Uzimanje uzoraka tla za analizu

  • 10346 Preseka, Preseka 57, 10346 Preseka
  • 22. ožujka 2023.
  • 11:00 do 15:00
  • Ministarstvo poljoprivrede

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Odaberite ulaznice
Kn0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Nazad na detalje
Thank you Kindly

Uzimanje uzoraka tla za analizu

10346 Preseka, Preseka 57, 10346 Preseka

11:00 do 15:00
22. ožujka 2023.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Uzimanje uzoraka tla za analizu

10346 Preseka, Preseka 57, 10346 Preseka

11:00 do 15:00
22. ožujka 2023.

ISPIS

Naziv tečaja: Uzimanje uzoraka tla za analizu (2023-84-02-109-01-0032)
Mjesto: Preseka 57, 10346 Preseka, Vijećnica, 10346 Preseka
Predavači: Tatjana Radiković, Manuel Čičko, Marija Tumpak

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
22.03.2023. 11:00-15:00 70 23

Tečaj u tijeku!