Osječko-baranjska

Događaji, Edukacija, EU, Govedarstvo, Međunarodna suradnja, Obavijest, Osječko-baranjska, Osvrt, Savjet, Stočarstvo, Vijest

DEMO – DOGAĐAJ U BARANJI

BARANJSKI MODEL PROIZVODNJE TELADI NA PAŠI

Ukupno deveti demonstracijski događaj, pod nazivom „Baranjski model proizvodnje teladi na paši – primjer iz prakse“, održan je na PG-u Adama Balatinca RANČ – POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, Matije Gupca 7, Gajić, Osječko-baranjska županija. Demonstracija je organizirana u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration). U Republici Hrvatskoj provodi ga Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva u kampanji organiziranoj unutar Mreže 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu. Projekt je financiran iz Programa OBZOR 2020 (sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu Mreža 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, djelatnici Ministarstva poljoprivrede ali i ostali zainteresirani.

 Na početku programa, predstavljen je Projekt Nefertiti i tematska mreža Ekološki sustavi u stočarstvu (HUB 3) u Hrvatskoj s osvrtom na dosadašnje aktivnosti i održane demonstracije. Govorilo se i o modelima proizvodnih sustava uzgoja krava s naglaskom na mesno i ekološko govedarstvo, dok je središnji dio demo-događaja bilo izlaganje vlasnika farme Adama Balatinca. pod nazivom Baranjski model proizvodnje teladi na paši. Nakon toga uslijedio je vrlo zanimljiv obilazak farme, predstavljanje gospodarstva i proizvodnih površina domaćina.

PG Adama Balatinca RANČ – POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, smješten na istoku Republike Hrvatske u Baranji, pokazao se kao izvrsno demonstracijsko gospodarstvo za metodu peer-to-peer učenja (farmer – farmeru) interaktivnom komunikacijom prisutnih prigodom obilaska staje, pašnjaka kao i predstavljanja raznih inovativnih uređaja i opreme. Mnogi od njih koriste se u uzgoju stoke a dio za održavanje pašnjaka te površina koja gospodarstvo koristi intenzivno. Dosadašnjim iskustvom, ulaganjima i inovativnošću na svojem gospodarstvu Adam Balatinac se istaknuo u proizvodnji teladi u području mesnog govedarstva te je uspješno prikazao organizaciju i upravljanje na primjeru vlastite farme s mnogim detaljima korisnim za sve sudionike. Osobitost ovog PG-a je kontinuirano ulaganje u znanje te pripremanje novog naraštaja za preuzimanje proizvodnje s obzirom da kćer vlasnika gospodarstva studira na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku.

mr.sc. Dario Zagorec

voditelj mreže (HUB-a) 3

 

Obavijest proizvođačima oraha i lijeske

S obzirom da je zadnjih dana palo puno kiše, postoji opasnost od pojave najštetnije bolesti oraha, sive pjegavosti ili antraknoze.

Kao posljedica zaraze dolazi do opadanja listova, pogotovo u ovakvim godinama s puno vlage u proljeće. Simptomi su vidljivi na svim zeljastim dijelovima stabla, prisutne su pjege crne ili smeđe boje sa sivkastom sredinom.

Tretiranje provesti jednim od fungicida: SIGNUM, DITHANE DG NEOTEC, CHAMPION 50 WG, SYSTANE 20 EW, dozom koja je preporučena od proizvođača, i navedena na etiketi.

Osim toga treba pratiti pojavu orahove muhe uz pomoć postavljenih žutih ploča. U ekološkoj proizvodnji oraha podsjećam da je obaveza postaviti žute ljepljive ploče po preporuci proizvođača do 15.lipnja, kako bi se pratila orahova muha i smanjio napad.

Što se tiče lijeske treba voditi računa o pojavi štetnih pipa (ljeskotoča) koji ne samo što čine štete svojom ishranom na lijesci, nego su prisutne i štete od sekundarne infekcije truleži plodova koja se brže razvija na ubodnim mjestima pipe. Zbog toga treba pratiti populaciju ovih štetnika do polovine srpnja i obaviti tretiranje ako broj prijeđe prag štetnosti.

U ekološkoj proizvodnji lijeske koristiti biljne pripravke koji su registrirani (http:/fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Sva sredstva koristiti sukladno uputama na etiketi, voditi evidenciju o upotrebi sredstava, i praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Marija Kuprešak, dipl. ing. agr.

e-mail:marija.kupresak@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Nakon velikih količina oborina proteklih dana, stvoreni su uvjeti za razvoj bolesti na povrću. Stoga je nužno provesti tretiranje.

Površine zasađene lukom i češnjakom treba zaštititi od plamenjače, sive plijesni, bijele truleži i hrđe.

Za suzbijanje plamenjače na luku koristiti: RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, ORTIVA TOP, NEORAM WG,QUADRIS.

Za suzbijanje plijesni i truleži koristiti: SIGNUM, SWITCH 62,TELDOR SC 500, FOLICUR 250.

Za tretiranje hrđe koristiti: FOLICUR EW 250, SIGNUM I LUNA EXPERIENS. Preporuča se kod primjene sredstava na luku obavezno dodati okvašivač zbog bolje učinka.

Na krumpiru se u ovakvim vremenskim uvjetima javlja plamenjača, pa je potrebno odraditi pravovremenu zaštitu sredstvima dozvoljenim za tu namjenu. Koristiti: ACROBAT MZ WG, DITHANE DG NEOTEC, DITHANE M-45, EQUATION PRO, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, POLYRAM DF, STAR 80 WP.

Na krumpiru se javila i krumpirova zlatica, koju možemo odstranjivati skupljanjem na manjim površinama.

U kemijsko suzbijanje se kreće kada se na jednom busu nađe dvije i više odraslih zlatica, ili ako se nađe 2-2.5 ličinki.

Za suzbijanje koristiti: DECIS 2,5 EC, DIREKT, FASTAC 10EC, SUMIALFA, MOSPILAN 20 SG.

Sredstva koristiti prema uputama proizvođača, ambalažu propisno zbrinuti, voditi evidenciju o korištenju sredstava. I voditi račun o osobnoj zaštiti.

Marija Kuprešak dipl.inž.agr.

Obavijest voćarima

S obzirom na velike količine oborina koje su pale proteklih dana, stvoreni su povoljni uvjeti za razvoj bolesti na jezgričavom voću.

Zbog toga preporučamo ponoviti zaštitu od bolesti čađavosti i pepelnice koristeći kombinaciju sistemičnog i preventivnog pripravka:

INDAR 5EV, PYRUS 400, SCALA, SCORE 250EC uz dodatak preventivnog ili kontaktnog pripravka: DITHANE M45, DITHANE DG neotec, POLYRAM DF, ZIRAM 76 WG

Prilikom tretiranja jabuka gore navedenim pripravcima dodati pripravke na bazi sumpora.

Za suzbijanje jabučnog savijača preporučamo koristiti neki od insekticida: CORAGEN 20 SC, INSEGAR 25 WP, CALYPSO SC 480, MOSPILAN 20 SP.

Za uništavanje minera kružnih mina koristiti insekticide:

CORAGEN 20 SC, RUNNER 240 SC, CALYPSO SC 480, MOSPILAN 20 SP.

U nasadima kupina ako dođe do pojave uzročnika sušenja izdanaka, plamenjače i pjegavosti lista koristiti: RIDOMIL GOLD MZ PEPITE.

Sva sredstva za zaštitu bilja koristiti prema uputama proizvođača i sukladno fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Marija Kuprešak, dipl.inž.agr.

Email: marija.kupresak@mps.hr

Obavijest voćarima koštičavog voća (šljiva, višnja, trešnja)

Od zadnje preporuke na području Osječko-baranjske županije palo je preko sto litara kiše po četvornom metru i ispralo svo zaštitno sredstvo sa stabala. Savjetujemo da nastalo razvedravanje voćari iskoriste za ponovljenu preventivnu zaštitu od najznačajnijih gljivičnih oboljenja.

Vlasnicima plantažnih nasada šljiva savjetuje se preventivna zaštita protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Pinozeb M-45, Captan WP 50 ili Dithane DG Neotec.

Vlasnicima plantažnih nasada višanja i trešanja savjetuje se preventivna zaštita protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Pinozeb M-45, Chromodin, Captan 80 WG ili Merpan 80 WDG.

Nabrojani pripravci preventivno zaštićuju nasad i od šupljikavosti lista (Stigmina carpophila)

Zbog što učinkovitijeg djelovanja spomenutih pripravaka savjetujemo korištenje nekog od okvašivača poput: Dash HC, Break Thru, Inex, Etalfix Pro i sl.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Sve nejasnoće, dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici http://fis.mps.hr/trazilicaszb.

mr. sc. Ivica Lovrinčević
e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Preko sto litara kiše po četvornom metru palo je od zadnje preporuke na području Osječko-baranjske županije i ispralo svo zaštitno sredstvo s trsova. Nestabilne vremenske prilike najavljuju se i dalje pa je fungicidna zaštita neophodna. Savjetujemo vinogradare da iskoristite ovo razvedravanje i suho vrijeme te što prije zaštitite vinograd protiv najznačajnijih bolesti.

Zaštitu vinograda protiv plamenjače (Plasmopara viticola) obavite jednim od slijedećih kombiniranih sistemično-kontaktnih pripravaka: Mikal Flash WG, Mikal Premium F, Melody Duo WP, Forum Star DF, Winner Flow SC, Ridomil Gold Combi WG ili MZ, Pergado MZ WG, Galbem F WG, Galben M WG, Electis WG, Acrobat MZ WG i sl.

Vinograde protiv pepelnice (Uncinula necator) zaštitite koristeći jedan od slijedećih pripravaka: Falcon 460 EC, Topas 100 EC, Nativo WG, Crystal KS, Postalon 90 SC, Collis KS, Tilt EC, Vivando KS i sl.

Pripravci poput: Cabrio Top DF, Quadris SC, Universalis SC registrirani su za suzbijanje obje spomenute bolesti.

Radi što bolje efikasnosti korištenih pripravaka na patogene savjetuje se i korištenje okvašivača kao što je Break Thru, Etalfix Pro, Inex ili Dash HC.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Sve nejasnoće, dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima vinogradari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici http://fis.mps.hr/trazilicaszb.

mr. sc. Ivica Lovrinčević
e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest voćarima

U posljednjih 7 dana u Osječko-baranjskoj županiji pala su velike količine kiše, (oko 70 litara), i još uvijek se najavljuju nove količine. Zbog toga treba provoditi mjere ispuštanja suvišne vode na svim površinama gdje je to moguće. Treba obavezno ponoviti zaštitu protiv bolesti krastavosti i pepelnice na jabukama i kruškama, čim to dozvole vremenski uvjeti. Koristiti sredstva po zadnjoj preporuci od 08. svibnja, i voditi računa da se neka sredstva smiju primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji. Pratiti pojavu insekata i obaviti zaštitu nakon što utvrdimo prag štetnosti, sredstvima koja su navedena u posljednjoj preporuci. Sva sredstva koristi sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema fitosanitarnom informacijskom sustavu.

                                                                    Marija Kuprešak dipl. inž. agr.
email: marija.kupresak@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

U proteklih tjedan dana u Osječko-baranjskoj županiji zabilježeno je 40-50 mm kiše po metru kvadratnom, a očekuje se i dalje nestabilno vrijeme zbog toga je potrebno izvršiti zaštitu od bolesti na luku, krumpiru, rajčici.

Za suzbijanje plamenjače na luku primijeniti jedan od dostupnih fungicida: NEORAM WG, QUADRIS, ORTIVA TOP, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE.

Za suzbijanje sive plijesni i truleži mogu se primijeniti. FOLICUR EW 250, SIGNUM, SWITCH 62,5 WG I TELDOR SC 500.

Ako se pojavi hrđa koristiti: FOLICUR EW 250, SIGNUM I LUNA EXPERIENCE.

Treba pratiti i let lukove muhe i pojavu tripsa.

Zabilježen je pojačan let lukove muhe, zato treba izvršiti tretiranje nekim od insekticida.

Trenutno imaju dozvolu: CALYPSO SC 480, DECIS 100 EC, ROGOR 40, KARATE ZEON.

Obavezno izvršiti preventivnu zaštitu od bolesti plamenjače krumpira, jednim od dozvoljenih pripravaka: BORDOŠKA JUHA, CHAMPION, NEORAM WG, ANTRACOL WG 70, POLYRAM DF.

Prije korištenja SZB obavezno pročitati upute na etiketi i primjenjivati sukladno tome. Pratiti novosti u FIS bazi. Voditi evidenciju o provođenju tretiranja.

Marija Kuprešak, dipl.inž.agr.

e-mail:marija.kupresak@mps.hr

Obavijest voćarima

Zbog loših vremenskih uvjeta proteklih dana, većih količina oborina i niskih temperatura preporučujemo izvršiti zaštitu protiv čađave krastavosti i pepelnice u nasadima jabuka i krušaka u narednim danima kad budu povoljni vremenski uvjeti.

Preporučuje se koristiti sredstva: SCORE 250 EC, INDAR 5 EV, PYRUS 400, CHORUS 75 WG. Navedene pripravke primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji, i to u kombinaciji s preventivnim ili kontaktnim fungicidima protiv krastavosti: DITHANE M-45, DITHANE DG NEOTEC, CAPTAN 80 WDG, POLYRAM DF, ZIRAM 76 WG.

U nasadima jabuka izvršiti zaštitu protiv pepelnice. Koristiti pripravke:

LUNA EXPERIENCE, STROBY WG, ili sredstva na bazi sumpora kao što su: CHROMOSUL 80, SUMPOR SC 80, SUMPOR WG 80.

Kod pojave jabučnog savijača, minera kružnih mina upotrijebiti jedan od insekticida dostupnih na tržištu: CORAGEN 20 SC, CALYPSO SC 480, MOSPILAN 20 SP.

U nasadima kupina treba voditi računa ako dođe do pojave sušenja izdanaka, plamenjače i pjegavosti lista koristiti: RIDOMIL GOLD MZ.

Na lijesci treba pratiti pojavu lisnih uši, te ako uočimo da je prijeđen prag štetnosti možemo upotrijebiti jedan od insekticida: ROTOR SUPER, DECIS 100 i dr.

Preporučamo redovito pratiti FIS bazu, kako bi imali uvid u sredstva za zaštitu bilja koja imaju dozvolu za primjenu za profesionalne korisnike. Voditi računa o osobnoj zaštiti, i o pravilnom zbrinjavanju prazne ambalaže.

Marija Kuprešak, dipl.inž.agr.
Email:marija.kupresak@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća!

Pojavom učestalih pljuskova stvaraju se i uvjeti za infekcije i pojavu bolesti na povrću. Dolazi do pojave plamenjače na krumpiru i rajčici, kao i plamenjače krastavaca.

Zbog toga preporučamo tretirati povrće jednim od dozvoljenih pripravaka:

CHAMPION WG 50, NEORAM WG, ACROBAT MZ WG, EQUATION PRO, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE i dr.

Za praćenje pojave štetnika na povrću postavljati žute i plave ljepljive ploče, uz koje će se djelomično smanjiti štetni učinak insekata.

Za suzbijanje lisnih uši mogu se koristiti pripravci:

ACTARA 25 WG, MOSPILAN 20 SP, DECIS 2,5 EC.

U slučaju pojave kalifornijskog tripsa na rajčici, krastavcima i paprici koristiti:

LASER, VERTIMEC 018 EC

Za koprivnu grinju se mogu koristiti: KRAFT 18 EC ili VERTIMEC 018 EC.

Uz napomenu da se navedeni pripravci koriste u popodnevnim satima kada su niže temperature.

Sredstva za zaštitu bilja koristiti u skladu s uputama na etiketi, voditi računa o vlastitoj zaštiti prilikom tretiranja, i obavezno voditi evidenciju o upotrebi SZB.

                                                                    Marija Kuprešak, dipl. ing. agr.
Email: marija.kupresak@mps.hr