PRIZEFISH – promotivne aktivnosti na projektu

U okviru diseminacije projekta te provedbe promotivnih aktivnosti na Inttereg IT-HR projektu PRIZEFISH, provedena je nabava 80 sportskih jakni koje su preuzete i biti će uručene ribarima, potrošačima, javnim i nevladinim organizacijama kao prigodan poklon na završnoj konferenciji koja se planira krajem godine u Zadru. O rezultatima projekta po radnim paketima zainteresirani ribari će se informirati kroz organiziranje prekograničnih treninga.  U tijeku su pripreme za provedbu sastanka sa dionicima o rezultatima na paketu tri pod nazivom “Kapitalizacija plavih inovacija: eko certificiranje proizvoda ribarstva i njegova važnost za ribare“. Sastanak će uključiti sve dionike u ribarstvu, od ribara, predstavnika lokalnih, regionalnih i nacionalnih javnih institucija do predstavnika nevladinih organizacija koji će se imati za cilj promoviranje važnosti postupka ekološkog označavanja za ribolovne aktivnosti koje se provode u Jadranskom moru.

Susret se planira organizirati krajem svibnja ili početkom lipnja 2021. godine ovisno o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u suradnji sa ostalim partnerima i nositeljem radnog paketa na projektu Instituta za biološke resurse i morske biotehnologije sa sjedištem u Anconi (CNR). Ministarstvo poljoprivrede kao jedan od četrnaest partnera na ovom projektu sudjeluje u pripremi i organizaciji radionica, treninga te diseminaciji rezultata projekta.

Sigurni smo da će ove nepromočive, soft shell jakne svojom plavom bojom ostati lijepi podsjetnik na projekt PRIZEFIH.

Valentina Andrić, mag. ing.

Pripremi za ispis