Obavijest poljoprivrednim proizvođačima lukovičastog povrća

Usjevi lika nalaze se u fazi 3-6 listova. Razvoju bolesti kao i kod ostalih kultura pogoduje vlažno vrijeme sa pojavom oborina, a za ovaj tjedan najavljuje se takovo vrijeme. Zbog toga je potrebno provesti preventivnu zaštitu protiv bolesti. Najznačajnije bolesti lukovičastog povrća su: plamenjače luka (Peronospora destructor), zatim hrđe ( Puccinia allii i Puccinia porri), sive plijesni koju izazivaju gljive roda ( Botrytis spp), bijela trulež (Sclerotium cepivorum) i koncentrične pjegavosti.

U RH dozvolu za suzbijanje ovih bolesti imaju pripravci navedeni u tablici 1.

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv preparat Kultura Bolest
Bakreni spojevi

Kalcijev sulfat

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP

BORDOŠKA JUHA-MANICA

 

luk ( osim za mladi)

 

plamenjača

Bakreni hidroksid CHAMPION *

CHAMPION 50 WG

CHAMPION FLOW SC

luk ( osim za mladi)  

plamenjača

Bakreni oksiklorid CUPROCAFFARO 50 WP

 

RAME CAFFARO 32 WP *

 

NEORAM WG

 

 

CUPRABLU Z

luk( osim mladi)

 

 

 

 

češnjak,

luk (mladi)

poriluk

 

luk kozjak ,češnjak

plamenjača
Mankozeb

Dimetomorf

ACROBAT MZ WG**  luk  

plamenjača

 

Fosetil

ALIETTE FLASH luk plamenjača
Difenkonazol DIFCOR

 

 

SCORE 250 EC

češnjak

 

 

luk, poriluk,

češnjak,

vlasac

koncentrična pjegavost, hrđe

 

obična pjegavost i hrđe

 Mankozeb DITHANE DG NEOTEC*  češnjak,vlasac,

 

poriluk

plamenjača

hrđe

 

Metiram

POLYRAM DF                               vlasac hrđe
 

Tebukonazol

 

FOLICUR EW 250

 luk, češnjak siva plijesan

bijela trulež

hrđe

čađavice

palež lista

 

Azoksistrobin

 

 

ORTIVA

 

 

QUADRIS

 

 

TAZER

 

ZAKEO 250 SC

ZAFRTA AZT 250 SC

AZBANY

luk

češnjak

poriluk

 

 

luk, češnjak,

kozjak

češnjak, poriluk

ljutika

 

luk, češnjak, pori.

Poriluk,kozjak

 

plamenjača

hrđa

palež lista

 

 

plamenjača

 

plamenjače i hrđe

 

plamenjače i hrđe

Azoksistrobin

Difenkonazol

ORTIVA TOP luk, poriluk ,češnjak,

vlasac

Purpurna pjegavost,

hrđa

Azoksistrobin

Tebukonazol

CUSTODIA luk, češnjak Hrđa, smeđa pjegavost
Benalaksil M

Mankozeb

FANTIC M* luk Plamenjača
Metalaksil-M

Mankozeb

 

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE*

 

 

luk

češnjak

kozjak

 

 

Plamenjača

 

Benalaksil M  bakar GALBEN C* luk plamenjača
Tebukonazol

Trifloksistrobin

NATIVO 75 WG poriluk plamenjača,palež

lista,pjegavost

 

Propamokarb PROPLANT luk plamenjača
Propamokarb

Fluopikolid

INFINITO luk plamenjača

 

 Piraklostrobin

Boskalid

 SIGNUM češnjak

luk kozjak

 

luk

 

 

poriluk

siva plijesan,hrđa

bijela trulež

siva plijesan

 

 

pjegavost lista

plamenjača

Fludioksonil

Ciprodinil

SWITCH 62,5 WG luk siva plijesan
Fenheksamid TELDOR SC 500 luk bijela trulež

siva plijesan

 

Fluazinam SHIRLAN 500 SC luk plamenjača
Metalaksil-M

Klortalonil

FOLIO GOLD češnjak,luk, kozjak

poriluk

plamenjača,palež

lista

vršna palež lista

Azoksistrobin

Difenkonazol

ORTIVA TOP luk,češnjak

poriluk,

vlasac

purpurna pjegavost,hrđa
Fluopiram

Tebukonazol

LUNA EXPERIENCE luk ,češnjak purpurna pjegavost,hrđa

*Sredstvima sa ovom oznakom ističu rješenja te je potrebno provjeriti, krajnje rokove za primjenu zaliha i prodaju zaliha.

Zbog voštane prevlake na luku preporuka je fungicidima dodati neki od okvašivača.

Preporuka proizvođačima je postavljanje žutih ljepljivih ploča radi praćenja leta lukove muhe (Delia antiqua) , a kasnije porastom temperatura ploče služe i za praćenje  pojave tripsa (Thrips spp). Na manjim površinama zaštitu protiv lukove muhe možete postići pokrivanjem agrotekstil folijama.

Za suzbijanje štetnika na lukovičastom povrće u tablici 2 su navedeni pripravci koje imaju dozvole.

Tablica 2.

Aktivna tvar Naziv preparata Kultura Štetnici
Deltametrin DECIS 2,5 EC

SACATTO

ROTOR SUPER

DECIS 100 EC

POLECI PLUS

 

Češnjak,luk,poriluk

 

 

Luk

 

duhanov trips

 

 

štetne muhe,tripsi i dr

Spinosad LASER  Češnjak,luk duhanov trips

kalifornijski trips

lukov moljac

Cipermetrin CYTHRIN MAX Češnjak,luk lukov moljac,cvrčci,lisne uši, štitasi moljac
Lambda cihalotrin KARATE ZEON Luk,poriluk tripsi
Piretrini ASSET FIVE vlasac Lisne uši

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja

                                                                               E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis