MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Krapinsko-zagorska

Obavijest voćarima

Neke dijelove Krapinsko-zagorske županije pogodilo je nevrijeme praćeno tučom, koja je oštetila biljne organe. Za zacjeljivanje nastalih rana preporuča se primjena pripravka na bazi kaptana kao što je Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor WP, Captan WP 50, Scab 80 WG,Scab 480 SC, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG).

Za zaštitu od fuzikladija ( Venturia inaequalis), u ovo nestabilno vrijeme, kad su česti pljuskovi, preporučamo dodati jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja. Od sistemičnih fungicida mogu se koristiti oni na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW) ili pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC). Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Ukoliko je od posljednje primjene insekticida za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) i minera kružnih mina (Leucostoma scitella) proteklo više od 12 dana, potrebno je ponoviti zaštitu jednim od prije navedenih insekticida. Također treba pratiti pojavu lisnih uši u nasadu i ,prema potrebi, provesti suzbijanje.

Pripravke koristite isključivo sukladno priloženim uputstvima i sukladno FIS bazi.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Jučer je neke dijelove Krapinsko-zagorske županije pogodilo nevrijeme praćeno tučom. Rane nastale od tuče predstavljaju otvoren put infekcijama bolestima vinove loze, stoga je potrebno što prije provesti kvalitetnu zaštitu nasada. Preporučuje se primjena pripravaka za zaštitu od plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) koji sadrže aktivnu tvar folpet jer ona pospješuje zacjeljivanje rana. Takvi su pripravci npr. Curzate F,  SC, Ridomil Gold Combi 45 WG, Pergado F, Galben F, Mikal premium F i s..

Navedene pripravke potrebno je kombinirati sa pripravcima za suzbijanje pepelnice vinove loze ( Erysiphe necator), kao što su. Dynali EC, Collis SC, Nativo WG, Postalon SC , Luna Expirience SC i sl.

Pripravke koristite isključivo u skladu sa priloženim uputama i sukladno FIS bazi.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka od infekcije fuzikladijem ( Venturia inaequalis) prošlo je 6 dana. U tom periodu agroklimatske stanice zabilježile su više srednje jakih do jakih infekcija fuzikladijem. Period nestabilnog vremena sa povremenim pljuskovima se nastavlja te je potrebno nastaviti preventivnu zaštitu nasada od primarnih infekcija fuzikladijem. Potrebno je, kao i do sada, kombinirati jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzione, ili Indar 5 EW), sa jednim od kontaktnihh pripravaka koji produžuju period preventivne zaštite i daju bolju zaštitu ploda ( Delan 700 WDG, Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP).
Pripravci sistemičnog načina djelovanja ujedno pružaju zaštitu od pepelnice ( Podosphaera leucotricha).

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).
Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Posljednja preporuka za zaštitu vinove loze od najvažnijih bolesti upućena je prije 12 dana. U tom periodu pale su značajne količine kiše koje su umanjile djelotvornost fungicida i došlo je do porasta lisne mase. Zbog jakog sjevernog vjetra i relativno niskih temperatura, uvjeti za ostvarivanje infekcije plamenjačom vinove loze ( Plasmopara viticola) niti pepelnicom vinove loze ( Erysiphe necator) nisu ostvareni.

Za drugu polovicu tjedna prognostičari najavljuju porast dnevnih temperatura i nestabilno vrijeme sa povremenim pljuskovima. Takve vremenske prilike pogodovat će infekcijama plamenjačom vinove loze te je potrebno provesti zaštitu nasada čim to vremenske prilike dopuste ( čim se smiri vjetar ).

Za zaštitu od plamenjače može se koristiti jedan od pripravaka na bazi fosetila (Mikal flash, Mikal premium F,Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio ), osobito ako su pripravci na bazi fosetila korišteni i za prethodno tretiranje jer se preporučuju koristiti u tzv. blok metodi ( nekoliko puta za redom).

Osim njih, mogu se koristiti npr. Galben F, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M. Pripravci koji sadrže folpet ( Galben F, Mikal flash, Momentum trio, Mikal premium F) ujedno pružaju zaštitu od infekcije botritisom ( Botrytis cinerea).

Za suzbijanje pepelnice mogu se koristiti npr. Crystal, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC i sl.

Iako smo još sredinom travnja zabilježili let pepeljastog grozdovog moljca ( Eupoecilia ambiquella), nismo zabilježili kritičan broj leptira, tako da za sada njihovo suzbijanje nije potrebno.

O potrebi suzbijanja gusjenica grozdovih moljaca bit ćete na vrijeme obaviješteni.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr
E-mail: sanja.greguric@savjetodavna.hr

Obavijest voćarima

Tijekom proteklih nekoliko dana sve agroklimatske stanice na području Krapinsko-zagorske županije zabilježile su uvjete za jaku infekciju uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Pale su značajne količine kiše koje su isprale preventivne pripravke sa biljnih organa. Nova kiša najavljena je tijekom sutrašnjeg dana te je preporučljivo prije toga ponoviti zaštitu nasada od novih infekcija fuzikladijem.

Potrebno je kombinirati jedan od pripravaka s preventivnim djelovanjem  na bazi ditianona (Delan 700 WDG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP) ili ciprodinila (Chorus 75 WG), sa jednim od pripravaka sistemičnog djelovanja na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzione) ili fenbukonazola (Indar 5 EW).

Navedeni pripravci sistemičnog djelovanja ujedno suzbijaju i pepelnicu jabuke  (Podosphaera leucotricha).

Ukoliko se pregledom listova uoči pojava prvih sitnih mina moljca minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella ) možete koristiti jedan od insekticida:

Mospilan 20 WG, Calypso SC 480, Affirm ili Laser. Pripravci su također registrirani za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella).

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza nalazi se u fazi porasta mladica te će oborine tijekom vikenda omogućiti infekcije plamenjačom vinove loze ( Plasmopara viticola). Kako se predviđa kiša u trajanju od nekoliko dana, preporučljivo je provesti zaštitu jednim od pripravaka koje kiša ne ispire s biljnih organa, kao što su pripravci na bazi fosetila (  Mikal flash, Mikal premium F,Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio) , a u obzir dolaze i pripravci Pergado MZ , Pergado F, Curzate F, Equation pro, Moximate 505 WP, Manoxanil i sl. Navedeni pripravci pružaju zaštitu i od crne pjegavosti ( Phomopsis viticola).

Uz navedene bolesti, potrebno je provoditi i zaštitu od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Može se primijeniti neki  od slijedećih pripravaka: Collis SC, Crystal KS, Nativo WG, Postalon SC, Talendo, Talendo exra.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                                                             Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                                       E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

Posljednja preporuka o zaštiti nasada jabuka upućena je prije 6 dana. U noći s 30.04. na 01.05. 2019. agrometeorološke stanice na većini mjernih lokaliteta u Krapinsko-zagorskoj županiji zabilježile su  uvjete za jaku infekciju fuzikladijem  ( Venturia inaequalis), no nasadi prskani prema preporuci od 26.04.2019. bili su zaštićeni.

Prognostičari najavljuju kišovit vikend, sa značajnim količinama oborina koje će omogućiti infekcije fuzikladijem, stoga upućujemo voćare na zaštitu nasada prije kiše. Potrebno je kombinirati jedan od pripravaka s preventivnim djelovanjem  na bazi ditianona (Delan 700 WDG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP) ili ciprodinila (Chorus 75 WG), sa jednim od pripravaka sistemičnog djelovanja na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone) ili fenbukonazola (Indar 5 EW).

Navedeni pripravci sistemičnog djelovanja ujedno suzbijaju i pepelnicu jabuke  (Podosphaera leucotricha).

Za suzbijanje krvave uši ( Eriosoma lanigerum ) nakon cvatnje može se koristiti pripravak Movento SC. On je ujedno registriran i za suzbijanje jabučne pepeljaste uši ( Dysaphis plantaginea) i jabučne zelene uši ( Aphis pomi.)

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                 Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest voćarima!

Posljednja preporuka o zaštiti nasada jabuka upućena je prije 6 dana. U noći s 30.04. na 01.05. 2019. agrometeorološke stanice na većini mjernih lokaliteta u Krapinsko-zagorskoj županiji zabilježile su  uvjete za jaku infekciju fuzikladijem  ( Venturia inaequalis), no nasadi prskani prema preporuci od 26.04.2019. bili su zaštićeni.

Prognostičari najavljuju kišovit vikend, sa značajnim količinama oborina koje će omogućiti infekcije fuzikladijem, stoga upućujemo voćare na zaštitu nasada prije kiše. Potrebno je kombinirati jedan od pripravaka s preventivnim djelovanjem  na bazi ditianona (Delan 700 WDG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP) ili ciprodinila (Chorus 75 WG), sa jednim od pripravaka sistemičnog djelovanja na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone) ili fenbukonazola (Indar 5 EW).

Navedeni pripravci sistemičnog djelovanja ujedno suzbijaju i pepelnicu jabuke  (Podosphaera leucotricha).

Za suzbijanje krvave uši ( Eriosoma lanigerum ) nakon cvatnje može se koristiti pripravak Movento SC. On je ujedno registriran i za suzbijanje jabučne pepeljaste uši ( Dysaphis plantaginea) i jabučne zelene uši ( Aphis pomi.)

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                 Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

obavijest voćarima!

Posljednja preporuka o zaštiti nasada jabuka upućena je prije 6 dana. U noći s 30.04. na 01.05. 2019. agrometeorološke stanice na većini mjernih lokaliteta u Krapinsko-zagorskoj županiji zabilježile su  uvjete za jaku infekciju fuzikladijem  ( Venturia inaequalis), no nasadi prskani prema preporuci od 26.04.2019. bili su zaštićeni.

Prognostičari najavljuju kišovit vikend, sa značajnim količinama oborina koje će omogućiti infekcije fuzikladijem, stoga upućujemo voćare na zaštitu nasada prije kiše. Potrebno je kombinirati jedan od pripravaka s preventivnim djelovanjem  na bazi ditianona (Delan 700 WDG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP) ili ciprodinila (Chorus 75 WG), sa jednim od pripravaka sistemičnog djelovanja na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone) ili fenbukonazola (Indar 5 EW).

Navedeni pripravci sistemičnog djelovanja ujedno suzbijaju i pepelnicu jabuke  (Podosphaera leucotricha).

Za suzbijanje krvave uši ( Eriosoma lanigerum ) nakon cvatnje može se koristiti pripravak Movento SC. On je ujedno registriran i za suzbijanje jabučne pepeljaste uši ( Dysaphis plantaginea) i jabučne zelene uši ( Aphis pomi.)

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                Oba

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U koštičavom voću potrebno je provesti zaštitu od  infekcije uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavosti lista ( Blumeriella jaapii).

Na svom koštičavom voću osim višnje za suzbijanje šupljikavosti lista registrirani su pripravci na osnovi kaptana (Captan WP 50, Kastor).

Na  trešnji, marelici, breskvi i nektarini se može koristiti i Delan 700 WDG.

Na  višnji i marelici registriran je  Merpan 80 WDG.

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista na višnji mogu se koristiti Chromodin S-65, Topsin M 500 SC i Luna Expirience, a na trešnji Chromodin S-65 i Delan 700 WDG.

Odmah nakon postavljanja feromonskih mamaka u voćnjake bilježimo veliku brojnost leptira prve generacije breskvinog savijača (Cydia molesta). U mladim nasadima njegove gusjenice mogu napraviti veliku štetu jer se ubušuju u vrhove mladih izdanaka pa je u mladim nasadima breskve i nektarine stoga potrebno provesti suzbijanje.

Za suzbijanje su registrirani insekticidi Runner 240 SC, Affirm, Affirm opti, Avaunt EC, Imidan 50 WG,Insegar 25 WG,  Coragen 20 SC  i Delegate 250 WG.

Prije primjene insekticida obavezno treba pokositi cvatuće korove u voćnjaku, kako ne bi privlačili pčele.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s FIS bazom.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr