Privremena obustava – koće / izmjena pravilnika potegače

U NN br. 100 objavljeno je:

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2021. godini.

Pravilnikom se plovilima koja obavljaju ribolov pridnenom povlačnom mrežom – koćom zabranjuje obavljanje ribolova u ribolovnim zonama C, D i E u razdoblju od 20. rujna 2021. godine u 00:00 sati do 19. listopada 2021. godine u 24:00 sata.

Zabrana se ne odnosi na područja u ribolovnoj zoni E, koja su izuzeta od ograničenja:

  1. dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku
  2. podzona E2.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_100_1803.html

Za navedeno razdoblje postoji mogućnost financiranja prema novoj Uredbi o  Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, u okviru novoga Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine. Za više informacija pogledajte na poveznici: Privremena obustava-koće 9/10 2021.

U istim NN objavljen je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama. Izmjenama i dopunama pravilnika zabranjeno je obavljanje ribolova na pozicijama koje su označene crvenom bojom na karti te je propisana zabrana ribolova potegačom velikog oka od 1. listopada 2021. g. do 26. listopada 2023. godine.

Vlasnicima plovila koji posjeduju važeće Odobrenje za mreže potegače s rokom važenja do 1. travnja 2021. godine, na njihov zahtjev izdat će se novo Odobrenje koje vrijedi za razdoblje od dana izdavanja do 26. listopada 2023. godine.

Zahtjev se može predati Ministarstvu poljoprivrede počevši od 1. listopada 2021. godine.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_100_1804.html

Pripremi za ispis