Ribarstvo – Objavljeni natječaji za Mjere I.I „Inovacije“ i II. I „Inovacije“

U NN broj 37, od 9. travnja 2021. godine objavljeni su Natječaji za mjere Mjere I.I „Inovacije“ i II. I „Inovacije“iz OP za pomorstvo i ribarstvo.

Korisnik podnosi Zahtjev za potporu na obrascu Zahtjeva za potporu i obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana prilogom Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

Obrazac Zahtjeva za potporu i popis obvezne dokumentacije je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Obrazac Zahtjeva za potporu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, zajedno s obveznom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. Inovacije – ne otvarati« / »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.1. Inovacije – ne otvarati«.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave ovoga Natječaja u Narodnim novinama, a traje do 2. kolovoza 2021. godine.

Mjera I.I “Inovacije” – natječaj

Mjera II.I “Inovacije” – natječaj

Pripremi za ispis