Prerada mlijeka – diversifikacija OPG-a – PAĐENE

  • 22300 Pađene, Markoši 8, Pađene, Knin 22300
  • 7. listopada 2021.
  • 10:00 do 16:00

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Odaberite ulaznice
Kn0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Nazad na detalje
Thank you Kindly

Prerada mlijeka – diversifikacija OPG-a – PAĐENE

22300 Pađene, Markoši 8, Pađene, Knin 22300

10:00 do 16:00
7. listopada 2021.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Prerada mlijeka – diversifikacija OPG-a – PAĐENE

22300 Pađene, Markoši 8, Pađene, Knin 22300

10:00 do 16:00
7. listopada 2021.

ISPIS

Naziv tečaja: Prerada mlijeka – diversifikacija OPG-a – PAĐENE (2021-100-12-430-15-0001)
Mjesto: Markoši 8, Pađene, Knin 22300, Odredište se nalazi uz cestu Knin – Gračac, 22300 Pađene
Napomena: Vrijeme održavanja: 10,00 h – 16,00 h
Predavači: Boris Perić, Dubravka Kaić, Ivica Kosor

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
07.10.2021. 10:00-16:00 15 0

Tečaj popunjen.