Vinarstvo u praksi i čaši

  • 47280 Vivodina, Vivodina 3
  • 20-01-2020 14:00 do 21-01-2020 20:00

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Thank you Kindly

Vinarstvo u praksi i čaši

47280 Vivodina, Vivodina 3

20-01-2020 14:00 do 21-01-2020 20:00
20. siječnja 2020.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Vinarstvo u praksi i čaši

47280 Vivodina, Vivodina 3

20-01-2020 14:00 do 21-01-2020 20:00
20. siječnja 2020.

ISPIS

Naziv tečaja: Vinarstvo u praksi i čaši (2019-84-02-71-04-0001)
Mjesto: Vivodina 3, “VIVODINA”, 47280 Vivodina
Predavači: Joško Bubalo, Vlasta Rubeša Vili, Nataša Puhelek Puština, Goran Josipović, Marijan Čižmešija, Nikolina Štedul

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
20.01.2020. 14:00-20:00 30 7
21.01.2020. 14:00-20:00

Tečaj u tijeku!