Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2023.

  • 44201 Desna Martinska Ves, Desna Martinska Ves 63A
  • 21. ožujka 2023.
  • 09:00 do 15:00
  • Ministarstvo poljoprivrede

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Odaberite ulaznice
Kn0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Nazad na detalje
Thank you Kindly

Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2023.

44201 Desna Martinska Ves, Desna Martinska Ves 63A

09:00 do 15:00
21. ožujka 2023.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2023.

44201 Desna Martinska Ves, Desna Martinska Ves 63A

09:00 do 15:00
21. ožujka 2023.

ISPIS

Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2023. (2023-84-01-727-03-0002)
Mjesto: Desna Martinska Ves 63A, VATROGASNI DOM, 44201 Desna Martinska Ves
Predavači: Mijo Žugaj, Mirta Križanić Božurić, Marija Petir, Josipa Miličić

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
21.03.2023. 09:00-15:00 20 3

Tečaj u tijeku!