Osječko-baranjska

Obavijest proizvođačima oraha i lijeske!

Pregledom nasada oraha i lijeske uočena je pojava lisnih uši, pipe, te gusjenica golobrsta.

Ako se uoči veći broj grizotina na listovima mladih nasada lijeske potrebno je izvršiti zaštitu čim to dozvole vremenski uvjeti.

Za tretiranje dozvoljeni insekticidi su: DECIS 100, SCATTO, ROTOR SUPER.

U ekološkim nasadima svakodnevno vršiti mehaničko uništavanje tj. protresanje debala i skupljanje pipa i dr. insekata

U nasadima oraha, zbog prošlogodišnje pojave orahove muhe, može se izvršiti mehanička obrada kako bi se uništio barem dio kukuljica koje su prezimjele u tlu. Osim toga treba pripremiti i žute ljepljive ploče koje su obavezne za praćenje i dijelom uništavanje orahove muhe.

Sva sredstva koja se koriste upotrijebiti sukladno uputama na priloženoj etiketi, a praznu ambalažu zbrinuti na propisan način.

I obavezno voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                      Marija Kuprešak dipl.ing.agr.
Email:marija.kupresak@mps.hr

Obavijest voćarima

U idućih nekoliko dana očekuje se određena količina oborina, zbog čega će biti povoljni uvjeti za razvoj čađave krastavosti i pepelnice na nasadima jabuke i kruške.

Zbog toga preporučujemo izvršiti zaštitu protiv krastavosti kombinacijom pripravaka:

CHORUS 75WG, SCORE 250 EC, DIFCOR, INDAR 5 EW, PYRUS 400, uz dodatak preventivnog ili kontaktnog fungicida protiv krastavosti kao što su:

DITHANE M-45, DITHANE DG NEOTEC, CAPTAN 80 WG, FOLPAN, POLYRAM DF, ZIRAM 76 WG.

Za suzbijanje pepelnice koristiti pripravke na bazi sumpora kao što su:

CHROMOSUL 80, SUMPOR SC 80, SUMPOR WG 80.

Navedene pripravke koristiti najviše 4 puta u vegetaciji.

Obavezno pratiti pojavu insekata, kako bi se na vrijeme izvršilo tretiranje sredstvima dozvoljenim za profesionalnu primjenu.

Pripravke za zaštitu bilja koristiti prema uputi proizvođača, a praznu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.
Email: marija.kupresak@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima luka i češnjaka!

Obavještavamo proizvođače češnjaka i luka da se već javljaju češnjakova i lukova muha, pogotovo dolaskom najavljenih visokih temperatura.

Aktivnost muhe je već započela. Odlaganje jaja na lukovice ili na tlo u blizini biljke. Iz jaja se razviju bijele ličinke koje prodiru u lukovicu i tu se zadržavaju 15-25 dana. Nakon toga se kukulje ili u lukovici ili u tlu gdje i prezimljavaju.

Preporuča se korištenje žutih ljepljivih ploča za suzbijanje lukove muhe postavljanjem na kolčiće visine 30-tak cm.

Osim toga mogu se pojaviti i tripsi i lisne uši, za koje možemo koristiti slijedeće insekticide: ROGOR 40, DECIS 2,5 EC, CALYPSO SC 480, LASER.

Osim pojave štetnika na luku treba voditi računa i o pojavi plamenjače, sive plijesni i bijele truleži.

Za zaštitu od plamenjače koristiti fungicide: RIDOMIL GOLD MZ PEPITE I RIDOMIL GOLD R (na otvorenom).

Za zaštitu od sive plijesni i bijele truleži koristiti: SIGNUM, SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500.

Sva preporučena sredstva koristiti prema uputi proizvođača, voditi evidenciju o korištenju SZB, i praznu ambalažu zbrinuti na propisan način.

                                                              Marija Kuprešak dipl.ing.agr.
email: marija.kupresak@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća!

Kako je u proteklih nekoliko dana krenula sadnja kupusa u polje, potrebno je

provesti zaštitu od zemljišnih štetnika, korova i bolesti.

Za tretiranje zemljišnih štetnika preporuča se koristiti FORCE 1.5 G.

Osim zemljišnih štetnika, dolaskom toplijeg vremena i povećavanjem temp.

može doći do jačeg napada buhača, velikog kupusnog bijelca, kupusnog moljca,

kupusne muhe.

Preporuča se postaviti ljepljive ploče radi praćenja pojave odraslih oblika kupusne muhe i drugih insekata, te pravovremeno provesti suzbijanje.

Od insekticida se može koristiti:  ROGOR 40, CHROMOGOR, CALINOGOR

Za suzbijanje korova prije presađivanja kupusa dozvolu imaju: PENDUS 330 EC,

STOMP AQVA.

Nakon presađivanja dozvolu imaju: LENTAGRAM 45 WP, BUTISAN S.

Treba provesti i preventivno tretiranje protiv plamenjače pripravcima kao što su:

BORDOŠKA JUHA, NEORAM WG, RAME CAFFARO 32 WP.

Kod provedbe tretiranja nužno se pridržavati uputa na etiketi, i voditi računa o osobnoj zaštiti.

Ambalažu pravilno zbrinuti i obavezno voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                        Marija Kuprešak dipl.ing.agr.
Email: marija.kupresak@mps.hr   

Obavijest vinogradarima!

Razvojna faza vinove loze na području Osječko-baranjske županije različita je i ovisi o nizu čimbenika: sortimentu, lokaciji i položaju nasada te kondiciji pojedinog vinograda. Najčešće je to pojava prvih listića. Obzirom da je prošli tjedan od utorka do subote palo 60-tak litara kiše, a ista se očekuje i u drugoj polovici tjedna, savjetujemo preventivnu zaštitu vinograda protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) i pepelnice (Uncinula necator) vinove loze. Efikasnu zaštitu protiv navedenih bolesti možete postići korištenjem jednog od slijedećih pripravaka:

Protiv crne pjegavosti to su: Delan Pro, Polyram DF, Mankozeb, Dithane M-45, Antracol WP 70 i sl. Navedeni pripravci efikasnu zaštitu pružaju i  protiv plamenjače vinove loze.

Protiv pepelnice to su pripravci na bazi sumpora: Chromosul 80, Kumulus DF, Thiovit Jet, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF i sl. Navedeni pripravci dobro djeluju i na smanjenje populacije loznih grinja ako ih ima na trsu pri temperaturama iznad 150C.

Radi što bolje efikasnosti korištenih pripravaka na patogene savjetuje se i korištenje okvašivača kao što je Trend 90, Etalfix Pro, Inex, Dash HC i sl.

Zaštitu vinograda obavljati za mirna vremena. Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Posebnu pozornost obratiti na to koliku ćete ukupnu količinu škropiva primijeniti na jedinicu površine. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing.
e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr
tel: 091/4882-847          

Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća

Tijekom prošlog tjedna na području naše županije palo je od 55 do 70 litara kiše po četvornom metru. Uz temperature od 15oC i više, koje se prognoziraju idućih dana, opasnost od moguće zaraze gljivicom Monillia laxa je vrlo velika. Ova gljivica uzrokuje sušenje cvjetova, a poslije i grančica koštićavog voća. Stoga savjetujemo ponovljenu fungicidnu zaštitu protiv ove bolesti.

U nasadima višanja možete koristiti: Chorus 75 WG, Topsin M 500 SC, Signum WG ili Luna Experience SC.

U nasadima trešanja možete koristiti: Nativo WG, Chorus 50 WG, Switch 62,5 WG, Luna Experience SC, Signum WG ili Indar 5 WG.

 U nasadima šljiva možete koristiti: Teldor 500 SC, Topsin M 500 SC, Signum WG, Nativo WG ili Indar 5 EW.

U nasadima bresaka možete koristiti: Teldor SC 500, Switch 6,25 WG, Chorus 50, Luna Experience ili Systhane 20 EW.

Na kraju cvatnje potrebno je obaviti insekticidnu zaštitu protiv najopasnijih štetnika šljiva, višanja i trešanja. Ako ste je obavili prije kiše prošli tjedan, a obzirom na veliku količinu oborina koja je pala prošli tjedan savjetujemo da istu ponovite.

U nasadima šljiva zaštitu protiv crne ose šljivarice (Hoplocampa minuta C.) i žute ose šljivarice (Hoplocampa flava L.) obavite pripravkom: Mospilan 20 SG.

U nasadima višanja i trešanja zaštitu protiv trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi L.) obavite pripravkom: Mospilan 20 SP ili Imidan 50.

Zaštitu voćnjaka obavljati u večernjim satima i za mirna vremena kako bi se očuvalo što više kukaca oprašivača u nasadu.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Sve nejasnoće, dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MPŠRR (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

Obavijest voćarima

Prošlih 7 dana u Osijeku je palo 30-35 litara kiše, dok u širem osječkom području i do 75 litara po četvornom metru.

Zbog toga se preporuča u nasadima jabuka i krušaka izvršiti  zaštitu protiv čađave krastavosti i pepelnice čim se bude moglo ući u nasade.

Za tretiranje čađave krastavosti  se preporučuje koristiti pripravke: Domark 40 ME, Score 250 EC, Pyrus 400, Indar 5 EV, Chorus 75 WG u kombinaciji sa fungicidima protiv krastavosti kao što su: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Captan 80 WG, Folpan80 WDG, Polyram DF.

Protiv pepelnice u voćnjacima preporučuje se primjena fungicida Stroby WG,

Luna experience ili neki preparati na bazi sumpora kao što je: Chromosul 80, Sumpor WG 80.

Preporuča se obavezno koristiti sredstva za zaštitu bilja po uputama na etiketi svakog sredstva, i voditi računa o pravilnom zbrinjavanju ambalaže.

                                                                                Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.
e-mail marija.kupresak@mps.hr                  

Obavijest vinogradarima 08.04.2019.

Kao nikada do sada vinova loza krenula je sa ovogodišnjom vegetacijom i na većini lokacija nalazi se u feno-fazi vunastog pupa. Toplije vrijeme s noćnim temperaturama 6 do 8 oC i dnevnima preko 15 oC u idućim danima još više će poticati rast izboja. Savjetujemo stoga vinogradare neka što prije izvrše prvu ovogodišnju zaštitu svojih vinograda protiv Crne pjegavosti (Phomopsis viticola) i drugih prezimjelih gljivičnih bolesti vinove loze. Najučinkovitija zaštita protiv spomenute bolesti upravo su tretiranja u početnim stadijima razvoja vinove loze.

Koristiti treba pripravak na bazi bakra. To su npr. Nordox 75 WG, Kupropin, Cuprablau Z, Champion 50 WG, Modra galica, Kocide DF, Cuprocaffaro 50 WP, Bordošku juhu ili sl.

Zbog moguće prisutnosti loznih grinja koje mogu značajno oštetiti pupove preporuča se i preventivna zaštita pripravkom na bazi sumpora kao što je: Sumpor WG-80, Brimflo SC, Cosavet DF, Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Sulfolac 80 WG, Kumulus DF, Thiovit Jet ili sl. Savjetujemo da odabrani pripravak na bazi sumpora primjenjujete u maksimalno dopuštenim dozama po hektaru.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Sve nejasnoće, dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MP (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).          

mr. sc. Ivica Lovrinčević
e-mail: Ivica.Lovrincevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća ! 04.04.2019.

Budući da su radovi u rasadnicima u punom tijeku, podsjećam proizvođače presadnica; ako očekuju dobre prinose i kvalitetne sadnice, da obavezno kontroliraju uvijete u rasadnicima.

Bitno je da temperatura bude odgovarajuća za sve vrste koje uzgajaju, kao i vlažnost zraka koja mora biti optimalna uz osvjetljenje koje se mora održavati onako kako je propisano.

Osim toga treba obaviti i kvalitetnu prihranu kako bi presadnice bile u dobrom stanju prilikom prelaska na uzgoj na otvorenom. A time bi bile otpornije na pojavu i razvoj bolesti.

Korove također treba uništiti, jer su oni često izvor zaraze štetnicima i dobri domaćini za razvoj bolesti.

Kontrolu štetnika preporuča se provoditi postavljanjem žutih i plavih ploča, koje su efikasne za određene štetnike (lisne uši, tripsa, štitaste moljce). I Svakako vizualni pregled često.

Koristiti insekticide samo kada je to ekonomski opravdano, i prednost uvijek dati selektivnim insekticidima koji su dozvoljeni.

Za kulture u zaštićenim prostorima dozvoljeni su :  ACTARA 25 WG, DECIS 2,5 EC, LASER, MOSPILAN 20 SG.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja koristiti obavezno sukladno uputi proizvođača i prema uputama Fitosanitarnog informacijskog sustava.

Praznu ambalažu zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o korištenju SZB, i tu evidenciju čuvati 3 godine sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida i Zakona o održivoj uporabi pesticida.

 Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.
Email: marija.kupresak@mps.hr

 

Savjeti vlasnicima nasada lijeske 03.04.2019.

Sušno vrijeme praćeno višim dnevnim temperaturama bez negativnih vrijednosti noću odlike su vremena od prošlog vikenda. Prognoze do kraja tjedna najavljuju oborine pa je stoga  potrebno što prije obaviti zaštitu protiv bakterioze (Xanthomonas corily), raka kore (Nectria galigena) i pepelnice (Phylactinia guttata) te ljeskove grinje (Phytopteus evellanae) ako se pregledom utvrdi njezina prisutnost.

Zaštitu protiv bakterioze i raka kore obavite pripravcima poput: Neoram WG, Bordoška juha WP, Caffaro 20 WP

Zaštitu protiv pepelnice i ljeskove grinje  obavite pripravcima na bazi  sumpora poput Kalinosul 80 WG, CosavetDF, Chromosul 80, Kossan WG, Thiovit Jet Sumpor WG-80 i dr koristeći maksimalnu preporučenu dozu/koncentraciju korištenog pripravka.

Zaštitu nasada obavezno obaviti prije najavljenih oborina, predvečer i za mirna vremena.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Sve nejasnoće, dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MP (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

                                                                                                             Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.
e-mail: marija.kupresak@mps.hr