Obavijest voćarima

S obzirom na velike količine oborina koje su pale proteklih dana, stvoreni su povoljni uvjeti za razvoj bolesti na jezgričavom voću.

Zbog toga preporučamo ponoviti zaštitu od bolesti čađavosti i pepelnice koristeći kombinaciju sistemičnog i preventivnog pripravka:

INDAR 5EV, PYRUS 400, SCALA, SCORE 250EC uz dodatak preventivnog ili kontaktnog pripravka: DITHANE M45, DITHANE DG neotec, POLYRAM DF, ZIRAM 76 WG

Prilikom tretiranja jabuka gore navedenim pripravcima dodati pripravke na bazi sumpora.

Za suzbijanje jabučnog savijača preporučamo koristiti neki od insekticida: CORAGEN 20 SC, INSEGAR 25 WP, CALYPSO SC 480, MOSPILAN 20 SP.

Za uništavanje minera kružnih mina koristiti insekticide:

CORAGEN 20 SC, RUNNER 240 SC, CALYPSO SC 480, MOSPILAN 20 SP.

U nasadima kupina ako dođe do pojave uzročnika sušenja izdanaka, plamenjače i pjegavosti lista koristiti: RIDOMIL GOLD MZ PEPITE.

Sva sredstva za zaštitu bilja koristiti prema uputama proizvođača i sukladno fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Marija Kuprešak, dipl.inž.agr.

Email: marija.kupresak@mps.hr

Pripremi za ispis