Dopunska izobrazba o održivoj uporabi pesticida

  • 48000 Koprivnica, Svilarska 6
  • 31. ožujka 2023.
  • 08:00 do 14:00
  • Ministarstvo poljoprivrede

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Odaberite ulaznice
Kn0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Nazad na detalje
Thank you Kindly

Dopunska izobrazba o održivoj uporabi pesticida

48000 Koprivnica, Svilarska 6

08:00 do 14:00
31. ožujka 2023.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Dopunska izobrazba o održivoj uporabi pesticida

48000 Koprivnica, Svilarska 6

08:00 do 14:00
31. ožujka 2023.

ISPIS

Naziv tečaja: Dopunska izobrazba o održivoj uporabi pesticida (2023-84-01-737-06-0004)
Mjesto: Svilarska 6, dvorana na 1. katu, 48000 Koprivnica
Napomena: Na Dopunsku izobrazbu o održivoj uporabi pesticida mogu se prijaviti samo korisnici koji su već položili Osnovnu izobrazbu o održivoj uporabi pesticida.
Predavači: Tatjana Martinović, Željkica Oštrkapa-Međurečan

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
31.03.2023. 08:00-14:00 20 0

Tečaj popunjen.