Važna obavijest proizvođačima luka, češnjaka i poriluka

Posljednja uputa za zaštitu luka od štetnih organizama upućena je prije mjesec dana (14.4. 2021.), a posebice je bila upućena vlasnicima koji uzgajaju proljetni luk iz lučice i zimski luk (luk kratkog dana). Od treće dekade mjeseca travnja i tijekom prve polovice mjeseca svibnja o.g. često bilježimo promjenljivo proljetno razdoblje s učestalim kolebanjima temperature zraka i oborinama! Nakon duljeg “sušnog” razdoblja u danima 20.4.-7.5. 2021. na svim smo mjernim lokalitetima u Međimurju zabilježili više od 60 mm kiše, a nove manje količine padalina zabilježene su jučer, a moguće i tijekom naredna dva dana! Prve znakove ili simptome najopasnije bolesti luka plamenjače (Peronospora destructor) zabilježili smo u usjevima zimskog luka sredinom mjeseca travnja o.g. (14.4. 2021.)! Vrlo povoljne uvjete za zaraze usjeva zimskog luka uzročnikom ove bolesti ponovno smo zabilježili 20.4., 3.5. i ponovno tijekom protekle noći 12./13.5. 2021.! Smatramo da su od početka mjeseca svibnja o.g. uvjeti za razvoj plamenjače (Peronospora) povoljni (vidi Tablicu 1.) također u usjevima luka dugog dana uzgajanim iz lučice, a koji se nalaze u stadiju razvijena 5-6 lista!

Stoga preporučujemo redovito pregledavati usjeva zimskog luka (završne zaštite) i usjeva proljetnog luka uzgajanog iz lučice, te u narednom razdoblju obavljati redovite zaštite od uzročnika dominantnih bolesti (Peronospora)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti zimskog i proljetnog luka tijekom prve dvije polovice mjeseca svibnja 2021. godine na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-13.5. 2021.

Vlaženje lišća (min)

1.-13.5. (6.00 h) 2021.

Vlažnost zraka (%) 1.-13.5. (6.00) 2021. Prosječna temperatura zraka za 1.-13.5. 2021.
Belica 67,6 mm 3.870 minuta 74,91 14,04°C
Mursko Središće 46,0 mm 5.750 minuta 76,68 13,93°C
Novakovec 47,2 mm 5.625 minuta 79,49 13,48°C
Sveti Juraj u Trnju 45,6 mm 4.695 minuta 78,38 14,14°C
Donja Dubrava 47,2 mm 6.450 minuta 74,39 14,16°C
Kotoriba 59,8 mm 5.105 minuta 73,00 13,99°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

Blizina riječnih dolina Mure i Drave pogoduje razvoju bolesti luka. Uvjeti za razvoj različitih vrsta plijesni luka (Botrytis cinerea, Botrytis squamosa) u posljednjih mjesec dana u tri su navrata bili vrlo povoljni (21.4., 3.5. i 13.5.!)(zimski luk)!! Navodnjavanje usjeva luka kišenjem ili orošavanjem također povećava opasnost od razvoj bolesti luka!

Meteorolozi manje količine oborina najavljuju tijekom naredna dva dana (13. i 14.5.), te moguće početkom narednog tjedna (17. i 18.5.), uz jutarnje temperature 8-12°C i najviše dnevne 17-21°C!

Usjeve zimskog luka kojima se planira ranija berba više ne preporučujemo tretirati radi dozrijevanja i propisanih karenci, a usjeve proljetnog uzgajanih izravno iz sjemena tek s razvojem 3-4 prava lista također preporučujemo započeti preventivno štititi od uzročnika plamenjače (naročito ako se usjevi navodnjavaju kišenjem ili orošavanjem)! Trenutačno su na plamenjaču (Peronospora) najosjetljiviji usjevi luka dugog dana (proljetni) uzgajani iz lučice!

Tijekom mjeseca svibnja očekujemo prema višegodišnjim prosjecima 73,7 mm kiše uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C! Mjerni podatci iz prvih 13 dana upućuju da ćemo tijekom mjeseca svibnja vrlo vjerojatno zabilježiti više padalina od očekivanih vrijednosti, dok s najavljenim porastom temperatura zraka očekujemo i iznad-prosječnu mjesečnu toplinu (vidi Tablicu 1.)!

Prema mnogim iskustvima prohladna razdoblja s noćnim vrijednostima temperature zraka +6° do +12°C, uz dovoljno oborina ili sati vlaženja lišća od rose (magle) i povišenju vlažnost zraka 95 %, optimalni su uvjeti za razvoj plamenjače luka. Nakon što luk razvije 3-4 prava lista značajno raste njegova osjetljivost na ovu bolest, pa usjevi luka uzgajani iz sjemena tek u narednom razdoblju zahtijevaju mjere zaštite. U 2021. godini uvjeti za razvoj plamenjače luka (i plijesni) su značajno jače izraženi posljednjih mjesec dana nego protekle 2020.!

U kritičnim je godinama peronosporu luka potrebno redovito suzbijati više puta s razmakom 5-8 dana, a utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja!

Uputa proizvođačima bijelog luka ili češnjaka:

Proizvođači koji uzgajaju uz crveni i bijeli luk gotovo svake godine suzbijaju bolesti iz skupina plamenjača (Peronospora), hrđa (Puccinia) i plijesni ili truleži (Botrytis, Sclerotium). Na nadzemnim se organima češnjaka često se razvija hrđa (Puccinia) (puno češće nego kod crvenog luka). Stoga kod suzbijanja bolesti lišća češnjaka treba birati fungicide koji istovremeno pokazuju učinkovitost na obje bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Uputa proizvođačima poriluka:

Proizvođače poriluka također obavještavamo o potrebama redovitih zdravstvenih pregleda usjeva i moguće zaštite od skupine biljnih bolesti koje napadaju ovu vrstu povrća: koncentrična pjegavost (Alternaria porri), bijela vršna palež (Phytophthora porri), hrđa (Puccinia porri) i obična pjegavost (Cladosporium allii). Pritom koristiti neke od dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U prethodnim uputama upozoravali smo na različite uzročnike crvljivosti lukovičastog povrća (Hylemya, Helomyza, Napomyza), dok s porastom temperatura i počekom ljetnog razdoblja valja pratiti populaciju resičara ili tripsa (Thrips) u proljetnom luku iz sjemena i poriluku, te lisnim sovicama (poriluku)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Pripremi za ispis