39 – Mogućnost korištenja antifrost sustava za sprječavanje šteta od niskih temperatura za navodnjavanje – NOVO SELO NA DRAVI – Operacija 1.2.1.

  • 40000 Novo Selo na Dravi, PRVOMAJSKA 42 - RAČINSKA PETA – ARKOD 1391134
  • 13. travnja 2023.
  • 09:00 do 15:00
  • Ministarstvo poljoprivrede

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Odaberite ulaznice
Kn0

Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address

Nazad na detalje
Thank you Kindly

39 – Mogućnost korištenja antifrost sustava za sprječavanje šteta od niskih temperatura za navodnjavanje – NOVO SELO NA DRAVI – Operacija 1.2.1.

40000 Novo Selo na Dravi, PRVOMAJSKA 42 - RAČINSKA PETA – ARKOD 1391134

09:00 do 15:00
13. travnja 2023.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

39 – Mogućnost korištenja antifrost sustava za sprječavanje šteta od niskih temperatura za navodnjavanje – NOVO SELO NA DRAVI – Operacija 1.2.1.

40000 Novo Selo na Dravi, PRVOMAJSKA 42 - RAČINSKA PETA – ARKOD 1391134

09:00 do 15:00
13. travnja 2023.

ISPIS

Naziv tečaja: 39 – Mogućnost korištenja antifrost sustava za sprječavanje šteta od niskih temperatura za navodnjavanje – NOVO SELO NA DRAVI – Operacija 1.2.1. (2023-100-12-760-20-0001)
Mjesto: PRVOMAJSKA 42 – RAČINSKA PETA – ARKOD 1391134, prilaz voćnjaku sa strane Šandorovca , 40000 Novo Selo na Dravi
Napomena: u slučaju loše vremenske prognoze E-mailom će se zainteresirani obavijestiti
Predavači: Milorad Šubić, Adrian Horvat

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
13.04.2023. 09:00-15:00 15 3

Prijavi se