Dopunska izobrazba o održivoj uporabi pesticida

  • 52100 Pula, Ulica Svete Felicite 5/a
  • 27. veljače 2023.
  • 09:00 do 15:30
  • Ministarstvo poljoprivrede

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Odaberite ulaznice
Kn0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Nazad na detalje
Thank you Kindly

Dopunska izobrazba o održivoj uporabi pesticida

52100 Pula, Ulica Svete Felicite 5/a

09:00 do 15:30
27. veljače 2023.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Dopunska izobrazba o održivoj uporabi pesticida

52100 Pula, Ulica Svete Felicite 5/a

09:00 do 15:30
27. veljače 2023.

ISPIS

Naziv tečaja: Dopunska izobrazba o održivoj uporabi pesticida (2023-84-01-737-18-0002)
Mjesto: Ulica Svete Felicite 5/a, Udruženje obrtnika, 52100 Pula
Napomena: Na dopunsku izobrazbu o održivoj uporabi pesticida mogu se prijaviti samo korisnici koji su već položili Osnovnu izobrazbu o održivoj uporabi pesticida
Predavači: Miran Gortan, Marina Kocijančić, Zdravko Miholić, Zrinka Krpan

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
27.02.2023. 09:00-15:30 20 10

Tečaj u tijeku!