Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2021.

  • 52100 Pula, Sv.Felicita 5 A
  • 5. studenoga 2021.
  • 09:00 do 14:30

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Odaberite ulaznice
Kn0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Nazad na detalje
Thank you Kindly

Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2021.

52100 Pula, Sv.Felicita 5 A

09:00 do 14:30
5. studenoga 2021.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2021.

52100 Pula, Sv.Felicita 5 A

09:00 do 14:30
5. studenoga 2021.

ISPIS

Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2021. (2021-84-01-278-18-0054)
Mjesto: Sv.Felicita 5 A, Udruženje obrtnika, 52100 Pula
Predavači: Miran Gortan, Marina Kocijančić, Nenad Hrelja, Zdravko Miholić, Ivanka Bervida, Zrinka Krpan-Buić

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
05.11.2021. 09:00-14:30 15 6

Tečaj u tijeku!