Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Narednih dana najavljena je mogućnost oborina. Voćarima savjetujemo da izvrše preventivnu zaštitu plantažnih nasada prije oborina. Za suzbijanje krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) predlažemo primijeniti pripravke:

  • Na bazi aktivne tvari ditianon: Delan SC, Delan 700 WDG, Delan Pro, Alcoban, Dynamo ili
  • Na bazi aktivne tvari metiram*: Polyram DF ili
  • Na bazi aktivne tvari kaptan: Merpan 80 WDG, Kastor, Kapho 80 WG, Kaption 80 WG, Scab 480 SC.

*Pripravku Polyram DF ukinuta je registracija, a krajnji rok za primjenu zaliha 28.11.2024.

Ukoliko se zaštita ne provede prije oborina tada je u roku od 24 sata iza oborina potrebno provesti zaštitu nekim od fungicida sistemičnog djelovanja (Sercadis, Score i sl) uz dodatak pripravka kontaktnog djelovanja.

U suzbijanju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) u ovim fenofazama mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora: Cosavet DF, Sulgran 80, Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfosul 80 , Sumpor SC-80, Brimflo, Sulgran, Microthiol special disperss, Azumo WG, Visul WG

U nasadima gdje je zabilježen jaki napad pepelnice moguće je koristiti neki od slijedećih pripravaka: Luna experience, Stroby WG , Sercadis, Zato 50 WG, Sercadis plus,Topas 100 EC

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                                                    Suzana Slovic, dipl.ing. 

                                                              E-mail: suzana.slovic@mps.hr

Pripremi za ispis