MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Natječaj

Natječaj, Program RR, Vijest

Važne informacije o Mjeri 17 – natječaj otvoren do 31.12.2018.

Podsjećamo sve poljoprivrednike da je natječaj za provedbu mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka, otvoren do 31.12.2018. Prema Natječaju, polica osiguranja je prihvatljiva ako je korisnik uplatio najmanje 30% premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

Više informacija o samom natječaju možete pronaći na:

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-mjere-17-upravljanje-rizicima-podmjere-17-1-osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka/

Zahtjev za isplatu sredstava podnosi se putem AGRONET sustava s pristupnim podacima koje ste dobili od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ako pristupne podatke niste dobili ili ste ih izgubili, obratite se Agenciji.

Pri podnošenju zahtjeva potrebne su vam preslike sljedeće dokumentacije:

 • ugovor o sklopljenoj polici osiguranja (potpisana od strane osiguravatelja i odgovorne osobe gospodarstva),
 • potvrda da ste uplatili najmanje 30% od ukupne premije osiguranja (izdanom od strane osiguravajuće kuće)
 • ispunjena i potpisana izjava korisnika da nije primio javnu potporu iz drugih izvora (Prilog 2. Natječaja)

Korisnik je obvezan Potvrdu o podnošenju ispisati i potpisati u izvorniku i dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u roku od 7 dana od generiranja Potvrde o podnošenju.

Važno je napomenuti da korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu potpore i mora biti upisan u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu vrši se putem Agronet sustava za što vam je potrebna preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe) ili preslika izvatka iz sudskog registra (za pravne osobe) te preslika potvrde o otvorenom žiro računu (ugovor o žiro računu ili kartica).

Ukoliko ste policu sklopili s osiguravajućom kućom i pritom uplatili najmanje 30% premije osiguranja, morate podnijeti zahtjev za isplatu ostalih 70% koje se isplaćuju osiguravajućoj kući kako bi vaša polica bila valjana.

U slučaju dodatnih pitanja ili poteškoća s podnošenjem zahtjeva, možete se obratiti savjetnicima Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe.

Poveznica na adresar djelatnika: https://www.savjetodavna.hr/adresar/.

Natječaj, Program RR, Vijest

Podsjetnik za korisnike podmjere 17.1. “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka”

Ovim putem želimo skrenuti pozornost korisnicima da se zahtjev za isplatu potpore smatra podnesenim tek kada dostavite Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu potpore preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Nakon popunjavanja zahtjeva za isplatu potpore u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za isplatu“ (u daljnjem tekstu: Potvrda o podnošenju).

Potvrdu o podnošenju (zbog specifičnosti mjere na dokumentu piše Zahtjev za isplatu) potrebno je ispisati, pečatiti, potpisati te dostaviti osobno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom do 31. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.

Prilikom predaje omotnice poštanskom uredu obavezno naglasiti da datum i vrijeme (dan, sat, minuta, sekunda) zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu trebaju biti vidljivi na omotnici.

Potvrda se šalje u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, dok se s prednje strane naznačuje:

„NE OTVARATI – PRIJAVA NA NATJEČAJ, NATJEČAJ ZA PODMJERU 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“

Zatvorene omotnice šalju se na adresu prema lokaciji ulaganja:

1. Lokacija ulaganja na području Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije:
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Ljudevita Gaja 2
43000 Bjelovar
Tel: 043/638-755, 043/638-756, 043/638-760

2. Lokacija ulaganja na području Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije:
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Podružnica u Primorsko-goranskoj županiji
Frana Kurelca 8
51000 Rijeka
Tel: 051/321-064, 051/688-545

3. Lokacija ulaganja na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije:
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Podružnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Trg Hrvatske bratske zajednice 8 (I. kat),
21000 Split
Tel: 021/339-300, 021/261-503

4.  Lokacija ulaganja na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije:
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji
Europske avenije 5
31000 Osijek
Tel: 031/445-464, 031/445-465

5. Lokacija ulaganja na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Međimurske županije:
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Podružnica u Zagrebačkoj županiji
Ozaljska 10/I
10000 Zagreb
Tel: 01/6446-299, 01/6446-300

Podnošenje zahtjeva za isplatu potpore detaljno je opisano u VODIČU ZA KORISNIKE POTPORA IZ EUROPSKOG POLJOPRIVREDNOG FONDA ZA RURALNI RAZVOJ; Mjera 17, koji možete pronaći na poveznici:

https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2018/04/Vodi%C4%8D-za-podno%C5%A1enje-Zahtjeva-za-potporu-M17-2018.pdf

Natječaj, Vijest

Natječaj za najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika/poljoprivrednicu

Natječaj, koji je otvoren do 31. ožujka 2018. godine, treću godinu za redom organizira hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu i ambasadorica projekta za Hrvatsku Marijana Petir.

Cilj natječaja i europske nagrade za mlade poljoprivrednike je promicati pozitivnu sliku mladih poljoprivrednika te identificirati djelatnosti koje karakteriziraju inovacija, održivost i tržišna orijentiranost, a sve kako bi mladi ostali živjeti na selu te kako bi ruralni prostor opstao.

Pobjednik/ca, koji će osvojiti nagradu u iznosu od 15 tisuća kuna, imat će priliku ići u Bruxelles sa deset najboljih poljoprivrednika/ca gdje će se upoznati s radom europskih institucija i susresti mlade poljoprivrednike iz cijele Europe.

Odabir "najboljeg, najinovativnijeg, najodrživijeg" projekta provest će stručno prosudbeno povjerenstvo na temelju sljedećih kriterija:

1.   Upotreba novog znanja (know-how), novih metoda ili novih oblika tehnologije u pojedinom sektoru ili regiji: Inovacija koja se bazira na sektoru može uključivati radne ili organizacijske metode, uvođenje novih oblika tehnologije koji donose promjene u odnosu na postojeću tehnologiju. Inovacija se također može sastojati od prilagođavanja ili moderniziranja tradicionalne tehnologije. Inovacija koja se bazira na zemljištu može uključivati upotrebu novih dostignuća (tehničkih ili organizacijskih) na geografskom području gdje se ona prije nisu koristila.

2.  Prijenos inovacije: Inovacija ne smije biti ograničena na jedno gospodarstvo već mora imati potencijal utjecaja ili učinka na gospodarstva u istom sektoru proizvodnje, regije ili na odnose toga područja s drugim područjima. Inovacija ne mora imati učinka samo na proizvodnju na farmi, već se također može odnositi i na pakiranje proizvoda, kanale distribucije i izvozne metode za poljoprivredne proizvode.

3.  Održivost inovacije: Inovacija mora biti ekonomski i/ili društveno održiva. Inovacija mora imati izvjesnu dugovječnost i treba izdržati ispit vremena kako bi imala učinak, umjesto da se pojavi i nestane u kratkom vremenskom razmaku. 

Prijavnice za natječaj mladi poljoprivrednici/ce mogu se preuzeti ovdje te je prijavnicu potrebno popunjenu poslati na adresu elektroničke pošte: hrvatska@petir.eu.

Natječaj, Program RR, Vijest

Otvoren natječaj za nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 187.787.500,00 kuna, a svrha ovog natječaja je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Moguće je ulagati u sektor prerade i marketinga ili izravne prodaje proizvoda, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima,  usluge u društvenim djelatnostima i intelektualne usluge. Moguće je ulagati i u sektor turizma u ruralnom području te u sektor tradicijskih i umjetničkih obrta.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura, u rangu mikro ili malog poduzeća.

Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 kuna, a zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati. 

Ovo je još jedna mjera iz Programa ruralnog razvoja kojom potičemo razvoj ruralnih područja i podizanje kvalitete života. Osiguranje budućnosti postojećih i stvaranje novih radnih mjesta u ruralnim područjima ostvaruje više postavljenih ciljeva od nacionalnog interesa. Ulaganja u isključivo poljoprivredne djelatnosti neće zadržati ljude u ruralnim sredinama. Ovakve mjere potiču razvoj djelatnosti koje oplemenjuju životni prostor i pružaju mogućnost izbora. Izaberimo ruralno, iskoristimo blagodati prirodnih resursa i uz brigu o očuvanju naše tradicije i održavanje prirodne ravnoteže učinimo život u ruralnim područjima privlačnim životnim odabirom. – izjavio je ministar Tomislav Tolušić.

Više informacija o provedbi spomenutog Natječaja pronađite ovdje.

Tekst Natječaja preuzmite ovdje.

Natječaj, Vijest

Objavljen novi natječaj za operaciju 6.3.1 – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Korisnici ove potpore su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a potpora iznosi 113.389,50 kuna po korisniku (15.000 EUR-a po korisniku u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju eura utvrđenom od Europske komisije, objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije:http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) za mjesec u kojem je objavljen natječaj).

Zahtjev za potporu podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a, a po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adrese podružnica Agencije za plaćanja, ovisno o lokaciji ulaganja.  

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. veljače 2017. godine od 12:00:00 sati do 27. ožujka 2017. godine do 23:59:59 sati.

Sve detalje i tekst natječaja možete pogledati ovdje.

 

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

 

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

J A V N I   N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

1. Odjel za financije i računovodstvo, Odsjek za financije
Stručni suradnik,
na neodređeno vrijeme s mjestom rada u Zagrebu – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomske struke ili integrirani preddiplomski i
 • diplomski sveučilišni studij ekonomske struke ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu.

2. Samostalni odjel za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN), Odsjek za FADN informacijski sustav
Pripravnik za stručnog suradnika na neodređeno vrijeme, uz uvjet pozitivne ocjene pripravničkog rada u trajanju od 12 mjeseci, s mjestom rada u Zagrebu – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatičke, matematičke ili elektrotehničke struke,
 • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili radno iskustvo manje od jedne godine,     
 • praktično znanje SQL-a i relacijskih baza podataka,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu, 
 • položen vozački ispit.
   

3. Sektor za programe i projekte u šumarstvu, Podružnica Zagrebačke županije
Stručni suradnik za šume šumoposjednika,
na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Velikoj Gorici – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij šumarske struke,
 • najmanje jedna godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu
 • položen vozački ispit.

4. Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica Zadarske županije
Stručni suradnik,
na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Benkovcu – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske struke smjera stočarstvo ili zootehnika ili veterinarske struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu
 • položen vozački ispit.

5. Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica Bjelovarsko-bilogorske  županije
Stručni suradnik,
na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Garešnici – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske struke smjera stočarstvo ili zootehnika ili veterinarske struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu
 • položen vozački ispit.

6. Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica Brodsko-posavske  županije
Stručni suradnik,
na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Novoj Gradišci – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske struke smjera stočarstvo ili zootehnika ili veterinarske struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu
 • položen vozački ispit.

7.Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica  Šibensko-kninske  županije
Stručni suradnik, na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Šibeniku 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske struke smjera hortikultura ili voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo (VVV), 
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit.

8. Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica Osječko-baranjske županije
Stručni suradnik,
na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Donjem Miholjcu – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske struke smjera ratarstvo,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu
 • položen vozački ispit.

9. Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica Karlovačke županije
Stručni suradnik,
na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Ozlju – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske struke smjera hortikultura ili voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo (VVV), 
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit.

10. Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica Istarske županije
 Stručni suradnik,
na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Poreču – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske struke smjera ribarstvo, veterinarske ili prirodoslovno-matematičke struke, 
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit.

11. Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica Splitsko-dalmatinske županije
Pripravnik za stručnog suradnika,
na neodređeno vrijeme, uz uvjet  pozitivne ocjene pripravničkog rada u trajanju od 12 mjeseci,  s mjestom rada u Splitu – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske struke  smjera ribarstvo, veterinarske ili prirodoslovno-matematičke struke, 
 • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili radno iskustvo manje od jedne godine,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit.

12. Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica Dubrovačko-neretvanske županije
Stručni suradnik,
na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Stonu – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske struke  smjera ribarstvo, veterinarske ili prirodoslovno-matematičke struke, 
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku domovnice
  • presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na natječaj ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
  • potvrdu ili elektronički zapis o radnopravnom statusu osiguranika kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO),
  • uvjerenje poslodavaca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, ugovor o radu i dr.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Savjetodavna služba, Savska cesta 41, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“

U prijavi je potrebno obvezno navesti radno mjesto za koje se prijavljuje te točnu e-mail adresu za kontakt i telefon.
Javni natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama (www.nn.hr), web-stranici Savjetodavne službe (www.savjetodavna.hr) i web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr).

Na intervju i/ili testiranje iz struke, znanja stranog jezika i znanja rada na računalu biti će pozvani kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuju, najmanje pet dana prije održavanje testiranja, telefonskim putem, e-mailom i na web-stranici Savjetodavne službe.

Za kandidata koji ne pristupi na intervju i/ili  testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj, te se nepotpune prijave i prijave pristigle izvan roka neće razmatrati.

O izboru će kandidati biti obaviješteni u  zakonskom roku.

KLASA: 112-01/15-03/1
URBROJ: 367-10-01-15-1
Zagreb, 9. siječnja 2015.

Javni natječaj

Klasa: 112-01/13-03/12
Urbroj: 367-09-01-13-1 od 13. II. 2013. (501)

Na temelju članka 24. Statuta Poljoprivredne savjetodavne službe, članka 60. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Poljoprivredne savjetodavne službe i članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12), ravnateljica Poljoprivredne savjetodavne službe raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje te rodiljni i roditeljski dopust i godišnji odmor), za radno mjesto:

 • stručni savjetnik za računovodstvene poslove, s mjestom rada u Zagrebu – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke,
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • preslik domovnice
 • preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na natječaj ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 • preslik radne knjižice s dokazom radnog iskustva.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Poljoprivredna savjetodavna služba, Ulica fra Andrije Kačića Miošića 9, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj«.

U prijavi je potrebno obvezno navesti točnu e-adresu za kontakt i telefon.

Javni natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama (www.nn.hr), web-stranici Poljoprivredne savjetodavne službe (www.savjetodavna.hr) i web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr), a rok prijave na javni natječaj teče od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na testiranje iz struke, poznavanja stranog jezika i poznavanja rada na računalu bit će pozvani kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuju, najmanje tri dana prije održavanje testiranja, putem web-stranice Poljoprivredne savjetodavne službe (www.savjetodavna.hr).

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj, jer se nepotpune prijave i prijave pristigle izvan roka neće razmatrati.

O izboru će kandidati biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Poljoprivredna savjetodavna služba

Javni poziv

Ponuđeni prostor treba se nalaziti u zoni tramvaja, odnosno redovne autobusne linije ZET-a i imati od 100 do 130 m² sa parkirnim mjestima za 5 vozila. Suteren isključen.

Ponude se dostavljaju na e-mail: savjetodavna@savjetodavna.hr ili na adresu: Poljoprivredna savjetodavna služba, Kačićeva 9, Zagreb.

Rok za podnošenje ponuda je do 22. studenog 2012.

Natječaj Ministarstva poljoprivrede za dodjelu financijskih sredstava

Natječajem se dodjeljuju financijskih sredstava Ministarstva poljoprivrede za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 50 milijuna kuna, za poticanje razvoja prehrambeno-prerađivačke industrije u Republici Hrvatskoj. Sredstva sufinanciranja su namjenska i nepovratna.

Sredstva se dodjeljuju se za sljedeće mjere i programe:

Mjera 1. – Modernizacija tehnoloških procesa i uvođenje novih tehnologija i proizvoda,

Mjera 2. – Ulaganja u zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u prehrambeno-prerađivačkoj industriji i usklađivanje s IPPC direktivom,

Mjera 3. – Potpora marketinškim, razvojnim aktivnostima, aktivnostima istraživanja tržišta proizvođača za ulazak na europska, regionalna i treća tržišta i u trgovačke lance,

Mjera 4. – Uvođenje i primjena sustava upravljanja procesom u objekte za proizvodnju hrane i hrane za životinje, te stjecanje pojedinih certifikata u proizvodnji hrane (HACCP, ISO 22000:2005 – Sustav upravljanja sigurnošću hrane, certifikacija proizvoda prema GLOBALGAP normi; International Food Standard (IFS) i dr.),

Mjera 5. – Obrazovanje i usavršavanje ljudskih resursa za rad na inozemnim tržištima.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju proizvodna trgovačka društva, obrti i zadruge industrijskih grana čija je djelatnost pretežito proizvodnja hrane i pića.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 45 dana od objave natječaja.

Cjeloviti tekst natječaja možete pročitati OVDJE.

Željana Ivanuš, dipl. nov.,
načelnica