Krapinsko-zagorska

Događaji, Edukacija, Govedarstvo, Krapinsko-zagorska, Međunarodna suradnja, Osvrt, Savjet, Stočarstvo, Vijest

HUB 3: PETI NEFERTITI DEMO–DOGAĐAJ ODRŽAN NA OPG-u ŠIVAK

Peti demonstracijski događaj pod nazivom „Držanje goveda na otvorenom uz minimalna ulaganja“, održan je u srijedu 4. prosinca 2019. na OPG-u Milice Šivak, Pušća, općina Zagorska Sela, u Krapinsko-zagorskoj županiji na kojoj je domaćin bio mladi uzgajivač Dario Šivak. Demonstracija je organizirana u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration), koji u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Ovo je već peti događaj u kampanji organiziranoj unutar Mreže 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu koju čine članovi mreže, u prvom redu uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, savjetodavci djelatnici Ministarstva poljoprivrede i ostali zainteresirani. Projekt je financiran iz Programa OBZOR 2020.

                               

Osim predstavljanja projekta NEFERTITI i mreže Ekološki sustavi u stočarstvu (HUB 3) u Hrvatskoj, u uvodnom dijelu svoje gospodarstvo predstavio je domaćin Dario Šivak. Uz njega svoja gospodarstva su i potencijale predstavili i ostali uzgajivači. Korištena je metoda učenja peer-to-peer (farmer – farmeru). Govorilo se o modelima proizvodnih sustava uzgoja goveda na otvorenom uz minimalna ulaganja s naglaskom na mesno i ekološko govedarstvo. Središnji dio demonstracije bio je obilazak gospodarstva domaćina i praktična demonstracija sustava uzgoja krava-tele na otvorenom uz minimalna ulaganja. U izlaganju i raspravi naglašena je važnost pravilnog upravljanja mesnim pašnim govedarstvom u sustavu proizvodnje niskih ulaganja, što je i bio cilj demonstracije. Ovisno o pasmini koja se koristi u sustavu ekstenzivnog gospodarenja, te ovisno o pogodnostima za njegu pašnjaka, može se koristiti slobodno držanje goveda na otvorenom uz minimalne uvjete za smještajem dok kod poluintenzivnog postoje minimalni do umjereni zahtjevi za smještaj. U izlaganju o cjelogodišnjem uzgoju goveda na otvorenom, spomenuta je zanimljiva tvrdnja: Najbolja staja je nikakva staja! Uzgajivači koji imaju staju s ispustom i sami se mogu uvjeriti da će goveda radije boraviti vani na otvorenom nego u staji. Zaključak je da je poželjno, ukoliko se već planira koristiti staja, neka to bude otvorena staja s vanjskom klimom.

Prigodom predstavljanja i obilaska gospodarstva Dario Šivak, mladi perspektivni uzgajivač, dosadašnjim se trudom i radom na svojem gospodarstvu kao i na demonstraciji potvrdio kao vrlo važan potencijal u području mesnog govedarstva u svojoj županiji. Izvrstan je primjer drugim mladim poljoprivrednicima. Snažna je poruka poslana s demonstracije ovog neustrašivog mladića kojeg niti jedan od mnogobrojnih problema s kojima se svakodnevno susreće nije sputao u ostvarivanju vlastitih ciljeva. Zadivljujuća je njegova volja u svladavanju surovih zemljopisnim i klimatskih uvjeta u ovom kutku Hrvatskog zagorja. Bez sumnje, odličan primjer i značajna motivacija za postojeće i potencijalne poljoprivrednike.

mr.sc. Dario Zagorec

voditelj mreže (HUB-a) 3

Događaji, Edukacija, Ekološka poljoprivreda, Govedarstvo, Krapinsko-zagorska, Međunarodna suradnja, Najava, Savjet, Stočarstvo, Vijest

HUB 3: POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ

Držanje goveda na otvorenom uz minimalna ulaganja

 

Pozivamo Vas dana 4. prosinca 2019. (srijeda), s početkom u 11:00 sati na demonstracijski događaj pod nazivom „Držanje goveda na otvorenom uz minimalna ulaganja“, koji će se održati na OPG-u Milica Šivak, Pušća 32, Zagorska Sela, Krapinsko-zagorskoj županija. Okupljanje i uvodni dio demonstracije s izlaganjima biti će u zgradi Općine Zagorska Sela na adresi Zagorska Sela 38, dok će se praktični dio demonstracije uz obilazak farme i pašnjaka odvijati na OPG-u Šivak Milice u Pušći 32, udaljeno od općine oko 1 km.

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

U Hrvatskoj ne postoji praktično iskustvo u proizvodnom sustavu tova na paši, a potencijal je ogroman. Cilj demonstracije je pravilno upravljanje mesnim pašnim govedarstvom u sustavu proizvodnje niskih ulaganja. Ovisno o pasmini koja se koristi u sustavu ekstenzivnog gospodarenja te ovisno o pogodnostima za njegu pašnjaka može se koristiti slobodno držanje goveda na otvorenom uz minimalne uvjete za smještajem dok kod poluintenzivnog postoje minimalni do umjereni zahtjevi za smještaj. Najbolji praktičari u upravljanju mesnim pašnim govedarstvom i primjeri na njihovim farmama mogu biti značajna motivacija za postojeće i potencijalne poljoprivrednike. PROGRAM demonstracijskog događaja možete naći na linku POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ.

Demonstracijski događaj organizira se unutar Mreže 3 (HUB 3) – Ekološki sustavi u stočarstvu u projektu NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration), kojeg u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Financiran je iz Programa OBZOR 2020 (sredstva iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu pod nazivom HUB 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, savjetodavci djelatnici Ministarstva poljoprivrede ali i svi ostali zainteresirani koji će nam se pridružiti tijekom trajanja projekta.

                                  

Demonstracijske aktivnosti usredotočene su na nove prakse i tehnologije, poboljšanju tzv. čvrstoće životinja (animal robustness), uzgoju, dobrobiti i hranidbi. Također, usredotočene su na razmjenu znanja i iskustava oko specifičnosti u ekološkom uzgoju stoke koje će omogućiti privlačenje konvencionalnih poljoprivrednika, te njihov prijelaz u ekološke. Isto tako teži se poboljšati obuhvat te interakciju s potrošačima.

mr.sc. Dario Zagorec

voditelj mreže (HUB-a) 3

Obavijest voćarima

Neke dijelove Krapinsko-zagorske županije pogodilo je nevrijeme praćeno tučom, koja je oštetila biljne organe. Za zacjeljivanje nastalih rana preporuča se primjena pripravka na bazi kaptana kao što je Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor WP, Captan WP 50, Scab 80 WG,Scab 480 SC, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG).

Za zaštitu od fuzikladija ( Venturia inaequalis), u ovo nestabilno vrijeme, kad su česti pljuskovi, preporučamo dodati jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja. Od sistemičnih fungicida mogu se koristiti oni na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW) ili pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC). Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Ukoliko je od posljednje primjene insekticida za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) i minera kružnih mina (Leucostoma scitella) proteklo više od 12 dana, potrebno je ponoviti zaštitu jednim od prije navedenih insekticida. Također treba pratiti pojavu lisnih uši u nasadu i ,prema potrebi, provesti suzbijanje.

Pripravke koristite isključivo sukladno priloženim uputstvima i sukladno FIS bazi.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Jučer je neke dijelove Krapinsko-zagorske županije pogodilo nevrijeme praćeno tučom. Rane nastale od tuče predstavljaju otvoren put infekcijama bolestima vinove loze, stoga je potrebno što prije provesti kvalitetnu zaštitu nasada. Preporučuje se primjena pripravaka za zaštitu od plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) koji sadrže aktivnu tvar folpet jer ona pospješuje zacjeljivanje rana. Takvi su pripravci npr. Curzate F,  SC, Ridomil Gold Combi 45 WG, Pergado F, Galben F, Mikal premium F i s..

Navedene pripravke potrebno je kombinirati sa pripravcima za suzbijanje pepelnice vinove loze ( Erysiphe necator), kao što su. Dynali EC, Collis SC, Nativo WG, Postalon SC , Luna Expirience SC i sl.

Pripravke koristite isključivo u skladu sa priloženim uputama i sukladno FIS bazi.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka od infekcije fuzikladijem ( Venturia inaequalis) prošlo je 6 dana. U tom periodu agroklimatske stanice zabilježile su više srednje jakih do jakih infekcija fuzikladijem. Period nestabilnog vremena sa povremenim pljuskovima se nastavlja te je potrebno nastaviti preventivnu zaštitu nasada od primarnih infekcija fuzikladijem. Potrebno je, kao i do sada, kombinirati jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzione, ili Indar 5 EW), sa jednim od kontaktnihh pripravaka koji produžuju period preventivne zaštite i daju bolju zaštitu ploda ( Delan 700 WDG, Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP).
Pripravci sistemičnog načina djelovanja ujedno pružaju zaštitu od pepelnice ( Podosphaera leucotricha).

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).
Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Posljednja preporuka za zaštitu vinove loze od najvažnijih bolesti upućena je prije 12 dana. U tom periodu pale su značajne količine kiše koje su umanjile djelotvornost fungicida i došlo je do porasta lisne mase. Zbog jakog sjevernog vjetra i relativno niskih temperatura, uvjeti za ostvarivanje infekcije plamenjačom vinove loze ( Plasmopara viticola) niti pepelnicom vinove loze ( Erysiphe necator) nisu ostvareni.

Za drugu polovicu tjedna prognostičari najavljuju porast dnevnih temperatura i nestabilno vrijeme sa povremenim pljuskovima. Takve vremenske prilike pogodovat će infekcijama plamenjačom vinove loze te je potrebno provesti zaštitu nasada čim to vremenske prilike dopuste ( čim se smiri vjetar ).

Za zaštitu od plamenjače može se koristiti jedan od pripravaka na bazi fosetila (Mikal flash, Mikal premium F,Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio ), osobito ako su pripravci na bazi fosetila korišteni i za prethodno tretiranje jer se preporučuju koristiti u tzv. blok metodi ( nekoliko puta za redom).

Osim njih, mogu se koristiti npr. Galben F, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M. Pripravci koji sadrže folpet ( Galben F, Mikal flash, Momentum trio, Mikal premium F) ujedno pružaju zaštitu od infekcije botritisom ( Botrytis cinerea).

Za suzbijanje pepelnice mogu se koristiti npr. Crystal, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC i sl.

Iako smo još sredinom travnja zabilježili let pepeljastog grozdovog moljca ( Eupoecilia ambiquella), nismo zabilježili kritičan broj leptira, tako da za sada njihovo suzbijanje nije potrebno.

O potrebi suzbijanja gusjenica grozdovih moljaca bit ćete na vrijeme obaviješteni.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr
E-mail: sanja.greguric@savjetodavna.hr

Obavijest voćarima

Tijekom proteklih nekoliko dana sve agroklimatske stanice na području Krapinsko-zagorske županije zabilježile su uvjete za jaku infekciju uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Pale su značajne količine kiše koje su isprale preventivne pripravke sa biljnih organa. Nova kiša najavljena je tijekom sutrašnjeg dana te je preporučljivo prije toga ponoviti zaštitu nasada od novih infekcija fuzikladijem.

Potrebno je kombinirati jedan od pripravaka s preventivnim djelovanjem  na bazi ditianona (Delan 700 WDG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP) ili ciprodinila (Chorus 75 WG), sa jednim od pripravaka sistemičnog djelovanja na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzione) ili fenbukonazola (Indar 5 EW).

Navedeni pripravci sistemičnog djelovanja ujedno suzbijaju i pepelnicu jabuke  (Podosphaera leucotricha).

Ukoliko se pregledom listova uoči pojava prvih sitnih mina moljca minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella ) možete koristiti jedan od insekticida:

Mospilan 20 WG, Calypso SC 480, Affirm ili Laser. Pripravci su također registrirani za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella).

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza nalazi se u fazi porasta mladica te će oborine tijekom vikenda omogućiti infekcije plamenjačom vinove loze ( Plasmopara viticola). Kako se predviđa kiša u trajanju od nekoliko dana, preporučljivo je provesti zaštitu jednim od pripravaka koje kiša ne ispire s biljnih organa, kao što su pripravci na bazi fosetila (  Mikal flash, Mikal premium F,Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio) , a u obzir dolaze i pripravci Pergado MZ , Pergado F, Curzate F, Equation pro, Moximate 505 WP, Manoxanil i sl. Navedeni pripravci pružaju zaštitu i od crne pjegavosti ( Phomopsis viticola).

Uz navedene bolesti, potrebno je provoditi i zaštitu od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Može se primijeniti neki  od slijedećih pripravaka: Collis SC, Crystal KS, Nativo WG, Postalon SC, Talendo, Talendo exra.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                                                             Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                                       E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

Posljednja preporuka o zaštiti nasada jabuka upućena je prije 6 dana. U noći s 30.04. na 01.05. 2019. agrometeorološke stanice na većini mjernih lokaliteta u Krapinsko-zagorskoj županiji zabilježile su  uvjete za jaku infekciju fuzikladijem  ( Venturia inaequalis), no nasadi prskani prema preporuci od 26.04.2019. bili su zaštićeni.

Prognostičari najavljuju kišovit vikend, sa značajnim količinama oborina koje će omogućiti infekcije fuzikladijem, stoga upućujemo voćare na zaštitu nasada prije kiše. Potrebno je kombinirati jedan od pripravaka s preventivnim djelovanjem  na bazi ditianona (Delan 700 WDG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP) ili ciprodinila (Chorus 75 WG), sa jednim od pripravaka sistemičnog djelovanja na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone) ili fenbukonazola (Indar 5 EW).

Navedeni pripravci sistemičnog djelovanja ujedno suzbijaju i pepelnicu jabuke  (Podosphaera leucotricha).

Za suzbijanje krvave uši ( Eriosoma lanigerum ) nakon cvatnje može se koristiti pripravak Movento SC. On je ujedno registriran i za suzbijanje jabučne pepeljaste uši ( Dysaphis plantaginea) i jabučne zelene uši ( Aphis pomi.)

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                 Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest voćarima!

Posljednja preporuka o zaštiti nasada jabuka upućena je prije 6 dana. U noći s 30.04. na 01.05. 2019. agrometeorološke stanice na većini mjernih lokaliteta u Krapinsko-zagorskoj županiji zabilježile su  uvjete za jaku infekciju fuzikladijem  ( Venturia inaequalis), no nasadi prskani prema preporuci od 26.04.2019. bili su zaštićeni.

Prognostičari najavljuju kišovit vikend, sa značajnim količinama oborina koje će omogućiti infekcije fuzikladijem, stoga upućujemo voćare na zaštitu nasada prije kiše. Potrebno je kombinirati jedan od pripravaka s preventivnim djelovanjem  na bazi ditianona (Delan 700 WDG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP) ili ciprodinila (Chorus 75 WG), sa jednim od pripravaka sistemičnog djelovanja na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone) ili fenbukonazola (Indar 5 EW).

Navedeni pripravci sistemičnog djelovanja ujedno suzbijaju i pepelnicu jabuke  (Podosphaera leucotricha).

Za suzbijanje krvave uši ( Eriosoma lanigerum ) nakon cvatnje može se koristiti pripravak Movento SC. On je ujedno registriran i za suzbijanje jabučne pepeljaste uši ( Dysaphis plantaginea) i jabučne zelene uši ( Aphis pomi.)

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                 Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr