Školska shema

Shema školskog voća

Školska shema, Vijest

JAVNI POZIV ŠKOLSKA SHEMA 2021./2022. – Prateće obrazovne mjere

Pozivamo osnovne i srednje škole i ostale obrazovne ustanove (dalje u tekstu: škole) da se prijave za sudjelovanje u provođenju aktivnosti u sklopu pratećih obrazovnih mjera Školske sheme voća i povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda (dalje: Školska shema) u školskoj godini 2021./2022.

Javni poziv je otvoren od dana objave na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede (poljoprivreda.gov.hr) i Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede (www.savjetodavna.hr) do 24. siječnja 2022. godine.

Javni poziv i obrazac za prijavu dostupni su na sljedećim poveznicama:

JAVNI POZIV 

OBRAZAC ZA PRIJAVU

Prilikom slanja prijave na Javni poziv obavezno u predmet elektroničke pošte upisati PRIJAVA. Dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti putem elektroničke adrese skolska@mps.hr i brojeva telefona: 01/6106 628, 01/6109 959 i 01/6106 779.

 

U sklopu Školske sheme Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede planira provoditi četiri prateće obrazovne mjere:

 1. Satovi kušanja voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda

Provedba mjere planirana je do 10. lipnja 2022. godine.

 1. Sjetva, sadnja i održavanje školskih vrtova

Provedba mjere planirana je do 15. svibnja 2022. godine.

 1. Posjet poljoprivrednim gospodarstvima (PG), koji se bave proizvodnjom voća i povrća i/ili proizvodnjom mlijeka i mliječnih proizvoda te slične aktivnosti usmjerene na povezivanje djece s poljoprivredom

Provedba mjere planirana je do 15. svibnja 2022. godine.

 1. Edukacija djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama, lokalnim lancima hrane i ekološkoj proizvodnji, održivoj proizvodnji i sprečavanju rasipanja hrane

Provedba mjere planirana je do 10. lipnja 2022. godine.

 

Opis mjera:

 Satovi kušanja voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda

Cilj mjere je edukacija i obučavanje djece u prepoznavanju i razlikovanju vrsta i sorata voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda prema izgledu, kakvoći i okusu, ukazujući na njihove nutritivne karakteristike i doprinos zdravlju.

Dosadašnje iskustvo u provedbi i način nabave voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda kao i potrepština iskorišteno je za pripremu godišnjeg plana i prijedloga za školsku godinu 2021./2022. godinu.

Analiza troškova iz dosadašnje provedbe Školske sheme omogućila je procjenu troškova za provedbu aktivnosti kako slijedi:

 • 300,00 kn s PDV-om za aktivnosti kušanja u kojoj sudjeluje do 30 učenika,
 • 500,00 kn s PDV-om om za aktivnosti kušanja u kojoj sudjeluje 31 do 50 učenika
 • 1.000,00 kn s PDV-om za aktivnosti kušanja s više od 50 učenika

 Godišnjim planom planirano je održavanje najmanje jedne aktivnosti Satovi kušanja u jednoj obrazovnoj ustanovi u trajanju od 45 minuta. Kako bi osigurali provođenje Školske sheme u skladu s njenim ciljevima propisanim Nacionalnom strategijom za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. (s izmjenama i dopunama), u svim aktivnostima pratećih obrazovnih mjera trebalo bi sudjelovati maksimalan broj učenika koliko to okolnosti i dostupno vrijeme dopuštaju. Provedba ove aktivnosti do sada je uključivala u određenim obrazovnim ustanovama i više satova kušanja, satove kušanja u glavnoj i područnim školama itd.

Točan broj aktivnosti kušanja po pojedinoj obrazovnoj ustanovi biti će utvrđen nakon odabira škole i propisan Sporazumom o provedbi pratećih obrazovnih mjera koje će biti sklopljen nakon završetka Javnog poziva.

Provedba mjere planirana je  od potpisivanja sporazuma do 10. lipnja 2022. godine.

Sjetva, sadnja i održavanje školskih vrtova

Kroz mjeru Sjetva, sadnja i održavanje školskih vrtova podignuti su i opremljeni školski vrtovi u brojnim obrazovnim ustanovama. Vrtovi su međusobno različiti i opremljeni različitim vrstama bilja (jednogodišnje/višegodišnje) i opremom sukladno potrebama obrazovnih ustanova.

Cilj ove mjere je omogućiti održavanje postojećih vrtova Školske sheme na način da se omogući nabava potrebne opreme i sadnica/presadnica za postojeće školske vrtove proizašle iz dosadašnjih aktivnosti Školske sheme u sklopu pratećih obrazovnih mjera.

Ukupni predviđeni trošak iznosi do 2.000,00 kn s PDV-om po školskom vrtu.

Provedba mjere planirana je od potpisivanja sporazuma/tripartitnih ugovora do 15. svibnja 2022. godine.

Posjet poljoprivrednim gospodarstvima (PG), koji se bave proizvodnjom voća i povrća i/ili proizvodnjom mlijeka i mliječnih proizvoda te slične aktivnosti usmjerene na povezivanje djece s poljoprivredom

 U suradnji s školama i uz suglasnost roditelja Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede planira je organizacija posjeta poljoprivrednim gospodarstvima.

Ukupno je planirano organizirati 42 posjete odnosno dvije posjete u svakoj županiji. Sukladno ciljevima školske sheme koja uključuje voće i povrće, ali i mlijeko i mliječne proizvode planiran je posjet jednom gospodarstvu koje se bavi biljnom proizvodnjom i jednom gospodarstvu koje se bavi stočarskom proizvodnjom.

Budući da je broj obrazovnih ustanova u županijama veći od planiranog broja aktivnosti odabir škola koje će sudjelovati u ovoj aktivnosti biti će proveden korištenjem dodatnih kriterija i bodova navedenim u obrascu Javnog poziva.

Plan aktivnosti utvrđen Godišnjim plan nisu uključivali ograničenja i pravila koje nalažu mjere povezane s pandemijom bolesti Covid-19 koja i dalje traje. U prethodnoj školskoj godini 2020./2021. Povjerenstvo za odabir škola je nakon Javnog poziva odlučilo odustati od provedbe aktivnosti Posjet poljoprivrednom gospodarstvu. Povjerenstvo za odabir škola će uzimajući u obzir mjere koje će biti na snazi kao i procjenu epidemiološke situacije odlučiti o provedbi aktivnosti Posjet poljoprivrednim gospodarstvima.

Ukupni planirani troškovi za ovu aktivnost su 4.500,00 kn s PDV-om. Procijenjeni troškovi uključuju trošak usluge na poljoprivrednim gospodarstvima (cca 1.500,00 kn) te trošak prijevoza (3.000,00 kn). Gdje god je moguće pozivaju se obrazovne ustanove da posjete poljoprivredna gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom i prodaju ih na kućnom pragu, a nalaze se u neposrednoj blizini obrazovnih ustanova.

Provedba mjere planirana je od potpisivanja sporazuma/tripartitnih ugovora do 15. svibnja 2022. godine.

Edukacija djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama, lokalnim lancima hrane i ekološkoj proizvodnji, održivoj proizvodnji i sprečavanju rasipanja hrane

Kako bi omogućili ispunjavanje ciljeva Nacionalne strategije školske sheme o podizanju razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda kao i važnosti smanjenja otpada hrane planirano je održavanje ove aktivnosti u svim obrazovnim ustanovama koje se prijave na ovaj Javni poziv.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede izraditi će prezentacije za četiri (4) teme te će ih prilagoditi vrsti obrazovne ustanove – niži razredi i viši razredi osnovnih škola odnosno srednje škole.

Planirane su četiri teme za mjeru Edukacija:

 • Voće, povrće i zdravlje
 • Ekološka proizvodnja voća i povrća,
 • Upoznavanje s proizvodnjom mlijeka
 • Nutritivna i zdravstvena vrijednost mlijeka i mliječnih proizvoda

Godišnjim planom planirano je održavanje najmanje jedne aktivnosti Edukacija u jednoj obrazovnoj ustanovi u trajanju od 45 minuta. Provedba ove aktivnosti do sada je uključivala u određenim obrazovnim ustanovama i više predavanja, satove predavanja u glavnoj i područnim školama itd.

Točan broj aktivnosti ove mjere po pojedinoj obrazovnoj ustanovi biti će utvrđen nakon odabira škole i propisan Sporazumom o provedbi pratećih obrazovnih mjera koje će biti sklopljen nakon završetka Javnog poziva.

Provedba mjere planirana je od potpisivanja sporazuma do 10. lipnja 2022. godine.

 

NAČIN FINANCIRANJA

Budući da je u sklopu Školske sheme sustav financiranja kompliciran i iziskuje znatne ljudske i vremenske resurse te je u dosadašnjoj provedbi predstavljao znatno opterećenje svim uključenim institucijama i osobama omogućili smo u sklopu Javnog poziva mogućnost promjene načina financiranja.

Dosadašnja praksa uvjetovana zakonskim okvirom u kojem se provodi Školska shema uključivala je tripartitno ugovaranje u slučaju nabave opreme za školski vrt odnosno posjeta poljoprivrednim gospodarstvima. Provoditelj pratećih obrazovnih mjera je Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede. Obrazovna ustanova je korisnik mjera, a dobavljači su bile tvrtke i poljoprivredna gospodarstva koja su dobavljala opremu odnosno pružala usluge.

Kako bi se mogli podnijeti zahtjevi za plaćanje bilo je potrebno potpisati tripartitni ugovor o nabavi (Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede – Obrazovna ustanova – Dobavljač) te je nakon dostavljene robe odnosno provedene usluge i dostavljene originalne potvrde o izvršenju moglo biti izvršeno plaćanje. Navedeni postupak je vrlo dugotrajan i radno zahtjevan.

Utvrdili smo mogućnost djelomičnog pojednostavljenja postupka isplate na način da obrazovna ustanova direktno nabavi opremu za školski vrt, uslugu posjeta poljoprivrednom gospodarstvu i voće i povrće odnosno mlijeko i mliječne proizvode za satove kušanja. Nabavu obrazovna ustanova provodi sukladno vlastitim procedurama i nakon izvršenja usluge / nabave robe dostavi Upravi za stručnu podršku dokaze o provedenom. Temeljem tih dokaza Uprava za stručnu podršku doznačuje sredstva u traženom iznosu na račun škole.

Ovaj postupak je jednostavniji od tripartitnog ugovaranja, ali uključuje korištenje operativnih financijskih sredstava škole u kraćem vremenskom razdoblju. Detalji i rokovi biti će propisani Sporazumom o provedbi pratećih obrazovnih mjera, a ukoliko obrazovna ustanova odustane od ovog načina sudjelovanja uvijek je moguće napraviti tripartitno ugovaranje.

Pozivamo obrazovne ustanove na iskaz interesa za način financiranja aktivnosti školske sheme.

 

 

Ministarstvo poljoprivrede, Obavijest, Školska shema, Vijest

ŠKOLSKA SHEMA 2020./2021.-JAVNI POZIV

Pozivamo osnovne i srednje škole da se prijave za sudjelovanje u provođenju aktivnosti u sklopu pratećih obrazovnih mjera Školske sheme u školskoj godini 2020./2021.

Javni poziv je otvoren 15 dana od objave na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede (www.poljoprivreda.gov.hr) i Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (www.savjetodavna.hr).

Tekst Javnog poziva za sudjelovanje u provođenju aktivnosti u sklopu pratećih obrazovnih mjera Školske sheme u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2020./2021. i Obrazac prijave nalaze se na linkovima.

Javni poziv

Obrazac prijave

Natječaj, Obavijest, Školska shema, Vijest

Produženje roka Javnog poziva za provedbu aktivnosti pratećih obrazovnih mjera Školske sheme

Obavijest o produženju roka Javnog poziva za provedbu aktivnosti  pratećih obrazovnih mjera Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini  2019./2020.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv za provedbu aktivnosti  pratećih obrazovnih mjera Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini  2019./2020 produžuje se do 31. siječnja 2020. godine.

Ostale odredbe Javnog poziva ostaju neizmijenjene.

Tekst Javnog poziva za sudjelovanje u provođenju aktivnosti u sklopu pratećih obrazovnih mjera Školske sheme u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2019/2020. i Obrazac prijave nalaze se na linkovima.

Javni poziv

Obrazac prijave

Ministarstvo poljoprivrede, Natječaj, Obavijest, Školska shema, Vijest

Školska shema 2019/2020 – javni poziv

Pozivamo osnovne i srednje škole da se prijave za sudjelovanje u provođenju aktivnosti u sklopu pratećih obrazovnih mjera Školske sheme u školskoj godini 2019/2020.

Javni poziv je otvoren 15 dana od objave na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede (www.poljoprivreda.gov.hr) i Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (www.savjetodavna.hr).

Tekst Javnog poziva za sudjelovanje u provođenju aktivnosti u sklopu pratećih obrazovnih mjera Školske sheme u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2019/2020. i Obrazac prijave nalaze se na linkovima.

Javni poziv

Obrazac prijave

Hortikultura, Školska shema, Vijest

Školska shema 2018/2019. – Javni poziv, produžen rok prijave

Pozivamo osnovne i srednje škole da se prijave za sudjelovanje u provođenju aktivnosti u sklopu pratećih obrazovnih mjera Školske sheme u školskoj godini 2018/2019.

Javni poziv je otvoren 15 dana od objave na mrežnoj stranici HPŠSS.

Tekst Javnog poziva za sudjelovanje u provođenju aktivnosti u sklopu pratećih obrazovnih mjera Školske sheme u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2018/2019. i Obrazac prijave nalaze se na linkovima.

Odluka – rok prijave po Javnom pozivu do 26.11.2018.

Javni poziv – link

Obrazac prijave – link

Hortikultura, Najava, Školska shema, Vijest

Školska shema na sajmu „GROWING UP“

Hrvatska poljoprivredno šumarska savjetodavna služba zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na sajmu će predstaviti svoj rad u sklopu europskog projekta Školska shema.

Posljednjeg dana sajma djelatnici HPŠSS u vremenu od 11-13h održat će radionicu kušanja voća. Radionica je besplatna za posjetitelje. Svi ste pozvani.

Više o sajmu možete pronaći na: https://www.zv.hr/sajmovi-7/growing-up-3575/3575

Školska shema, Vijest

Prijavite se za sudjelovanje u Školskoj shemi – besplatni obroci mlijeka i mliječnih proizvoda te voća i povrća hrvatskim školarcima

Škole će odabirati dobavljača odnosno kvalitetne proizvode iz najbližeg lokalnog okruženja, a zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi podnosit će osnivači škola.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Školskoj shemi (otvoren do 25. rujna 2018.) i Javni poziv za iskaz dobavljača za sudjelovanje u Školskoj shemi (otvoren tijekom cijele školske godine 2018./2019.).

Voće i povrće ponudit će se učenicima u osnovnim i srednjim školama, a mlijeko i mliječni proizvodi učenicima od 1. do 4. razreda osnovnih škola kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane.

Školskom shemom dajemo prednost lokalnim poljoprivrednicima, jer želimo da naša djeca jedu svježu, lokalno uzgojenu hranu. Tako čuvamo radna mjesta u poljoprivredi i razvijamo hrvatsko selo.Školska shema je važan projekt jer osim poticanja na usvajanje zdravih prehrambenih navika, našim školarcima podižemo i svijest o važnosti odabira kvalitetne i svježe, lokalno uzgojene hrane. Uz edukativne radionice i posjet lokalnim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima širimo znanje novih generacija i postavljamo temeljne vrijednosti osviještenih potrošača.“ – izjavio je potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić koji poziva sve škole u Hrvatskoj da se uključe u Školsku shemu.

Shema školskog voća provodi se od 2013. godine kada je u njoj sudjelovalo 720 škola i nešto manje od 140.000 učenika od 1. do 4. razreda, a voće je isporučivalo 15 dobavljača. U drugoj godini provedbe sheme uključili su se i učenici od 1. do 8. razreda, odnosno više od 773 škola i nešto manje od 300.000 učenika, a voće je isporučivalo 24 dobavljača koji su dostavljali sve vrste voća i povrća: breskve, jabuke, nektarine, šljive, mandarine, kruške, jagode, trešnje, mrkvu i rajčicu. U trećoj godini provedbe sheme sudjelovalo  je 32 dobavljača, 770 škola i nešto manje od 300.000 učenika.  U četvrtoj godini provedbe sudjelovale su i srednje škole (397.227 učenika u 1.054 škole, a voće je isporučivalo 30 dobavljača), jer je ispitivanje prehrambenih navika pokazalo da potrošnja voća i povrća opada s porastom dobi školaraca. U prošloj školskoj godini u Školskoj shemi sudjelovalo je 1.063 škole, 402.874 učenika i 53 dobavljača, a na raspolaganju je bilo 2,5 milijuna eura.

Dobavljači isporučuju 100 do 150 g voća i povrća po djetetu tjedno  te 0,15-0,25 l mlijeka, jogurta, vrhnja i sl. Od početka provedbe Školske sheme dobavljačima za voće isplaćeno je oko 54 milijuna kuna, a za mlijeko i mliječne proizvode 5 milijuna kuna. U tom vremenskom razdoblju djeca su pojela više od 4,5 tone voća i popili 1.200.000 litara mlijeka i mliječnih proizvoda.

Hortikultura, Školska shema, Vijest

Školska shema u đurđevačkoj Gimnaziji

U srijedu, 23. svibnja 2018. djelatnici Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe, mr. sc. Željkica Oštrkapa Međurečan i Leon Golub, dipl. ing. agr. održali su radionicu Školska shema – kušanje jagoda, a  Katarina Šostarec, mag. ing. agr. predavanje na temu „Voće koje pada u zaborav“.

Tridesetak učenika od prvog do trećeg razreda imalo je priliku kušati 3 vrste jagoda (Joly, Quiki i Clery) te prema mirisu, okusu i izgledu dati odgovarajuću ocjenu od 1-5 za svaku posebno. Osim samog kušanja jagoda, učenici su imali priliku mjeriti šećere refraktometrom u jabuci, limunu, naranči i jagodi te su dobivene vrijednosti uspoređene s ranijim pretpostavkama „slatkoće“ voća.

Kušanje i ocjenjivanje jagoda

Mjerenje šećera refraktometrom

Kroz predavanje „Voće koje pada u zaborav“ učenici su dobili osnovne informacije i zanimljivosti o sad već pomalo zaboravljenim voćnim vrstama kao što su primjerice mušmula, dud, rogač, ogrozd i sl. koje su sve više zapostavljene zbog pomodnosti nekih drugih vrsta.

Predavanje na temu „Voće koje pada u zaborav“

                                                                             Katarina Šostarec, mag. ing. agr.
stručna suradnica za ekološku poljoprivredu

Najava, Povrćarstvo, Školska shema, Vijest, Voćarstvo

Informativna radionica za Školsku shemu

Ove školske godine započela je provedba nove Školske sheme koja objedinjuje dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama. Za razliku od dosadašnjih programa, u novoj shemi podnositelji zahtjeva za potporu su odgojno-obrazovne ustanove.

Radionice će se održati od 11:00 do 13:00 sati na sljedećim lokacijama:

Zagreb (kino dvorana Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78) – 29. studenog 2017.
Split (dvorana Hrvatske gospodarske komore, Obala Ante Trumbića 4) – 30. studenog 2017.
Osijek (dvorana Hrvatske gospodarske komore, Europska avenija 13) – 08. prosinca 2017.

Za  radionicu nije potrebna prethodna prijava.