Dobra praksa u ekološkoj proizvodnji mlijeka i mesa

  • 51322 Fužine, Hotel Bitoraj, Sveti Križ 1, 51322 Fužine, Farma Lužak, PG Vitek d.o.o., Željko Mihelić, Vicičeva 21, Lič
  • 30-11-2022 10:00 do 01-12-2022 16:15
  • Ministarstvo poljoprivrede

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Odaberite ulaznice
Kn0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Nazad na detalje
Thank you Kindly

Dobra praksa u ekološkoj proizvodnji mlijeka i mesa

51322 Fužine, Hotel Bitoraj, Sveti Križ 1, 51322 Fužine, Farma Lužak, PG Vitek d.o.o., Željko Mihelić, Vicičeva 21, Lič

30-11-2022 10:00 do 01-12-2022 16:15
30. studenoga 2022.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Dobra praksa u ekološkoj proizvodnji mlijeka i mesa

51322 Fužine, Hotel Bitoraj, Sveti Križ 1, 51322 Fužine, Farma Lužak, PG Vitek d.o.o., Željko Mihelić, Vicičeva 21, Lič

30-11-2022 10:00 do 01-12-2022 16:15
30. studenoga 2022.

ISPIS

Naziv tečaja: Dobra praksa u ekološkoj proizvodnji mlijeka i mesa (2022-101-07-718-08-0001)
Mjesto: Hotel Bitoraj, Sveti Križ 1, 51322 Fužine, Farma Lužak, PG Vitek d.o.o., Željko Mihelić, Vicičeva 21, Lič, održavanje vježbi i primjera iz prakse u objektima gospodarstva, na farmi, travnjacima i pašnjacima, 51322 Fužine
Napomena: službenici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede
Predavači: Jože Smolinger, mag.kmet., Matija Mis, dr.vet.med., mr. sc. Boris Bevc, Ivan Fridrih, Željko Mihelić, Nikola Maturanec, dipl.ing., Hrvoje Maturanec, mag.ing. agr., Mladen Kušeković

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
30.11.2022. 10:00-17:45 30 2
01.12.2022. 09:00-16:15

Prijavi se