MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Ribarstvo

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

Stiže pomoć ribarima, prerađivačima i školjkarima

Ministarstvo poljoprivrede uložilo je maksimalni napor u osmišljavanju mjera ciljane pomoći sektoru ribarstva uslijed gospodarskih usporavanja izazvanih epidemijom COVID-19. Ona su značajno pogodila ribarski sektor i ribarstvo, važnu gospodarsku granu od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, zahvaljujući svojoj stoljetnoj tradiciji te utjecaju na gospodarstvo, zapošljavanje i opstojnost ruralnih i otočnih zajednica. Intenzivna suradnja s EU institucijama i državama članicama rezultirala je paketom mjera predloženim od strane Europske komisije, a koji uključuje potporu za provedbu mjere privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti te dodjelu kompenzacije uzgajivačima slatkovodne i morske ribe te školjaka za privremenu suspenziju ili smanjenje proizvodnje radi epidemije COVID-19.

Privremena obustava ribolova se do sada mogla provoditi isključivo radi bioloških pokazatelja i upravljanja resursima te je ovom izmjenom omogućena provedba ove mjere u periodu od 1. veljače do 31. prosinca 2020. zbog posljedica izbijanja COVID-19. Trajanje takve obustave u ovim okolnostima ne uračunava se u maksimalno moguće trajanje privremene obustave ribolova od 6 mjeseci po plovilu, što je ključno za njezinu provedbu u Republici Hrvatskoj.

U ovoj teškoj situaciji za poljoprivrednike i ribare, izmjenom Uredbe o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo omogućena je i dodjela kompenzacije sektoru akvakulture kako bi se umanjili negativni učinci ove krize te su obuhvaćene i mjere vezane uz organizacije proizvođača. Tako je povećan postotak sredstava za provedbu planova proizvodnje i stavljanja na tržište s 3% na 12% prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje, a omogućena je i provedba mjere „Potpora za skladištenje“ do 31. prosinca 2020. godine.

Republika Hrvatska bila je jedna od predvodnica zemalja država članica EU i inicijatorica izmjena zakonodavnih okvira EU vezanih uz pitanje dodjele financijskih sredstava pomoći ovome izrazito osjetljivom i pogođenom sektoru. Pod uvjetom da Vijeće i Europski parlament usvoje prijedlog Komisije, a nema razloga da ne bude tako, predložene mjere pomoći će u zaštiti radnih mjesta, očuvanju opskrbe hranom, veće stabilnosti na tržištu, ublažavanju rizika od gubitka te spriječiti najgori scenarij – zatvaranje tvrtki i obrta koje se bave akvakulturom, ribolovom ili preradom. Donošenje ovih izmjena uvelike će pomoći sektoru i pripremiti ga za održivi oporavak, uz druge mjere donesene od strane Vlade Republike Hrvatske i propisa vezanih uz državne potpore sektoru ribarstva.

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

E-propusnice za ribare

Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 01. travnja 2020. godine izmijenjena je Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, od 23. ožujka 2020. godine. Mijenja se način izdavanja propusnica.

Propusnice će se izdavati na rok od 1 do 14 dana, ovisno o razlogu za koji se izdaju. Ako netko od izdavatelja neće biti u mogućnosti izdati, to će učiniti Ravnateljstvo civilne zaštite.

Svi koji su dosad izdali propusnice dužni su sve propusnice zamijeniti e-propusnicama do 5. travnja jer će od 6. travnja napuštanje mjesta boravka bit će moguće samo uz e-propusnice.

Prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta ili stalnog boravka u Republici Hrvatskoj moraju se poštovati sljedeće mjere:

 • socijalnog distanciranja
 • ne zadržavanja na javnim prostorima
 • posjedovati valjanu propusnicu izdanu kroz sustav e-Propusnice.

Propusnice za ulazak i izlazak iz područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju putem sustava e-Propusnice odgovorne osobe u pravnoj osobi, izabrani liječnik obiteljske medicine i nadležni stožer.

Cijelu odluku pročitajte na OVDJE.

E-Propusnice se izdaju na adresi https://epropusnice.gov.hr, zahtjev se podnosi korištenjem usluga e-Građani i NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav).

Predaja zahtjeva za izdavanjem e-Propusnice prema:

 • Poslodavcu
 • Izabranom liječniku obiteljske medicine
 • Nadležnom stožeru civilne zaštite
 • Pregled predanih zahtjeva za izdavanjem e-Propusnica i njihovih statusa
 • Pregled i preuzimanje odobrenih e-Propusnica u PDF obliku

Ovlaštenici povlastica pravne osobe i obrtnici izdaju e-propusnice na sljedeći način:

 • U internetskom pregledniku upišite adresu https://epropusnice.gov.hr
 • Odaberite listu vjerodajnica, kao i prilikom svakog drugog pristupa sustavu
 • Odaberite ulaz za poslodavce https://epropusnice.gov.hr/
 • Potvrdite svoje podatke
 • Ulaskom u korisničko sučelje, izaberite jednu od opcija: zahtjev za propusnicom, pregled propusnica ili pregled zahtjeva
 • Ukoliko želite predati zahtjev za izdavanjem propusnice, ispunite tražene podatke te potvrdite zahtjev
 • Nakon odobrenja, vaša e-Propusnica bit će vidljiva u pdf formatu

Podaci o izdanim e-Propusnicama će s vremenskim odmakom od najviše 1 sat (tj. u skoro realnom vremenu) biti dostupne MUP u radi provjera na terenu.

Tehnička podršk vezanu uz e-Propusnice dostupna je putem:

 • e-pošta: epropusnice@uprava.gov.hr (0-24 h)
 • Telefon: 0800 8090 (od 8 do 17 sati)

Kako bi se upoznali sa sustavom e-Propusnice i postupkom prijave u sustav, preporučamo vam pogledati sljedeće video-upute:

Voditeljica Službe

Valentina Andrić, mag. ing.

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

Obavijest za ribare obrtnike – propusnica

Stupanjem na snagu Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka, od 23. ožujka 2020. godine zabranjeno je napuštanje mjesta prebivališta ili stalnog boravišta.

Pravne osobe odnosno poslodavci izdaju, ovjeravaju i potpisuju propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta za putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće.

Pravne osobe i obrtnici trebaju izdati propusnice sukladno navedenoj Odluci svim zaposlenicima ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće.

Odgovorna osoba ili vlasnik obrta dužan je ovjeriti propusnicu svojim potpisom i pečatom tvrtke odnosno obrta.

Ovjerene propusnice se šalju zaposlenicima elektroničkim putem (e-mail) ili drugim komunikacijskim kanalima i aplikacijama (Viber, WhatsApp, Messenger) i vrijede u elektroničkom obliku. Propusnicu je potrebno dati na uvid  policiji i/ ili djelatnicima stožera civilne zaštite.

Zaposlenici su dužni prilikom obavljanja neophodnih poslova izbjegavati izravan međusobni kontakt te provoditi propisane mjere osobne zaštite, te držanje razmaka od najmanje 2 m, a na otvorenom minimalno 1 m.

Propusnicu je potrebno preuzeti u word dokumentu pritiskom na preuzimanje i ispuniti (preuzimanje propusnice) te ispisati i ovjeriti.

 

Voditeljica Službe za podršku u korištenju mjera ribarstvene politike

Valentina Andrić, mag. ing.

 

Primjer propusnice:

PROPUSNICA

Temeljem članka II i članka III. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka, koja je stupila na snagu 23. ožujka 2020. godine,

Propušta se ______________________________, sa stalnim prebivalištem/boravištem u

___________________________________________________________________________

Razlog odobrenja: ____________________________________________________________

U trajanju od ____________ do _____________

 

Potpis odgovorne osobe:

 

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

Obavijest – izvješća o ulovu za ribolov

U proceduri objave je Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i načinu dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru čije se stupanje na snagu očekuje uskoro.

Ovom izmjenom ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov plovilima manjim od 10 m duljine kao i ovlaštenici povlastica za mali obalni ribolov više nemaju obavezu dostave originala izvješća o ulovu osobnom dostavom ili preporučeno poštom.

Izmjene Pravilnika potaknute su trenutnom izvanrednom javnozdravstvenom situacijom zbog epidemije virusa COVID-19, kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjio izravan kontakt između ribara i službenika Uprave ribarstva, kao i drugih službenika i osoba u postupku dostave očevidnika i izvješća o ulovu te tako doprinijelo općim mjerama sprječavanja širenja zaraze i zaštite zdravlja. Ujedno se ovom izmjenom postiže i administrativno rasterećenje za sve obveznike dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru, zbog smanjenja troškova i vremena koje bi bilo utrošeno na redovnu dostavu poštom ili osobnom dostavom.

Izvješća se dostavljaju nadležnoj Ispostavi Uprave ribarstva na sljedeće adrese elektroničke pošte:

ribarstvo.pula@mps.hr

ribarstvo.rijeka@mps.hr

ribarstvo.senj@mps.hr

ribarstvo.zadar@mps.hr

ribarstvo.sibenik@mps.hr

ribarstvo.split@mps.hr

ribarstvo.dubrovnik@mps.hr

Osim dostave podataka putem obrasca izvješća, podaci o ulovu se mogu dostavljati putem mobilne aplikacije koja se instalira na mobilni uređaj- mobitel. Ovlaštenici za gospodarski ribolov na moru mogu podnijeti zahtjev za preuzimanje aplikacije za m-očevidnik na e-mail: rmc@mps.hr sa sljedećim podacima:

–     br. mobitela preko kojeg će se dostavljati podaci,

–      ime i prezime odgovorne osobe

–      reg. oznaku i CFR plovila.

Poveznica za dodatne informacije:

https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5102

Valentina Andrić, mag. ing.

Voditeljica Službe za podršku u korištenju mjera ribarstvene politike

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

Radionice ‘Koraci do stavljanja u promet proizvoda ribarstva’

Na poziv Ceha za ribarstvo Obrtničke komore Primorsko- goranske i Ličko- senjske županije održane su radionice u Rabu, Malom Lošinju i Novalji. Na radionicama su zainteresirani imali priliku upoznati se sa propisima koji reguliraju stavljanje u promet proizvoda ribarstva, s naglaskom na registraciju i prijavu prvih kupaca na portalu gospodarskog ribarstva – PGR.

Registrirati se treba putem web stranice – https://www.ribarstvo.hr/pgr/

Evidencija o vaganju se ispunjava elektroničkim putem te se uneseni podaci o izvaganim količinama automatski prenose na transportni dokument i u prodajni list. Svi prvi kupci proizvoda ribarstva trebaju izvršiti registraciju na portalu, elektronički ispuniti zahtjev te ga ispisati i podnijeti. Zainteresirani su se upoznali sa zakonskim obvezama kod kupnje plavoperajne tune i igluna prema novom pravilniku koji je nedavno stupio na snagu. Pojašnjeni su potrebni koraci od iskrcaja, vaganja, transporta i prve prodaje, kao i prodaja s plovila.

Radionicu je održala voditeljica Službe za podršku u korištenju mjera ribarstvene politike Valentina Andrić, a zainteresiranih je bilo 50-tak, podjednako profesionalnih ribara i ugostitelja na koje se također primjenjuje Pravilnik o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna (NN 82/2019).

Zahtjevi za registraciju prvokupaca se dostavljaju na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede,

Uprava ribarstva,

Ulica Alexandera von Humboldta 4b

10000 Zagreb

 

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva

Voditeljica Službe za podršku u korištenju mjera ribarstvene politike

Valentina Andrić, mag. ing.

 

Pčelarstvo, Ribarstvo, Vijest

Ministrica Vučković posjetila istarske pčelare, tartufare i ribarski gat u Vrsaru

Ministrica Vučković na otvaranju Dana meda

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković u petak, 28. veljače 2020., svečano je otvorila Dane meda u Pazinu te novoizgrađeni gat u Vrsaru, a posjet Istarskoj županiji je zaokružila sastankom s tartufarima.

U sklopu otvaranja manifestacije Dani meda ministrica Vučković je istaknula kako uz rast i pozitivne pokazatelje postoji i svjesnost o problemima uvoza meda po izrazito niskim cijenama što zabrinjava domaće pčelare te otežava njihovu poziciju na tržištu. Jedan od načina nošenja s tim i drugim izazovima u pčelarstvu je i prošle godine doneseni Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2022. godine, za koji su kroz 3 godine predviđena ukupna sredstva u iznosu od 44,5 milijuna kuna. Cilj je provedbom mjera stvoriti uvjete za bolji položaj pčelarstva u Republici Hrvatskoj te stvoriti osnovu za povećanje konkurentnosti u pčelarskom sektoru.

„Uz konkretne mjere Nacionalnog pčelarskog programa Ministarstvo poljoprivrede organizira promotivne aktivnosti s ciljem popularizacije i poticanja potrošnje domaćeg meda pa je tako  sufinanciralo izradu nacionalne staklenke čiji su korisnici pčelari upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te ujedno i korisnici znaka „Med hrvatskih pčelinjaka“. Znak sadrži neponovljivi serijski broj koji omogućuje provjeru podataka o pčelaru te o medu kroz Aplikaciju za potrošače koja je dostupna na internetskim stranicama med.mps.hr – a od kraja studenoga prošle godine do danas znak koristi ukupno 1061 korisnika i prodano je 488 866 Nacionalnih staklenki“, istaknula je ministrica Vučković u Pazinu.

Ispred Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva sudjelovao je Miran Gortan

Osim meda i tartufi su bili tema ministričinog posjeta Istarskoj županiji pa se tako sastala s Udrugom istarskih tartufara, predstavnicima Hrvatskih šuma te predstavnicima JLS, županije i Hrvatskog sabora u razgovorima na temu očuvanja i zaštite Motovunske šume, održivom tartufarstvu, te očuvanju staništa ISO.

Ministrica Vučković svečano je otvorila ribarski gat u luci Vrsar, prvi ribarski gat u Republici Hrvatskoj financiran sredstvima Europske unije. Ovim projektom, financiranim iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014. – 2020. te vrijednim više od 10 milijuna kuna, povećava se kapacitet za pristajanje/vezove plovila i manipulativne površine za čak 60%, dok će se za 200% povećati broj raspoloživih ormara za opskrbu plovila vodom i strujom, tj. s postojećih 2 na 6 ormara. Cilj projekta je cjelovito uređenje ribarske infrastrukture za potrebe ribara na novo izgrađenom produžetku postojećeg gata, poboljšanje uvjeta za vezivanje, istovarivanje i prodaju ribarskih proizvoda te osiguranje rasta ponude lučkih kapaciteta u skladu sa prostornim mogućnostima i načelima održivosti. Provedba ulaganja utjecat će također na očuvanje atraktivnih vizura starog dijela luke Vrsar i integraciju luke u gradski prostor te osiguranje njezinog razvojnog kontinuiteta, kao i podizanje turističke atraktivnosti cijelog područja.

Do sredine ovoga mjeseca Istarska županija je kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH 2014. – 2020. ugovorila 253 projekata ukupne vrijednosti odobrene potpore 295 milijuna kuna, od čega je isplaćeno 199. Također, do sada je za Istarsku županiju iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. ugovoreno ukupno 618,4 milijuna kuna te su isplaćena 222 milijuna kuna.

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

Poziv ribarima na radionicu u Rabu

U četvrtak, 5. ožujka 2020. u Gradskoj vijećnici u Rabu s početkom u 10:00 sati održat će se radionica “Koraci do stavljanja u promet proizvoda ribarstva”. Predavačica na predavanju biti će Valentina Andrić, mag. ing., voditeljica Službe za podršku u korištenju mjera ribarstvene politike pri Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

Poziv na predavanje za ribare

Pozivamo ugostitelje i ribare Udruženja obrtnika Cres-Lošinj na predavanje pod naslovom „Koraci do stavljanja u promet proizvoda ribarstva“ koje će se održati dana 6. ožujka 2020. godine u maloj dvorani Knjižnice Mali Lošinj, ulaz iz ulice G. Garibaldi  s početkom u 9.00 sati. Predavačica na predavanju biti će Valentina Andrić, mag. ing.,  voditeljica Službe za podršku u korištenju mjera ribarstvene politike pri Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

Ribarstvo – Koraci do stavljanja u promet proizvoda ribarstva

Radionica „Koraci do stavljanja u promet proizvoda ribarstva“ i stručno osposobljavanje za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova

Služba za podršku u provedbi mjera ribarstvene politike Uprave za stručnu podršku razvoja poljoprivrede i ribarstva tijekom siječnja je u suradnji s Upravom ribarstva organizirala i sudjelovala na radionici o prvoj prodaji i stavljanju u promet proizvoda ribarstva na Rabu, te u Zadru. Na radionici su se zainteresirani imali priliku upoznati sa izmjenama i dopunama propisa koji reguliraju stavljanje u promet proizvoda ribarstva,  s naglaskom na registraciju i prijavu prvih kupaca na portal PGR putem kojeg se ispunjavaju evidencija o vaganju i prodajni listovi. Pojašnjeni su potrebni koraci od iskrcaja, vaganja, transporta i prve prodaje, kao i prodaja s plovila. Radionicu su održali kolege Mislav Sokol i Josip Furčić iz Uprave ribarstva i Valentina Andrić.

Izmjenama Zakona o morskom ribarstvu Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva započela je sa stručnim osposobljavanjem za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova koja je za polaznike besplatna. Održana su stručna osposobljavanja u Zadru i Rijeci na kojima je sudjelovalo oko 50-tak zainteresiranih polaznika tečaja. Svim polaznicima je nakon završene edukacije po Programu stručnog osposobljavanja izdana Potvrda o stručnoj osposobljenosti koju trebaju imati na plovilu za vrijeme obavljanja gospodarskog ribolova na moru. Potvrda je isprava kojom se dokazuje stručna osposobljenost za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova.

Održane su i radionice za  osnovno stručno osposobljavanje – uzgoj morskih riba u Zadru gdje je bilo 9 polaznika tečaja i  za uzgajivače školjaka u Stonu i Šibeniku, sa 20-tak polaznika tečaja.

U najavi su stručna osposobljavanja za obavljanje gospodarskog ribolova u Splitu 11.02.2020. i u Stonu 12.02.2020. godine.

Svi zainteresirani za edukaciju mogu se prijaviti na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede https://www.savjetodavna.hr/, prijavom i upisom svojih podataka pod Savjetovanje i tečajevi, Tečajevi za ribare/uzgajivače, Iskaz interesa (odabrati gospodarski ribolov ili akvakultura).

Voditeljica Službe
Valentina Andrić, mag. ing.

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

Održan 13. međunarodni ribarski sajam CROFISH

Ribarski sajam Crofish održan je ove godine od 22. do  24. studenog u sportskoj dvorani Žatika u Poreču. Ovaj 13. međunarodni sajam organiziralo je Udruženje obrtnika Poreč uz potporu Ministarstva poljoprivrede, Istarske županije i Grada Poreča. U okviru sajamskog prostora organizirana su stručna predavanja i okrugli stolovi na kojima su se okupili brojni predstavnici administracije, znanosti i profesionalnih ribara iz Hrvatske i Italije. Uzvanici su imali priliku upoznati se s aktualnim stanjem u hrvatskom ribarstvu i provedenim mjerama iz  Operativnog za razdoblje 2014-2020 te najavom programa za sljedeće programsko razdoblje.  Predstavljeni su ciljevi i radni paketi na kojima će se raditi u okviru Interreg projekata   PRIZEFISH i FAIRSEA na kojima sudjeluje Ministarstvo poljoprivrede kao projektni partner. Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva  sudjelovala je na sajmu te je podjelom brošura i letaka promovirala rad naše uprave. Uz ostale projektne partnere prezentirana je uloga ministarstva u provedbi projekta PRIZEFISH. Također, okupljenima su predstavljeni projekti SUSHIDROP i „Adri.SmArtFish“.

Na stručnim predavanjima posjetitelji su imali priliku čuti predavanja o utjecaju invazivnog rebraša Mnemiopsis leidyi na ekosistem sjevernog Jadrana i ribarski sektor, korištenju biomase meduza kao alterativnog izvora proteina u ribljoj hrani u održivoj marikulturi te o mogućnosti gospodarskog korištenja novih invazivnih vrsta: Plavi rak (Callinectes sapidus) i Strijelko (Pomatomus saltatrix) u Jadranu: vrijeme je da prijetnju pretvorimo u resurs?

Za posjetitelje je organiziran  „Cooking show“ u gastro kutku na kojem su mogli degustirati inovativne riblje obroke pripremljene od ulova ribara RZ „Istra“, koji su jedan od partnera na projektu PRIZEFISH. Na sajmu se predstavilo 95 izlagača iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Njemačke i Španjolske sa više od 280 poznatih svjetskih brendova koji svojim asortimanom obuhvaćaju cjelokupni ribarski sektor. Posjetitelji sajma su imali priliku vidjeti veliki broj specijaliziranih proizvoda za gospodarski, sportski i rekreacijski ribolov te akvakulturu. Izlagači su se predstavili s raznom elektroničkom opremom za navigaciju i pronalaženje ribe, ribarskim alatima od štapova, mreža, sklopivih vrša do udica različitih veličina i namjena. Predstavili su se i domaći proizvođači brodskih motora, vinčeva, ledomata i ostale opreme namijenjene čuvanju ulova.

Organizarori su omogućili okupljanje svih gospodarskih subjekata iz djelatnosti ribarstva, akvakulture i sportskog ribolova što je bila prilika za stjecanje novih znanja, razmjenu iskustava i buduću poslovnu suradnju.

Valentina Andrić, mag. ing., voditeljica Službe