Sri, 16. travnja 2014. english
Početna stranica

PREPORUKE 11.04.2014. 15:06
Jaka zaraza pšenice sa žutom hrđom

Obilaskom terena na području Virovitičko-podravske županije, također i na području ostalih susjednih županija, uočena je jaka zaraza pšenice sa bolesti Žuta (crtičava) hrđa pšenice (Puccinia striiformis f. sp. tritici). Bolest se jače razvija kod niske temperature i visoke vlage. Za sve koji nisu izvršili zaštitu lista pšenice a uoče niže navedene simptome potrebno je obavezno izvršiti zaštitu.


OSVRT 11.04.2014. 12:50
Održani Dani polja Ludbreškog hrena

U Kapeli Podravskoj kod Ludbrega, na parceli PG Stanka Gložinića održani su 8. travnja 2014. Dani polja ludbreškog hrena. Organizator Dana polja je bila Savjetodavna služba, Podružnica Varaždinske županije u suradnji sa Petrokemijom Kutina.


OSVRT 08.04.2014. 14:35
Završena dvodnevna TAIEX radionica - Pripremljenost i uloga Savjetodavne službe na mjeru agrookoliš-klima

U Zagrebu je od 31. ožujka do 1. travnja 2014. održana dvodnevna radionica u organizaciji Ministarstva poljoprivrede/Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju/Službe za razvoj ruralnih područja/Odjela za upravljanje resursima i našeg Odsjeka za AOP Savjetodavne službe. Tijekom iznimno korisnog i zanimljivog dvodnevnog rada, 44 djelatnika Savjetodavne službe, 2 djelatnika APPRRR-a, te 4 djelatnika Odjela MP-a imali su priliku dobiti pregled rada, organizaciju i razvoj savjetodavnih službi u tri europske države!


OBAVIJEST 08.04.2014. 12:21
Objavljeni novi javni poziv za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

Agencija za poljoprivredno zemljište raspisala je 7. i 8. travnja 2014. godine, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13), javne pozive za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području općina Beretinec, Grada Bjelovara, Grada Drniša, Općine Hercegovac, Općine Popovac i Grada Osijeka u ukupnoj površini od 409,79 ha.


OSVRT 07.04.2014. 09:03
Promocija knjige - Uvod u ekološku poljoprivredu - prof. dr. sc. Ivica Kisić

U petak, 4. travnja 2014., je u Zagrebu na Agronomskom fakultetu održana promocija Sveučilišnog udžbenika: Uvod u ekološku poljoprivredu, čiji je autor prof. dr. sc. Ivica Kisić, dipl. ing. agr., redoviti sveučilišni profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


PREPORUKE 04.04.2014. 10:16
Štete gubara na voćnim vrstama

Proteklih dana učestale su dojave poljoprivrednika o štetama na voćnim vrstama uzrokovanim gusjenicama gubara (Lymantria dispar L.). Najviše poziva upućeno je s područja Banovine, gdje su zabilježene štete na šljivi, jabuci, lijeski i drugim voćnim vrstama. U literaturi se ističe kako je gubar izrazito periodični štetnik, ponajprije štetnik šuma, no svjedoci smo da se ovaj štetnik na istim lokalitetima javlja uzastopno drugu godinu za redom. Intenzitet pojave gubara ovisi o klimatskim prilikama te o prisutnosti predatora i parazita gubara. Pojava gubara u velikoj populaciji može izazvati golobrst šuma i voćnjaka.


RATARSTVO 03.04.2014. 12:59
Važnost gnojidbe u proizvodnji glavnih ratarskih i industrijskih kultura

Rast svih organizama ograničen je i ovisi o količinama pristupačne hrane. Kod biljaka to su biljna hranjiva koja se dodaju kroz različite načine i modele gnojidbe. Svaka kulturna biljka za svoj rast i razvoj ima određene zahtjeve u pogledu opskrbe s biljnim elementima. Sve te elemente kulturne biljke uglavnom koriste iz tla. Da ne bi došlo do poremećaja ravnoteže biljke, tla i okoliša gnojidbom možemo osigurati potrebne količine određenih biljnih hranjiva u smislu vračanja tih istih elemenata u količini koju je potrošila ili iznesla određena kulturna vrsta. Stoga je i zadaća gnojidbe (Butorac, 1999.) reguliranje hranidbenog režima da se osigura dobivanje visokih i postojanih prinosa najbolje kakvoće, te istodobno očuvanje, i po mogućnosti, povećanje plodnosti tla.


OSVRT 03.04.2014. 11:17
Natjecanje u rezidbi masline

U Novigradu se 29.3.2014. godine održalo 5. Međunarodno natjecanje u rezidbi masline koju je i ove godine organizirala udruga Olea Tar u suradnji sa Savjetodavnom službom. Natjecatelji su imali zadatak orezati dva stabla masline u obliku polikonične vaze u roku od sat vremena uz korištenje velikih i malih škara te teleskopskih pilica. Kriteriji za ocjenjivanje odnosili su se na provodnicu, ravnotežu, broj i smještaj osnovnih grana te samu kvalitetu rezanja. Natjecanje je okupilo najveći broj natjecatelja dosada, a lijepo vrijeme privuklo je veliki broj gledatelja i onih koji su iskoristili priliku za dodatnu edukaciju, što i jest svrha ovog natjecanja.


OSVRT 03.04.2014. 11:06
Održana 2. radionica - Koraci do potpore iz mjere 101 IPARD programa

Dana 28. ožujka 2014., održana je u Svetoj Nedjelji, druga po redu praktična radionica „Koraci do potpore iz mjere 101 IPARD programa“. Svrha radionice bila je je povećati kvalitetu i kapacitet Odsjeka za RR i EU programe i Savjetodavne službe u cjelini za rad na prijavama korisnika na IPARD program, a potom i na mjere ruralnog razvoja iz EAFRD fonda.


OSVRT 02.04.2014. 15:08
Promidžba ekološke poljoprivrede u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

U organizaciji Upravnog odjela za ruralni razvoj Dubrovačko-neretvanske županije održana je 27. ožujka 2014. u Opuzenu radionica s ciljem promicanja ekološke proizvodnje sa slijedećim temama:


PREPORUKE 02.04.2014. 14:58
Štetnik kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis Gyll.) hrani se listovima ozimih strnih žitarica - posljedica tople zime i toplog proljeća

Tijekom posljednjih dana mjeseca ožujka poljoprivredni proizvođači na području Koprivničko-križevačke županije uočili su netipična oštećenja listova pšenice i ječma. Radi se o štetniku kukuruza, kukuruznoj pipi. Ovaj štetnik je polifag (hrani se sa sedamdesetak vrsta biljaka), ali je ekonomski značajan u kulturama rjeđeg sklopa, naročito u kukuruzu, šećernoj repi, suncokretu i duhanu. Budući je ova zima bila toplija od prosjeka, a takvo je i proljeće, odrasli kornjaši kukuruzne pipe intenzivno se hrane listovima ozimih strnih žita (jer kukuruz još nije ni posijan, a šećerna repa nije nikla). Međutim, radi velike lisne mase ozimih strnih žitarica, nema potrebe za kemijskim suzbijanjem ovog štetnika.


OSVRT 01.04.2014. 11:26
U Varaždinu održana 4. Izložba bučinog ulja Sjeverozapadne Hrvatske

U organizaciji Upravnog odjela za poljoprivredu Varaždinske županije, održana je 28. ožujka 2014. u Varaždinu, četvrta po redu Izložba bučinog ulja. Velikom broju zainteresiranih proizvođača iz Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske županije, pridružili su se i proizvođači iz Zagrebačke županije. Za ocjenjivanje je dostavljeno 30 uzoraka ulja od 25 proizvođača iz četiri županije.


DOGAĐAJI 31.03.2014. 14:24
Navigacijom i preciznošću do ušteda u proizvodnji

Deset kilometra sjeverno od Osijeka smjestilo se malo, mirno baranjsko mjesto Bilje, čije postojanje seže u rimsko doba, što je Bilju omogućilo turističku prepoznatljivost, ali Bilje ništa manje ne zaostaje niti u pogledu poljoprivredne djelatnosti. Vodeći ljudi Općine Bilje ulažu velike napore kako bi svojim poljoprivrednicima olakšali njihov teški „kruh sa sedam kora“. Jedan vid pomoći je približiti informaciju o trendovima suvremene poljoprivrede organizacijom prezentacija i demonstracijama tehnika i tehnologija u proizvodnji, što u konačnici treba rezultirati primjenom na njihovim obiteljskim gospodarstvima, boljicima u proizvodnji poboljšanjem količine i kakvoće proizvoda uz značajne uštede i naravno veću dobit. Prezentaciju „Uporaba GIS tehnologije u poljoprivredi – Precizna poljoprivreda“ organizirali su Poljoprivredni fakultet iz Osijeka i Savjetodavna služba, Podružnica Osječko-baranjske županije 20. ožujka 2014. u Bilju, u prostorijama DVD Bilje uz demonstraciju navigacije u radu na proizvodnoj površini poljoprivrednog obrta AD NOVAS iz Bilja koji je uz Općinu Bilje bio domaćin. Na prezentaciji je teoretski i praktično predstavljena prijenosna navigacija za poljoprivredu tvrtke AV MAP pod nazivom „Farmnavigator G6 i G7“ koju je predstavila slovenska tvrtka „Gepoint“ d.o.o. koja je distributer za područje istočne Europe.


OSVRT 31.03.2014. 08:56
ZADRUGA proizvođača mlijeka u Zaprešiću

Jedanaest (11) proizvođača mlijeka iz Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije te iz Grada Zagreba osnovalo je Mljekarsko-stočarsku zadrugu „Dar prirode“. Veliki su to i ozbiljni proizvođači koji zajedno stvaraju i omogućuju da se stvori oko 60 milijuna kuna BDP-a godišnje (uzgajaju oko 600 krava s pripadajućim podmlatkom i proizvode više od 4 milijuna litara mlijeka godišnje).


OBAVIJEST 28.03.2014. 10:57
Važna obavijest: Novi rok za prijavu prijenosa prava na plaćanja - 28. travnja 2014.

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je odluku o produljenju roka za prijavu prijenosa prava na plaćanje dodijeljenih za 2014. godinu sa 2. travnja na 28. travnja 2014. godine, kako bi omogućilo poljoprivrednicima više vremena za obavljanje ove važne aktivnosti. Rok je produžen iz razloga što se prijenos prava na plaćanja po prvi put obavlja ove godine.


Novo na našem webu
Savjeti, 15.04.2014.
Kukuruzna krma u travnju
Savjeti, 11.04.2014.
Jak napad dlakavih ružičara na aroniji
Savjeti, 11.04.2014.
Jaka zaraza pšenice sa žutom hrđom
Zakonodavstvo, 10.04.2014.
Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih tru­pova
Savjeti, 10.04.2014.
Obuka korekcije papaka
Zakonodavstvo, 08.04.2014.
Naputak o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013 od 17. prosinca 2013. kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i ukidaju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/
Savjeti, 04.04.2014.
Štete gubara na voćnim vrstama
Savjeti, 03.04.2014.
Važnost gnojidbe u proizvodnji glavnih ratarskih i industrijskih kultura