Obavijest proizvođačima žitarica

Na pojedinim parcelama u usjevima strnih žitarica došlo je do pojave leme ili žitnog balca.

Uglavnom se radi o odraslim oblicima ovog štetnika, te se preporuča proizvođačima da obiđu svoje parcele i naprave pregled.

Ukoliko uoče prisutnost većeg broja ovog štetnika (više od 25 jedinki po m²) potrebno je tretirati usjeve jednim od insekticida.

Preporuča se primjena: KARATE ZEON, FASTAC 10EC, DIREKT, CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC,

 i dr.

Tretiranje bi trebalo napraviti po mirnom i toplom vremenu.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/4 ).

 

 

Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Pripremi za ispis