Dobrobit životinja

StočarstvoTečaj

Osnovne informacije

  • 23250 Pag, Ul. Marka Laura Ruića 28,
  • 26. rujna 2019.
  • Četvrtak, 09h do Četvrtak, 14h

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Thank you Kindly

Dobrobit životinja

23250 Pag, Ul. Marka Laura Ruića 28,

Četvrtak, 09h do Četvrtak, 14h
26. rujna 2019.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Dobrobit životinja

23250 Pag, Ul. Marka Laura Ruića 28,

Četvrtak, 09h do Četvrtak, 14h
26. rujna 2019.

ISPIS

Naziv tečaja: Dobrobit životinja (2019-84-02-89-13-0004)
Mjesto: Ul. Marka Laura Ruića 28, , Knežev dvor, 23250 Pag
Predavači: Mirjana Dijan, Žarko Lovrinov

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
26.09.2019. 09:00-14:00 20 1

Prijavi se