Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare da se na opažačkim lokalitetima na kojima se prati let maslininog moljca  (Prays oleae) bilježi slijedeća populacija leptira cvjetne generacije.

lokalitet Broj leptira/ tjedno
Kaštel Sućurac 226
Kaštel Štafilić 186
Najevi 246
Žrnovnica 32
Lokva Rogoznica 26
Marušići 137
Gornja Podgora 4
Živogošće 38
Gornje Selo ( otok Šolta) 19
Povlja (otok Brač) 17
Postira (otok Brač) 97
Zlopoje( otok Vis) 25
Podstražje( otok Vis) 94
Podhumlje( otok Vis) 53
Hvar 0
Sućuraj( otok Hvar) 0

* Kritični broj je 35 leptira tjedno ulovljenih na feromonske lovke.

Prije odluke o tretiranju potrebno je osim uvažavanja broja ulovljenih leptira procijeniti i količinu formiranih cvjetnih resa. Ugroženiji su maslinici u kojima su oskudno formirane cvjetne rese.

Registraciju prema FIS-bazi( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) na dan 13.05.2021. za suzbijanje maslininog moljca imaju sljedeći pripravci :

 

AKTIVNA TVAR

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

ŠTETNI ORGANIZAM

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BATURAD WP,

BIOBIT WP,

DIPEL DF

maslinin moljac

(Prays oleae)

Spinetoram  

DELEGATE 250 WG

m.moljac
deltametrin Decis 2,5 EC, Cythrin max, Decis 100 EC, Poleci plus, Scatto, Rotor super, Ritmus, Demetrina 25 EC m.moljac
fosmet IMIDAN 50 WG m.moljac

U ekološkoj proizvodnji dopuštenje imaju biološki pripravci na osnovi Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki  (Baturad WP , Biobit WP, Dipel DF).

Prilikom primjene insekticida u masliniku potrebno je poduzeti mjere za zaštitu pčela.

  • prije zaštite obavezno pokosite maslinik ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje
  • primijeniti insekticide u kasnim večernjim satima kada nema leta pčela.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.
Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Pripremi za ispis