VIJESTI

Article

Sastojine crne johe

Areal crne johe (Alnus glutinosa) obuhvaća široko područje Europe od Irske do zapadnog Sibira, te od Finske do sjeverne Afrike, što upućuje na širok raspon različitih stanišnih prilika.

Svi članci »

SAVJETI

Article

Žuta hrđa opet prijeti pšenoraži

Praćenjem bolesti na žitaricama primijećena je pojava žute hrđe (Puccinia striiformis) na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Posljednjih nekoliko godina pojava žute hrđe javlja se prije na pšenoraži nego na pšenici, što je zabilježeno i ove godine.

Svi članci »

PUBLIKACIJE

Article Article

NAJAVE

Article

Poziv izlagačima na Godišnji seminar HPŠSS-a

Obavještavamo sve zainteresirane izlagače, predavače da će se dana 28.svibnja-30.svibnja 2018. godine održati Godišnji seminar HPŠSS za sve djelatnike službe.

Svi članci »
  • Preporuke za zaštitu bilja
  • Koraci do...
  • AGRIVI
  • Plodored
  • Gnojidba
  • Edukacija
  • Nadzor Integrirane

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Savska cesta 41
(PT Zagrepčanka - Anex)
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr