MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Ribarstvo

Ribarstvo, Vijest

Najveći ribarski sajam u Hrvatskoj održan u Poreču

Cilj sajma je unapređenje tržišta ribarstva, poslovne suradnje i pristupa ribarstvu, intenziviranje proizvodnje i izvoza te povećanje konkurentnosti ribarstva. Sajam je na jednom mjestu okupio i predstavio gospodarske subjekte iz djelatnosti ribarstva, akvakulture, sportskog ribolova i drugih aktivnosti vezanih uz more, kao što su istraživanje mora, sport i nautika.

Na sajmu je sudjelovalo 92 izlagača koji su zastupali više od 280 poznatih svjetskih brendova, a došli su iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Švedske i Španjolske te su zauzeli 2.800 kvadratnih metara unutarnjeg i 1.000 kvadratnih metara vanjskog izložbenog prostora. Osim toga, u gradskoj luci su posjetitelji mogli razgledati plovila ratne mornarice (školski jedrenjak "Kraljicu mora" i ratni brod Ministarstva obrane  "Hrvatska Kostajnica") kao i brodove talijanskih, slovenskih i hrvatskih ribara.

Na samom je sajmu izložena oprema za marikulturu i akvakulturu: lanci, mreže, vreće, kavezi, roboti za čišćenje mreža, spremnici, svježa i konzervirana riba, razna oprema i ambalaža za pakiranje i transport ribe, školjke, oprema za obradu, preradu i pripremu školjkaša, oprema za amatere i profesionalce, plovila, brodski i izvanbrodski motori, ulja i maziva, proizvodnja i popravak brodske opreme, rezervni dijelovi za brodove, servisiranje propelera, motora i ostale brodske opreme, izgradnja, proizvodnja i popravak brodova i čamaca od plastike. Osim toga predstavljen je i dron za podvodno čišćenje brodova koji dno broda od 9 metara može očistiti za samo sat vremena. Ovaj dron se može kupiti ili iznajmiti te predstavlja inovaciju u održavanju plovila.

Ispred dvorane Žatika bio je izložen 10-metarski je grijani bazen u kojem je predstavljen projekt "Pogled u plavo" agencije "Promocija ronjenja" i udruge "Diving Network" osnovane za razvoj ronilačkog turizma. U bazenu je na unutarnjim stranicama bila izložba slika koju su mogli razgledati svi zainteresirani posjetitelji koji su se željeli okušati u ronjenu s ronilačkom opremom uz pratnju instruktora ronjenja.

Sajam je bio popraćen Cooking show programom te su posjetitelji mogli svaki dan isprobati razna ukusna jela od ribe i morskih plodova.

Na sajmu Crofish sudjelovali su i klasteri sektora, ribarske zadruge i udruge ribara, LAGUR-i, predstavnici znanstvenih i istraživačkih centara iz Hrvatske i susjednih zemalja koji su predstavili razne oblike suradnje, primjere dobre prakse i strateške projekte Republike Hrvatske i Italije te hrvatskih i talijanskih FLAG-ova. Značaju ovog sajma doprinijela su stručna popratna događanja, predavanja i okrugli stolovi. Održani su sastanci predstavnika Uprave ribarstva sa predstavnicima sektora koćara, plivaličara i malog priobalnog ribolova. Sa aktualnim stanjem i perspektivom hrvatskog ribarstva prisutne je upoznao pomoćnik ministra mr.sc. Ante Mišure. Načelnik sektora ribarske inspekcije mr.sc. Mario Rogošić održao je predavanje o Inspekcijskom nadzoru u ribarstvu a načelnica sektora za upravljanje EU fondovima u ribarstvu mr.sc. Irena Jahutka o Operativnom programu za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske. Stručna predavanja vezana uz problematiku ribarstva i ekologije mora održali su i brojni znanstvenici Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Centra za istraživanje mora u Rovinju, Agronomskog fakulteta u Zagrebu i drugih znanstvenih institucija.

Savjetnici za ribarstvo Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe su sudjelovali na sajmu i bili na raspolaganju ribarima i izlagačima te su prisustvovali okruglim stolovima i stručnim predavanjima. Održano je predavanje na temu Pakiranja proizvoda ribarstva u modficiranoj atmosferi o čemu ujedno možete pročitati u novom broju biltena „Savjetnik“.

dr.sc. Danijela Mioković. viša savjetnica za ribarstvo

Ribarstvo, Vijest

Obavijest o objavi Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2018. godini

Ograničenje se ne odnosi na ribolovnu podzonu E1 sjeverno od spojnice rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku i podzonu E2.

Ovaj Pravilnik ne dovodi u pitanje odredbe Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom („Narodne novine“, broj 102/17) i Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom moru („Narodne novine“, br. 148/04, 152/04, 55/05, 96/06, 123/09 i 130/09).

Također, u najavi je i Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2018. godine.

Korisnici koji su zainteresirani za sudjelovanje u provedbi ove mjere dužni su o tome obavijestiti Upravu ribarstva do početka privremene obustave (16.09.2018. u 00:00 sati).

Valentina Andrić, mag. ing. morskog ribarstva
viša stručna savjetnica za ribarstvo

Ribarstvo, Vijest

Poziv ovlaštenicima s povlasticama za gospodarski ribolov

Pozivaju se svi ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru i mali obalni ribolov da tijekom kolovoza i rujna preuzmu nove knjige očevidnika i izvješća o ulovu u Područnoj jedinici/Ispostavi Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede koja im je izdala povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, odnosno povlasticu za mali obalni ribolov.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru („Narodne novine“, br. 38/1848/18 – ispravak i 64/18propisuje oblik, sadržaj i način vođenja očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru i iskrcajne/prekrcajne deklaracije te izvješća o ulovu koje moraju voditi pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarski ribolov na moru te fizičke osobe koje obavljaju mali obalni ribolov, kao i način dostavljanja ispunjenih očevidnika i izvješća. Sukladno navedenom Pravilniku ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru, odnosno povlastice za mali obalni ribolov, obvezni su od 1. listopada 2018. godine podatke o ribolovnom naporu, ulovu i iskrcaju voditi na novim obrascima očevidnika, odnosno izvješća, te ih dostavljati Ministarstvu poljoprivrede na propisani način.

Stari obrasci nakon 30.09.2018. više neće biti važeći.

Obavijest se odnosi na ovlaštenike povlastica koji dostavljaju podatke na papirnatim obrascima.  Ovlaštenici koji imaju instaliran e-očevidnik, podatke dostavljaju elektroničkim putem.

Valentina Andrić, mag. ing. morskog ribarstva
viša stručna savjetnica za ribarstvo

Ribarstvo, Vijest

Donesen Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu srdela

U Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o dopuni pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu srdelarom obavještavaju iz Uprave za ribarstvo.

Ističe se odredba o uspostavi ograničenja ukupnog ulova po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom i podrazumijeva maksimalan ulov od 100 tona svih vrsta tijekom svakog od razdoblja kako slijedi:

a) od 30. lipnja u 12:00 sati do 31. srpnja u 12:00 sati
b) od 31. srpnja u 12:00 sati do 31. kolovoza u 12:00 sati
c) od 31. kolovoza u 12:00 sati do 30. rujna u 12:00 sati
.", navode iz Uprave. 

Pravilnik je stupio na snagu 14. srpnja, a pročitajte ga ovdje

Ribarstvo, Vijest

Dodjela potpore u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2018.

Tijekom razdoblja od 16. svibnja 2018. godine u 00:00 sata do 31. svibnja 2018. godine u 24:00 sata svako plovilo koje obavlja ribolov plivaricom – srdelarom smije ostvariti ukupno najviše pet ribolovnih dana.

Za razdoblje privremene obustave u trajanju od 15 dana koja se provodi od 1. svibnja 2018. godine u 00:00 sati do 15. svibnja 2018. godine u 24:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske, dodjeljuje se financijska potpora. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2018. godine („Narodne novine“, broj 40/2018).

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je 15. svibnja 2018. godine.

S ciljem zaštite mlađih godišnjih klasa sitne plave ribe, na područjima koja su prepoznata kao važna za zaštitu ranih životnih stadija, određena je prostorno – vremenska regulacija ribolova plivaricom srdelarom, plovilima duljim od 12 m preko svega u kontinuiranom razdoblju od najmanje 6 mjeseci tijekom pojedine kalendarske godine u dijelovima unutarnjeg ribolovnog mora kako slijedi:

a) Rt Lako – Rt Kumpar – 1.5 NM od kopna (Područje 1. na karti 1.)

b) Rt Lipica – Rt Kijac (o. Krk) – Rt Škuljica – Rt Stražica (o. Prvić) – Rt Samotvorac – Rt Kosača (o. Sveti Grgur) – Rt Plitvac – Rt Stojan (o. Rab) – Rt Glavina – Rt Deda (o. Pag) – Paški most – Rt Korotanja – Rt Baljenica (Područje 2. na karti 1.)

c) Rt Vrulja (o. Vir) – Rt Križ (o. Sestrunj) – Uvala Japleniški – Rt Ovčjak (o. Ugljan) – most Ždrelac – Rt Rasovica (o. Pašman) – zapadni rt o. Balabra Vela – zapadni rt o. Kurba Mala – istočni rt o. Glamoč – zapadni rt o. Žut – južni rt o. Žut – o. Čavlin – o. Čerigul – Rt Rat (o. Murter) – Rt Obinuš – Virski most (Područje 3. na karti 1.)

d) Rt od Križa – Rt Širan (o. Drvenik Veli) – Rt Novica – sjeverozapadni rt. o. Šolta – Rt Livka (o. Šolta) – Rt Ražanj (o. Brač) – Rt Lašćatna – Rt Svitna (Područje 4. na karti 1.)

e) Sjeverni rt uvale Vira donja – Rt Sućuraj (o. Hvar) – Rt Nedilja – Rt Šćedra (o. Šćedro) – Rt vrh Šćedra – uvala Prigradica (o. Korčula) – Uvala Trstena – Rt Osičac (Pelješac) (Područje 5. na karti 1.).

Iznimno je dozvoljeno obavljanje ribolova ribarskim plovilima duljine između 12 m i 18 m u sljedećim područjima, uz uvjete da ukupni godišnji ulov ne smije premašiti 300 tona po plovilu, od čega godišnji ulov po plovilu u navedenim područjima ne smije premašiti 180 tona.

 b) Rt Lipica – Rt Kijac (o. Krk) – Rt Škuljica – Rt Stražica (o. Prvić) – Rt Samotvorac – Rt Kosača (o. Sveti Grgur) – Rt Plitvac – Rt Stojan (o. Rab) – Rt Glavina – Rt Deda (o. Pag) – Paški most – Rt Korotanja – Rt Baljenica (Područje 2. na karti 1.)

 d) Rt od Križa – Rt Širan (o. Drvenik Veli) – Rt Novica – sjeverozapadni rt. o. Šolta – Rt Livka (o. Šolta) – Rt Ražanj (o. Brač) – Rt Lašćatna – Rt Svitna (Područje 4. na karti 1.)

Plovilima duljim od 12 metara preko svega zabranjuje se ribolov plivaricom srdelarom do 31. prosinca 2018. godine u 12:00 sati u dijelovima unutarnjeg ribolovnog mora kako slijedi:

a) 1,5 NM zapadno od Rt Laka – 13139699185825,1’ 45139699185829,1’ – 13139699185833,7’ 4513969918582,8’ – 13139699185844,6’ 44139699185851,1’ – hrid Porer – Rt Kamenjak – Rt Kumpar – 1,5 NM zapadno od Rta Kumpar – linijom 1,5 NM od obale do 1,5NM zapadno od Rt Laka (Područje 1. na karti 2.)

b) rt Šip (Brseč) – rt Banja (o. Cres) – Prapratni rt – rt Oštro (Kraljevica) (Područje 2. na karti 2.)

c) rt Oštro (Kraljevica) – Prapratni rt (o. Cres) – rt Selzine – rt Veli Pin (o. Plavnik) – rt Mali Pin – rt Sv. Mikula (o. Krk) – rt Kijac – rt Lipica (Područje 3. na karti 2.)

d) rt Lipica (Kraljevica) – rt Kijac (o. Krk) – rt Sv. Mikula (o. krk) – rt Pin Mali (o. Plavnik) – rt Veli Pin – rt Selzine (o. Cres) – rt Kijac (o. Cres) – rt Tanki (o. Zeča) – rt Debeli – rt Lakunji (o. Unije) – rt Arbit – rt Straža (o. Vele Srakane) – rt Žapljić – sjeverni rt o. Male Srakane – rt Šilo – rt Tizna (o. Lošinj) – rt Kornu – rt Draga (o. Ilovik) – rt Radovan – rt Samotvorac (o. Silba) – rt Mavrova – rt Tuf (o. Ist) – Jabučni rt – rt Vranač (o. Molat) – južni rt otoka Molat – o. Tun Mali – sjeverni rt otoka Tun Veli – rt Veli Bok – uvala Permanje (o. Sestrunj) – rt Križ – Rt Vrulja (o. Vir) – Paški most – Rt Deda – Rt Glavina (o. Rab) – Rt Stojan – Rt Plitvac (o. Sv. Grgur) – Rt Kosača – Rt Samotvorac (o. Prvić) – Rt Škuljica (o. Krk) – Rt Kijac (Područje 4. na karti 2.)

e) rt Rasovica (o. Pašman) – zapadni rt o. Balabra Vela – zapadni rt o. Kurba Mala – istočni rt o. Glamoč – zapadni rt o. Žut – o. Brskvenjak – o. Lavdara mala – južni rt o. Lavdara – sjeverni rt o. Lavdara – Rt Parda (o. Iž) – Rt Osiljinac (o. Iž) – Južni rt (o. Zverinac) – Rt Zmorašnji – Rt Bonaster (o. Molat) – južni rt otoka Molat – o. Tun Mali – sjeverni rt otoka Tun Veli – rt Veli Bok – uvala Permanje (o. Sestrunj) – uvala Japleniški – rt Ovčjak (o. Ugljan) – Mali Ždrelac (Područje 5. na karti 2.)

f) Rt Masline – o. Mazirina – Rt Rasohe (o. Žirje) – Rt Žirje – o. Čerigul – rt Rat (o. Murter) – rt Obinuš (Područje 6. na karti 3.)

g) Rt Sumartin (o. Brač) – Uvala Zavala (o. Hvar) – Rt Sućuraj – sjeverni rt uvale Vira donja – Rt Svitna – Rt Lašćatna (o. Brač) (Područje 7. na karti 3.)

h) Rt Sumartin (o. Brač) – Dugi rt – Rt Tatinja (o. Hvar) – U. Zavala (o. Hvar) (Područje 8. na karti 3.).

Iznimno, u područjima a), c), d), e) i g) dozvoljava se ribolov ribarskim plovilima duljine između 12 m i 18 m  uz uvjete da ukupni godišnji ulov ne smije premašiti 300 tona po plovilu, od čega godišnji ulov po plovilu u navedenim područjima ne smije premašiti 180 tona.

Ribarstvo, Vijest

Obilježen Dan malostonske kamenice

Svake godine na ovom je događaju prisutan sve veći broj posjetitelja, kako domaćih tako i stranih.

Centralnom događanju je  prethodila Informativno-edukativna radionica u Stonu, petak 16.03.2018. godine na kojoj su sudjelovali predstavnici Uprave ribarstva, školjkari i ribari Dubrovačko-neretvanske županije, predstavnici HOK- Ceha za ribarstvo, predstavnici FLAG-a Južni Jadran i predstavnici Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe.

Na radionici se raspravljalo o aktualnim temama iz ribarstva i marikulture, te su sudionici postavljali brojna pitanja na koja su dobili stručne odgovore.

Za istaknuti je rasprava o detaljima novog Zakona o akvakulturi, školjkari su najviše bili zainteresirani za dio koji se odnosi na dozvole koje će zamijeniti dosadašnje povlastice za obavljanje djelatnosti akvakulture.

Ribari su bili veoma zainteresirani za detalje koji se odnose na najavljene pravilnike vezane za obalne mreže potegače i male plivarice.

Predstavnici Uprave ribarstva ovom prilikom su naglasili da će se nastaviti dosadašnje potpore iz EU fondova, kroz planirane mjere za školjkare i ribare, kao i Državne potpore male vrijednosti i Kompenzacije za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci.

Drugog dana događanja, u subotu 17.03.2018. godine, održan je sastanak pod presjedanjem Nikole Dobroslavića, župana DNŽ sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede na čelu sa državnom tajnicom gospođom Marijom Vučković, predstavnicima jedinica lokalne samouprave, ravnateljima lučkih uprava i Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe.

Sastanak se održao na temu određivanja iskrcajnih mjesta koja će biti uvrštena u odluku Vlade RH na osnovu čega se očekuje nesmetani iskrcaj ribe na predloženim mjestima kojemu je nazočio i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.

Nakon navedenog sastanka, održana je Svečana sjednica povodom manifestacije Dan malostonske kamenice, na kojoj su školjkari predstavili svoju Udrugu i projekte koji su u tijeku. Zaštita malostonske kamenice oznakom izvornosti je pri samom kraju, te će školjkari ovog kraja za nešto manje od dva mjeseca, imati prvi proizvod ribarstva u RH zaštićen ovakvom oznakom. Studija vezana uz rješavanje problema predacije posebno od orade (Sparus aurata) je također u završnoj fazi izrade. Nakon obrade podataka od strane Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, rezultati će biti upućeni Upravi ribarstva, koja će ih proslijediti Europskoj komisiji te na osnovu istih zatražiti odobrenje za isplatu obeštećenja za nastale štete hrvatskim školjkarima.

Uzvanici su dan završili degustacijom kamenica i kapljicom vrhunskog pelješkog vina !!!

Maja Ficović, mag. ing. morskog ribarstva

Ribarstvo, Vijest

Radionica o morskim zaštićenim područjima

Na radionici je sudjelovalo 37 dionika – predstavnika državnih tijela (Uprava ribarstva, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu), znanstvenih institucija (Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, Centar za istraživanje mora u Rovinju, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu), nevladinih organizacija (WWF, Udruga Biom, Udruga SUNCE, Udruga Plavi Svijet), javnih ustanova za zaštitu prirode (JU More i Krš, NP Brijuni), LAGURa (Lagur istarski švoj, Lagur Pinna nobilis, Lagur Alba), ribara (predsjednik ceha ribara i predstavnik koordinacije malih alata), regionalne samouprave (pročelnik za poljoprivredu i ribarstvo Istarske županije), pravnih osoba koje imaju djelatnost vezanu uz istraživanje i edukaciju o moru (D.I.I.V. d.o.o. za ekologiju mora, voda i podzemlja, Aquarium Pula) te Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe.

U sklopu programa predstavnici Uprave ribarstva (dip. ing Josipa Runjak) i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (mr. sc. Irina Zupan) održali su predavanja o zakonodavnom okviru temeljem kojeg se proglašava zaštita morskih područja. Nakon predavanja je uslijedila rasprava, odnosno glavni dio radionice tijekom kojeg se došlo do zaključaka.

Zaključci prve Radionice o zaštićenim morskim područjima:

  1. Područja s posebnim režimom upravljanja ribolovnim naporom proglašavaju se temeljem Zakona o morskom ribarstvu (NN 62/17), članka 12, stavka 13.
  2. Podržano je donošenje Pravilnika o zaštićenim ribolovnim područjima. Pravilnik je bio na e-savjetovanju još 2015. godine, a njegova objava se očekivala u listopadu te iste godine, međutim ostao je „u ladici“ do danas.
  3. Predloženo je donošenje dodatnih kaznenih odredbi u vezi zaštićenih morskih područja ili pooštrenje postojećih predstojećom izmjenom Zakona o morskom ribarstvu.
  4. Treba pooštriti mjere kontrole i jačati kapacitete za provođenje kontrole, zbog toga što bez kontrole i nadzora zaštićena područja nemaju svoju svrhu.
  5. Predloženo je da se nastavi suradnja biologa, znanstvenika i ostalih zainteresiranih dionika te da se održi okrugli stol na temu zaštićenih morskih područja na 13. Hrvatskom biološkom kongresu u Poreču (19.-23. rujna 2018.) kao i na 12. Crofish sajmu ribarstva (23.-25. studenog 2018.).

 

dr. sc. Danijela Mioković
stručna savjetnica (ribarstvo)

Ribarstvo, Vijest

Za modernizaciju ribarskih luka 311 milijuna kuna

Korisnici ove potpore mogu biti lučka uprava, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ovlaštenici koncesije za upravljanje lučkim područjem – a moguće je dobiti 100 % potpore za prihvatljive troškove, stoji u priopćenju Ministarstva poljoprivrede.

Prihvatljiva ulaganja vezana su uz poboljšanje infrastrukture ribarskih luka i iskrcajnih mjesta, uključujući ulaganja u objekte za prikupljanje otpada i morskih otpadaka, u cilju povećanja kvalitete, kontrole i sljedivosti iskrcanih proizvoda, povećanja energetske učinkovitosti, doprinošenja zaštiti okoliša i poboljšanja zaštite na radu i radnih uvjeta. Moguće je i sufinanciranje ulaganja kojima se olakšava usklađenost s obvezom iskrcaja ulova koja proizlazi iz odredbi Zajedničke ribarske politike EU te ona koja doprinose stvaranju dodane vrijednosti nedovoljno korištenim komponentama ulova.

Hrvatska ribarska flota broji više od 7800 plovila, a ribari koriste tek oko 15 od 1700 kilometara od ukupne dužine obale. Obala koju koriste ribari uglavnom ne udovoljava standardima za iskrcaj izlovljene ribe. Kako bi se osigurao privez ribarskih plovila i iskrcaj ribe potrebno je modernizirati i opremiti dodatnih tri do sedam kilometara obale. To je nužno radi karakteristika naše flote koja je migratornog karaktera. Lamjana, Krk i Gaženica neke su od ribarskih luka koje su već pripremile potrebnu dokumentaciju za prijavu na natječaj.

„Ozbiljnih ulaganja u ribarske luke nije bilo desetljećima, stoga na mnogim lokacijama nestrpljivo čekaju objavu natječaja kojeg upravio pripremamo i koji ćemo raspisati krajem ovog mjeseca.

izjavio je ministar Tolušić po objavi pravilnika te dodao

drago mi je što je Europski parlament svojom odlukom jučer pokazao razumijevanje za posebnosti ribarstva u Jadranskom moru te se založio za nastavak korištenja mreža plivarica hrvatskim ribarima. Napravili smo dobar posao i iscrpnom dokumentacijom dokazali da na to imamo pravo, a sada nam predstoji u to uvjeriti i druge dvije institucije EU-a. Zahvaljujem našim ribarima koji su bili pokretač te inicijative koju je Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Grupacijom ribolova HGK predstavilo u EU.“

Iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo u 2017. godini ugovoreno je 626 projekata ukupne vrijednosti 402.832.107 kuna, a isplaćeno 136.826.501 kuna za 447 projekata. To je pridonijelo povećanju iskorištenosti programa sa 5,78 % s početka godine na 15,2 % na kraju 2017. godine.

Kroz idućih mjesec dana bit će objavljeno šest natječaja vezanih uz ribarstveni fond ukupne vrijednosti 478 milijuna kuna. Tijekom ove godine bit će obavljena i nabava besposadnog zrakoplovnog sustava te brzih ophodnih brodica za nadzor i kontrolu ribolova, odnosno hrvatskog dijela jadranskog akvatorija za što je rezervirano 150 milijuna kuna.

Ribarstvo, Vijest

Hrvatski ribari mogu i dalje loviti u Savudrijskoj vali

Ministar Tolušić se u ime svih zahvalio predstavnicima ribara na dolasku i strpljenju, izrazio podršku cijele Vlade RH te još jednom ponovio da arbitražna odluka za Hrvatsku nije mjerodavna – ne obvezuje i neće je primijeniti, pa tako ni njen dio koji se odnosi na razgraničenje na moru u području Savudrijske vale. Hrvatska granica ostaje nepromijenjena, a naša pozicija se ni milimetar neće promijeniti.

Hrvatski ribari imaju pravo loviti ribu na istom području kao i godinama do sad. Svoj posao će i dalje obavljati u miru, a nijedan ribar neće trpiti materijalnu štetu. Naši ribari će biti zaštićeni i imaju apsolutnu podršku Vlade RH – tristo posto smo uz vas!

– rekao je ministar Tolušić ribarima te dodao da ovaj problem ne postoji od jučer niti se sutra može riješiti, ali da nema nikakvih incidenata na granici niti je ijedan ribar u Savudriji dobio kaznu u zadnjih mjesec dana, što su potvrdili i ribari koji su sudjelovali na sastanku.

Hrvatska će zaštititi svoje ribare u Savudriji jer oni su jamac suvereniteta. Institucije ove države raspolažu svim relevantnim informacijama: popisima plovila, snimkama, radarima kojima se bilježe i dokumentiraju sva kretanja u Savudrijskoj vali, pa imamo sve što je potrebno za pokretanje postupaka prema slovenskoj strani ukoliko ona ustraje na jednostranim odlukama. Hrvatska i dalje želi prijateljsku komunikaciju i dijalog sa slovenskom stranom.

Predstavnici Ceha ribara Hrvatske obrtničke komore zahvalili su svim predstavnicima ministarstava na dosadašnjem angažmanu i podršci iskazanoj na sastanku i zaključili da više nema straha od isplovljavanja u Savudrijsku valu. Predložili su osnivanje jedinstvenog radnog tijela sastavljenog od predstavnika nadležnih ministarstava, ribarskih udruga, grupacija i komora, koje će se redovno sastajati radi koordinacije zajedničkih aktivnosti oko ove problematike te pravovremenog informiranja ribara o poduzimanju budućih mjera.  Svi sudionici sastanka su se složili s prijedlogom. Prvi sastanak navedenog radnog tijela održat će se ubrzo u Savudrijskoj vali.

Ribarstvo, Vijest

Obavijest za ribolovce

Zakonom o morskom ribarstvu („NN“, broj 62/2017) dozvole se dijele na:

a) godišnje rekreacijske dozvole koje vrijede za kalendarsku godinu

b) godišnje športske dozvole koje vrijede za kalendarsku godinu i mogu biti izdane samo članovima HSSRM-a

c) jednodnevne športske i rekreacijske dozvole

d) višednevne športske i rekreacijske dozvole

e) posebne dozvole:

– za ribolov ostima, vršama za lov ribe, stajaćim parangalima i upotrebu umjetne rasvjete koje se mogu kupiti samo uz posjedovanje godišnje dozvole

– za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu, koje se mogu izdati samo uz posjedovanje godišnje športske dozvole

– za ribolov u dijelovima mora koji su zaštićeni na temelju propisa o zaštiti prirode u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode

Podsjećamo da je stupanjem na snagu novog Zakona o morskom ribarstvu propisano da se godišnje dozvole izdaju u razdoblju od 01. prosinca do 01. ožujka. Stoga oni koji imaju namjeru kupiti godišnju dozvolu za 2018. godinu neka vode računa o zakonskom roku u kojem je to moguće napraviti. Nakon 01. ožujka moći će kupiti samo jednodnevne ili višednevne dozvole. Također, u tom slučaju ribolovci neće moći kupiti niti posebne dozvole jer se one izdaju isključivo temeljem prethodno izdane godišnje dozvole, osim posebne dozvole za športski ili rekreacijski ribolov u dijelovima mora koji su zaštićeni na temelju propisa o zaštiti prirode u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode.

Ribolovac, vlasnik godišnje, dnevne ili višednevne športske ili rekreacijske dozvole smije obavljati ribolov sljedećim količinama ribolovnih alata i opreme:

– odmetom, ukupno do dva (2) komada

– kančenicom, ukupno do dva (2) komada

– povlačnim povrazom (panulom), ukupno do dva (2) komada

– povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada

– napravom za lov velikog morskog crva (trapula), ukupno do dva (2) komada.

Ribolovcu koji obavlja ribolov na temelju godišnje, dnevne ili višednevne športske ili rekreacijske dozvole iz plovila dozvoljena je upotreba štapa i role nosivosti manje od 30 lb, osim kod ribolova udičarskim alatima za veliku ribu.

Odredbama novog Pravilnika povećana je starosna dob osoba koje kupuju jeftinije godišnje dozvole za športski ili rekreacijski ribolov sa 60 na 65 godina života.

Visina naknade za pojedine vrste dozvola utvrđuje se u kunama kako slijedi:

Pravilnik propisuje minimalne veličine ispod kojih pojedine vrste riba nije dozvoljeno loviti i sakupljati. Za vrste koje nisu navedene u Tablici u stavku 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe iz Priloga 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006.

Najmanje veličine vrsta riba i drugih morskih organizama koje je dozvoljeno loviti i sakupljati u športskom i rekreacijskom ribolovu, te zadržavati na plovilu i iskrcavati su:

 ZNANSTVENI NAZIV

 HRVATSKI NAZIV

 Najmanja veličina

 1. PISCES

 RIBE

 

 Dentex dentex

 zubatac

 30 cm

 Mustelus asterias 

 pas mekaš

 80 cm

 Seriola dumerili

 gof

 45 cm

 Sarda sarda

 palamida

 45 cm

 Sciaena umbra

 kavala

 30 cm

 Scorpaena scrofa

 škrpina

 30 cm

 Spondyliosoma cantharus

 kantar

 18 cm

 Squalus acanthias

 kostelj

 66 cm

 2. BIVALVIA

 ŠKOLJKAŠI

 

 Arca noe

 kunjka

 5 cm

 Mytilus galloprovincialis

 dagnje

 6 cm

 Ostrea edulis

 kamenica

 7 cm

 3. CEPHALOPODA

 GLAVONOŠCI

 

 Octopus vulgaris

 hobotnica

 1 kg

 

Pravilnik propisuje način označavanja riba i ulovljenih u športskom i rekreacijskom ribolovu koji se zadržavaju:

 ZNANSTVENI NAZIV

 HRVATSKI NAZIV

 1. PISCES

 RIBE

 Dentex dentex

 zubatac

 Dicentrarchus labrax

 lubin (brancin)

 Diplodus puntazzo

 pic

 Diplodus sargus 

 šarag

 Diplodus vulgaris

 fratar

 Epinephelus spp.

 kirnje

 Lithognathus mormyrus

 ovčica

 Merluccius merluccius

 oslić

 Pagellus erythrinus

 arbun

 Pagrus pagrus

 pagar

 Polyprion americanus

 kirnja glavulja

 Sarda sarda

 palamida

 Sciaena umbra

 kavala

 Seriola dumerili

 gof

 Scorpaena scrofa

 škrpina

 Sparus aurata

 komarča (orada, podlanica)

 Spondyliosoma cantharus

 kantar

 Zeus faber

 kovač

 

Glavonošci ulovljeni u športskom i rekreacijskom ribolovu koji se zadržavaju moraju biti označeni dubokim zarezivanjem glave u predjelu između očiju, osim kod liganja (Loligo vulgaris) namijenjenih za žive mamce. Duljina plašta lignje namijenjene za živi mamac ne smije biti veća od 20 cm.

Vrste je potrebno označiti neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova. 

Sve vrste dozvola za rekreacijski ribolov na moru kao i pripadajuće posebne dozvole ribolovac može kupiti u Ministarstvu – Upravi ribarstva i ispostavama područnih jedinica Ministarstva i kod pravnih i fizičkih osoba koje za to ovlasti ministar poljoprivrede (u tekstu koji slijedi: ministar).

(Sve vrste dozvola za športski ribolov na moru, kao i pripadajuće posebne dozvole osim dozvola za športski ili rekreacijski ribolov, ribolovac može kupiti kod članica Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru  – udruga za sportski ribolov.

Dnevne i višednevne dozvole za rekreacijski ribolov ribolovac može kupiti putem interneta preko web-stranice Ministarstva – Uprave ribarstva, a dnevne i višednevne dozvole za športski ribolov na moru preko web-stranice Saveza.

Godišnje dozvole za HRVI izdaju se uz predočenje dokaza o invaliditetu, a dozvole za umirovljenike uz predočenje dokaza o umirovljenju. U slučaju kada dokumenti o umirovljenju nisi napisani na hrvatskom jeziku potrebno je dostaviti dokaze prevedene na hrvatski jezik i ovjerene kod ovlaštenog sudskog tumača.

Godišnje dozvole za rekreacijski ribolov i ribolov ostima, vršama za lov ribe, stajaćim parangalima i uporabu umjetne rasvjete koje se izdaju bivšim ovlaštenicima važećih povlastica za mali obalni ribolov kojima je povlastica ukinuta na njihov zahtjev, osobama koje su imale važeće odobrenje za mali ribolov, a zahtjevom su odustale od prelaska u mali obalni ribolov te osobama koje su imale važeće odobrenje za mali ribolov i podnijele zahtjev za prelazak u mali obalni ribolov, a ne nalaze na rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu u određenoj kalendarskoj godini Ministarstvo izrađuje u elektroničkom obliku i njihov popis objavljuje na mrežnim stranicama Uprave ribarstva.

Sve vrste dozvola za športski ili rekreacijski ribolov u dijelovima mora zaštićenim u kategoriji nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode izdaje Ministarstvo, a prodaju javne ustanove koje upravljaju određenim područjem.

Kod kupnje dozvole za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu, stajaći parangal, vršu za lov ribe, ribolov umjetnom rasvjetom i ostima, ako se obavlja s plovila, osim obaveznih podataka o ribolovcu, u zahtjevu za dozvolu potrebno je navesti oznaku plovila (jednog do tri) s kojeg će se obavljati ribolov navedenim alatima.

Ribolov udičarskim alatima za veliku ribu dozvoljeno je obavljati isključivo sa plovila koje je upisano u dozvoli za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu.

 

Valentina Andrić, mag. ing. morskog ribarstva
viša stručna savjetnica za ribarstvo u Savjetodavnoj službi