Obavijest tržnim proizvođačima jagoda u plastičnim tunelima

U danima 22.2., 08.3. i 28.3. 2024. upućene su preporuke za mjere zaštite pri tržnom uzgoju jagoda u visokim plastičnim tunelima. Zbog iznadprosječno toplog razdoblja u zadnjem tjednu proteklog mjeseca ožujka i naročito u prvoj polovici travnja o.g., kao nikada ranije započele su berbe prvih plodova dominantne rane sorte jagoda Clery već početkom druge dekade (11.4.) i sredinom ovog mjeseca!

U drugoj polovici mjeseca travnja o.g. meteorološki uvjeti su značajno drukčiji: nakon što su u svim danima od 01.4. do 15.4. 2024. najviše temperature zraka svakodnevno bile od 17,9° do 30,5°C, s najavljenom sjevernom frontom od 16. travnja je značajno osvježilo: naknadno su dnevne temperature najčešće u rasponu 8,4°-16,1°C! Tog je dana (16.4.) kiša padala na svim mjernim mjestima u količinama 20-35 mm! Jutarnje su temperature posljednjih jedanaest dana svakodnevno niže od 4,9°C, a na lokalitetima uz riječne doline u tri smo jutra (19.4., 21.4., 22.4.) bilježili negativne vrijednosti (npr. od -0,04° do -1,4°C u središnjem dijelu uz rijeku Muru) Ipak, u dosadašnjem dijelu ovog mjeseca prosječna je temperatura zraka 12,4°C (što je 2,1°C više od očekivanog prosjeka). Hladne oborine (pri prosječnih 6,6°C) padale su ovog tjedna (23.4. i 24.4.) u količinama 18,0 mm (Donja Dubrava) do 20,2 mm (Železna Gora)! Jutros uz riječne doline bilježimo pojavu magle. Naredna će jutro još biti svježe (5°C), ali sa južnim strujanjem očekujemo porast dnevnih temperatura zraka (17-19°C). Početkom idućeg tjedna još toplije (24-25°C) (29.4.-30.4.)!

Zadržavanje vlage na biljnim organima u proteklom je razdoblju uz riječne doline bilo izraženo (vidi Tablicu 1. – npr. lokalitet Donja Dubrava), a zbog visoke vlažnosti zraka (magla) i uzastopno nekoliko kišnih dana prozračivanje visokih plastičnih tunela je tijekom druge polovice mjeseca travnja otežano! U takvim uvjetima u drugoj polovici mjeseca travnja bilježimo značajno povoljnije uvjete za prvu pojavu razvoja sive plijesni na plodovima jagode (Botrytis cinerea)! Kiša ponovno moguća sredinom narednog tjedna (01.5.)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika plijesni plodova jagoda (Botrytis) tijekom mjeseca *travnja 2024. godine na nekim lokalitetima zapadnog, središnjeg i istočnog dijela Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina Vlaženje lišća Vlažnost zraka Prosječna temperatura Broj zaraza Botrytis
Železna Gora 61,8 mm 5.720 minuta 53,0 13,2°C 2
Mursko Središće 50,0 mm 5.875 minuta 70,4 12,4°C 3
Donja Dubrava 70,2 mm 11.575 minuta 62.5 12,8°C 5

*podatci do 6.00 sati dana 26.4. 2024.!; **prosječna mjesečna temperatura zraka u mjesecu travnju iznosi 10,3°C uz očekivanih 53,5 mm oborina!

Ovisno o sorti, na jagodama u zaštićenim prostorima sukcesivno traje razvoj i dozrijevanje plodova, ali značajno sporije nego u prvoj polovici mjeseca!

Zbog dugotrajnog zadržavanja vlage na biljkama i zasićenosti zraka vlagom povoljniji su uvjeti za razvoj “antraknoze” jagoda (Colletotrichum)!

U ranijim smo uputama proizvođače jagoda u plastičnim tunelima upozoravali na važnije preventivne mjere zaštite protiv fitofagnih grinja, različitih uzročnika bolesti (poglavito *”antraknoze”, pepelnice i sive plijesni) (Colletotrichum, Sphaerotheca, Botrytis), te neželjenih kukaca (tripsi, lisne uši štetne gusjenice, štetni kornjaši – pipe) (vidi upute od 24.2., 16.3. i 04.4. 2023.)!

*”antraknoza” = uzročnik srčane truleži stabljike i lisne drške, nepravilnih tamnih lisnih pjega i uleknute tamne pjegavosti plodova jagoda!

VAŽNO: U uvjetima svježijih noći, uzastopno višednevnih oborina i zasićenosti zraka vlagom, plastične tunele nije bilo moguće uvijek kvalitetno prozračivati, ali isto treba provoditi narednih dana! U zaštićenom uzgoju jagoda uz 15°C i zadržavanje vlage (RVZ >95 %) u trajanju 15 ili više sati raste opasnost od latentnog razvoja najopasnije bolesti plodova jagoda – sive plijesni (Botrytis)!

Svakako se preporučuje odstraniti sve zaražene plodove iz nasada, posebice ako dozrijevanje jagoda i berba traju duže razdoblje. Tijekom cvatnje i početkom razvoja (dozrijevanja) plodova tržni proizvođači jagoda koji su prihvatili standarde uzgoja sa smanjenim ostacima pesticida (rezidui), strogo moraju poštivati ograničenja uz propisane karence dopuštenih fungicida, te najveći broj njihovih primjena tijekom sezone, odnosno poštivanje propisanih koncentracija (ili doza) aplikacije (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Ovisno o osjetljivosti dominantnih sorata jagoda, te prema iskustvima pojave uzročnika bolesti iz ranijih sezona prema mikro-lokalitetu, moguće je u vrijeme razvoja i dozrijevanja plodova koristiti mikrobiološke pripravke sa antagonističkim (korisnim) mikroorganizmima (npr. Bacillis amyloliquefacijens – ranije Bacillus subtillis, Pythium oligandrum)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti sive plijesni (Botrytis cinerea) na fungicide  tijekom 2019. godine u Republici Hrvatskoj je potvrđen razvoj sedam rezistentnih (otpornih) izolata na jagodi (Vrgorac), tikvicama (Opuzen), salati i rajčici (Rovišću) (https://rezistentnost-szb-hr) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Centar za zaštitu bilja pri HAPIH-u i Institut za jadranske kulture)!

U slučaju pojave nekih od kategorija štetnih kukaca spomenutih u ranijim preporukama (npr. tripsi, štetne gusjenice) i procjene za potrebom njihova usmjerena suzbijanja, tijekom razvoja i početka dozrijevanja plodova jagode preporučujemo primjenu biljnih insekticida, dopuštenih u ekološkoj proizvodnji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti lisnih uši (Myzus), kalifornijskog tripsa (Frankliniella) i cvjetnog (stakleničkog) štitastog moljca (Trialeurodes) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u Republici Hrvatskoj je potvrđen razvoj rezistentnih (otpornih) populacija ovih štetnika na primjenu određenih insekticidnih djelatnih tvari (https://rezistentnost-szb-hr) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Centar za zaštitu bilja pri HAPIH-u i Institut za jadranske kulture)! Kod mjera zaštite proizvođači jagoda redovito moraju voditi informacije o novijim spoznajama kod suzbijanja “napasnih” nametnika. 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis