Obavijest proizvođačima oraha i lijeske

S obzirom da je zadnjih dana palo puno kiše, postoji opasnost od pojave najštetnije bolesti oraha, sive pjegavosti ili antraknoze.

Kao posljedica zaraze dolazi do opadanja listova, pogotovo u ovakvim godinama s puno vlage u proljeće. Simptomi su vidljivi na svim zeljastim dijelovima stabla, prisutne su pjege crne ili smeđe boje sa sivkastom sredinom.

Tretiranje provesti jednim od fungicida: SIGNUM, DITHANE DG NEOTEC, CHAMPION 50 WG, SYSTANE 20 EW, dozom koja je preporučena od proizvođača, i navedena na etiketi.

Osim toga treba pratiti pojavu orahove muhe uz pomoć postavljenih žutih ploča. U ekološkoj proizvodnji oraha podsjećam da je obaveza postaviti žute ljepljive ploče po preporuci proizvođača do 15.lipnja, kako bi se pratila orahova muha i smanjio napad.

Što se tiče lijeske treba voditi računa o pojavi štetnih pipa (ljeskotoča) koji ne samo što čine štete svojom ishranom na lijesci, nego su prisutne i štete od sekundarne infekcije truleži plodova koja se brže razvija na ubodnim mjestima pipe. Zbog toga treba pratiti populaciju ovih štetnika do polovine srpnja i obaviti tretiranje ako broj prijeđe prag štetnosti.

U ekološkoj proizvodnji lijeske koristiti biljne pripravke koji su registrirani (http:/fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Sva sredstva koristiti sukladno uputama na etiketi, voditi evidenciju o upotrebi sredstava, i praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Marija Kuprešak, dipl. ing. agr.

e-mail:marija.kupresak@mps.hr

Pripremi za ispis