Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuke i kruške proteklo je 6 dana. Na većini lokaliteta zabilježene su oborine. Palo je od 10 do 30 litara kiše po m2 što je većim djelom dovelo do ispiranja sredstava za zaštitu bilja. Prema najavama meteorologa u narednim danima očekuju nas nove oborine. Voćarima s preporučamo da ponove zaštitu protiv krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) i krušaka (Venturia pyrina)  jednim od navedenih površinskih fungicida kontaktnog djelovanja  (Delan 700 WDG, Delan Pro, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Alcoban, Dynamo i dr.)

U suzbijanju  pepelnice ( Podosphaera leucotrichajabuke, mogu se koristiti pripravci na bazi  sumpora. Primijeniti jedan od navedenih pripravaka ( Sulgran 80, Thiovit jet, Kumulus DF,  Kossan WG,  Brimflo, Sulgran, Azumo WG, Visul WG i dr).

U nasadima  gdje je  zabilježen jak napad  pepelnice (Podosphaera leucotricha) preporučamo  primijeniti neki od pripravaka: (Luna experience, Stroby WG, Sercadis, Sercadis plus, Zato 50 WG i dr.)

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22.

 

                                                                                Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                             e-mail: ivana.cesek@mps.hr

 

Pripremi za ispis