E-savjetovanja – objavljeno

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“. Savjetovanje je otvoreno do 26.03.2021.

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16046

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19. Savjetovanje je otvoreno do 31.03.2021.

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16098

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji. Savjetovanje je otvoreno do 28.03.2021.

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16088

 

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius). Savjetovanje je otvoreno do 17.03.2021.

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16117

 

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem. Savjetovanje je otvoreno do 13.03.2021.

Pripremi za ispis