Sastanak dionika ribarskog sektora PRIZEFISH

„ PROMICANJE VAŽNOSTI PROCESA EKOLOŠKOG OZNAČAVANJA S CILJEM PROMOCIJE OZNAKE S DODANOM VRIJEDNOSTI “

Sastanak dionika ribarskog sektora PRIZEFISH I, 2. LIPANJ 2021 | Zadar, Croatia

PRIZEFISH – Upravljanje eko-inovativnim lancima opskrbe u ribarstvu, kako bi se postigla dodana vrijednost jadranskih ribljih proizvoda

U okviru provedbe aktivnosti na radnom paketu tri projekta PRIZEFISH, Zadarska županija je organizirala sastanak sa dionicima iz ribarskog sektora  koji se održao  2. lipnja 2021. godine u prostorijama INOVAcije, Centra za kreativne industrije u Zadru pod naslovom “ Promicanje važnosti procesa ekološkog označavanja s ciljem promocije oznake s dodanom vrijednosti“.  Sastanak se prenosio online, a sudjelovali su i partneri iz Italije. Sastanku se odazvao veliki broj sudionika koji su se aktivno uključili u diskusiju te iznijeli svoja mišljenja, stavove i prijedloge.

 

Uvodne napomene o projektu PRIZEFISH, osnovnu ideju i viziju projekta, glavne ciljeve i važnost sudjelovanja u projektu PRIZEFISH za Zadarsku županiju iznio je pročelnik UO za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj g. Daniel Segarić.

O oznakama prepoznatljivosti koje su europskim potrošačima sve važnije, govorila je Valentina Andrić mag. ing., iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede, koja je i moderirala cijeli sastanak. U svojem izlaganju je naglasila važnost dugoročno  održivog ribarstva i to iz više razloga. „Uz povećanu svijest potrošača o važnosti očuvanja prirodnih resursa, brige za okoliš i prava radnika, mijenjaju se i navike te se sve veći broj okreće prema proizvodima koji imaju oznaku eko certifikata koja garantira da su proizvodi iz održive proizvodnje. Ribari kao primarni proizvođači kojima je to osnovni prihod, u skladu sa očuvanjem društvene i gospodarske održivosti, trebaju pronaći interes i mogućnost za dobivanje takve oznake kojom dokazuju da obavljaju odgovoran ribolov, te da osiguravaju sljedivost, sigurnost i kvalitetu proizvoda do krajnjeg potrošača.  Ukoliko se dodavanjem vrijednosti proizvodima ribarstva kroz eko certificiranje omogući ribarima kompenzacija za smanjenje prihoda i dugoročno osigura rast produktivnosti i pristojan standard, to bi mogao biti motiv za ulazak u postupak i odgovor na nove zahtjeve tržišta“ – istaknula je gđa. Valentina Andrić iz Ministarstva poljoprivrede kroz svoje izlaganje “Ribari – motivi za eko certificiranje proizvoda”.

O važnosti ekološkog označavanja i certificiranju s posebnim naglaskom na održivo i odgovorno ribarenje govorio je prof.dr.sc. Giuseppe Scarcella, sa Instituta morskih znanosti iz Italije koji ističe: „Poboljšanje stanja jadranskih resursa može se ostvariti i kroz prikladniju “tržišnu disciplinu” u tom sektoru i pri tome doprinijeti prijelazu na odgovoran ribolov i održivu upotrebu resursa, kroz  certificiranje i ekološko označavanje ribljih proizvoda. Ova praksa može djelovati kao pokretačka snaga za bolje upravljanje i veću svijest potrošača.“ Njegova kolegica sa CNR instituta gđa. Giulia Sandalli  u svom je  izlaganju prezentirala razvoj regionalne sheme certificiranja za riblje proizvode Jadranskog mora i predstavila ARMF kao mogući oblik certificiranja proizvoda. Predloženi su standardi koji se temelje na ekološkom, ekonomskom i socijalnom aspektu te proceduralni okvir kojima je definiran postupak certificiranja za ARMF-a.

Doc. dr. sc. Igor Isajlović sa Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita dao je kratki osvrt na glavne  ribolovne alate  i stanje ciljanih stokova koji su odabrani za certificiranje u okviru PRIZEFISH projekta, pojasnio zašto su odabrani ovi tipovi ribolova i vrste te naglasio veliki trud u suradnji državnih institucija, ribolovnog sektora i znanstvenika s ciljem poboljšanja održivog ribolova.

G. Ivan Matijašević, MBA iz organizacije proizvođača „Omega3“ u svojoj je prezentaciji “Stvaranje dodane vrijednosti proizvoda kroz pilotiranje inovativnih tehnologija” prikazao je kako se primjenom inovativnih tehnologija kroz selekcionirani izlov, maksimiziranje iskoristivosti ulovljenih resursa približio ribo-prerađivački sektor certificiranju i ekološkim oznakama. Glavna prepreka ekološkom certificiranju i postojećim certifikatima je stanje stokova iskorištavanih populacija i u tom pogledu ostaje istražiti ostale, uglavnom prirodne utjecaje na populacije lovnih vrsta- istaknuo je.

Tijekom protekle dvije godine provedbe projekta kroz zajedničku suradnju hrvatskih i talijanskih partnera,  javnih vlasti i institucija, istraživačkih instituta, obrazovnih institucija, malih i srednjih poduzetnika, organizacija proizvođača te nevladinih organizacija održavani su sastanci, radionice i treninzi s predstavnicima ribarskog sektora. Svrha sastanaka, radionica i treninga bila je prikupljanje informacija i podataka o trenutnom stanju ribarskog sektora te širenje znanja o provedenim aktivnostima, inovativnim tehnologijama i postupcima koji doprinose dodanoj vrijednosti jadranskih ribljih proizvoda.

Projekt PRIZEFISH ukupne je vrijednosti 3,12 milijuna eura i dio je Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. -2020. Proračun Ministarstva poljoprivrede za provedbu projekta iznosi 74.500,00 € od čega je 85% financirano sredstvima ERDF-a. Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva provodi sve potrebne aktivnosti za diseminaciju rezultata projekta i edukaciju na terenu uključivanjem ribara u projekt.

Opći cilj projekta je uvođenje i primjena inovativnih tehnoloških rješenja kojima će se osigurati bolja kvaliteta proizvoda ribarstva i omogućiti povećanje konkurentnosti.

 

 Valentina Andrić, mag. ing., voditeljica Službe

Pripremi za ispis