Obavijest međimurskim vinogradarima o mjerama zaštite u vrijeme pojave prvih listića

Od posljednje upute za usmjerene zaštite vinograda protiv štetnih organizama, prvenstveno radi suzbijanja lozinih grinja šiškarica (Eriophydae), štetnih gusjenica (npr. Nocutidae, Operophtera) i preventivne zaštite protiv crne pjegavosti (Phomopsis), proteklo je osam dana (uputa od 7.4. 2021.)!

U prvoj su polovici mjeseca travnja o.g. najviše dnevne temperature bile na mjernom lokalitetu Železna Gora i Trnovčak (Grabrovnik) (vinorodna općina Štrigova) u širokom su rasponu od svega 4,5° do 18,1°C (zabilježeno tijekom 14 proteklih dana – mjerni uređaji “iMetos”, vinska sorta Rajnski rizling). Posljednjih je 8 dana obilježilo vrlo nepovoljno razdoblje za moguću provedbu mjera zaštite vinograda u početku vegetacije: u danima 6.-9. travnja o.g. jutarnje su temperature bile negativne (od -0,75° do -3,88°C), naknadno je od 10.-11. travnja o.g. zabilježen jači južni vjetar, u danima 13.-14. travnja o.g. jači sjeverni vjetar je ponovno značajno spustio temperature zraka, da bi jutros kratkotrajno ponovno u vinogradima bilježili negativne vrijednosti (-0,24°C)! Najavljena kiša je padala na svim mjernim lokalitetima u količini 21,2-23,2 mm. Budući je u prvoj polovici mjeseca travnja o.g. prosječna temperatura zraka čak 2°C ispod očekivanog prosjeka (očekujemo 10,2°C a izmjereno je svega 8,2°C!), u takvim uvjetima nismo zabilježili uglavnom brži početni razvoj većine vinskih sorata vinove loze od “vunastog pupa” do pojave prvih listića (npr. to očekujemo u narednom razdoblju na sortama Chardonnay, Rizvanac, Muškat žuti, Traminac, Pinot, Moslavac bijeli (Šipon), Rajnski rizling i slično)! Ipak, na vinskim sortama Sauvignon bijeli, Sauvignon cabernet, Silvanac zeleni, Graševina tek u narednim danima očekujemo razvoj stadija “vunasti pup”!

Oborine zabilježene 12./13. travnja o.g. na području vinorodne općine Štrigova u količinama nešto većim od 20 mm, uz dugotrajnije vlaženje biljnih organa 2.495 minuta ipak nisu bile optimalne za prvu ovogodišnju moguću zarazu uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis) (u nezaštićenim vinogradima gdje se pojavljuje prvo zeleno tkivo i moguće prvi listići), jer su zbog sjevernog vjetra temperature zraka pale na vrijednosti svega 1,43°-5,56°C (zabilježeno je svega 40 % uvjeta za blagu zarazu)! U takvim uvjetima tijekom proteklih tjedan dana uglavnom nije bilo moguće obavljati planirane mjere usmjerene zaštite!

U narednim danima bit će još relativno svježe (nove negativne vrijednosti moguće su slijedećeg jutra), uz najviše dnevne temperature najčešće u rasponu 9°-12°C, a moguće novo nestabilno razdoblje s novim oborinama očekujemo već narednog vikenda i početkom idućeg tjedna (17.-20. travnja o.g.)!

Zbog razlike u početku vegetacije između pojedinih vinskih sorata vinogradari su često u nedoumici kada i čime obaviti prve zaštite vinograda?! Sukladno novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12)* svi poljoprivrednici od početka 2016. moraju na svojim površinama provoditi načela integrirane zaštite bilja!

U načelima integrirane zaštite vinograda od štetnih organizama tzv. “kasno-zimska” tretiranja povišenim koncentracijama bakarnih spojeva u preporučujemo iznimno u nasadima gdje se pojavljuje bakterijski rak (Agrobaterium) i apopleksija ili “esca” (Phaemoniella, Togninia, Fomitiporia) ili neke druge bolesti drva (Eutypa, Botryosphaeria) (bakarni fungicidi u prohladno-vlažnim uvjetima, kao primjerice u proteklim danima, mogu uzrokovati manje neželjene promjene na prvim listićima vinove loze) (vidi uputu od 16.3. 2021.).

Ponavljamo upozorenje iz ranijih uputa (16.3. i 7.4. 2021.) da u vinogorju očitavamo značajni prezimljujući potencijal crne pjegavosti (Phomopsis viticola), naročito na osjetljivim vinskim sortama (Graševina, Moslavac ili Šipon, Rajnski rizling i sl.), pa vinogradare ponovno upozoravamo da su prve zaraze moguće pri dugotrajnom zadržavanju vlage nakon otvaranja zimskih pupova i pojave zelenog vršnog tkiva.

Mjere usmjerene zaštite vinove loze protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) provodimo nakon pojave prvih listića do razvoja mladica 5-10 cm, a temelje se na preventivnoj primjeni dopuštenih organskih fungicida (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Razmake i broj aplikacija prilagoditi kišnim i vlažnim uvjetima.

Najbolje je zaštitu protiv crne pjegavosti obavljati dan ili dva prije najavljenih oborina, jer s dugotrajnim vlaženjem mladih zelenih organa (uz temperature 9°-10°C) očekujemo optimalne uvjete za razvoj ove bolesti.

 

Zbroj pozitivnih srednjih dnevnih temperatura od početka studenog 2020. do današnjeg jutra iznosi na području vinorodne općine Štrigova 723,58°C pa u narednim danima još ne očekujemo završetak dozrijevanja zimskih plodišta uzročnika pepelnice vinove loze (Erysiphe nacator).

Vinogradarima nadalje preporučujemo u narednom razdoblju redovito pregledavati nasade radi mogućih šteta od gusjenica izgrizanjem pupova (Boarmia, Noctuidae) (uočene su štete na manjem postotku pupova kod sorata koja ranije kreću vegetacijom – npr. Chardonnay, Muškat žuti, Moslavac bijeli ili Šipon i sl.). Samo ukoliko se primijeti njihova pojačana štetnost, također preporučujemo primijeniti neki od registriranih insekticida za njihovo suzbijanje u vinogradarstvu (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Nakon razvoja vunastog pupa i pojave prvih zelenih listića loze očekujemo i pojačane štete od lozinih grinjauzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis), naročito na sortama Graševina, Sauvignon, Sauvignon cabernet, Silvanac zeleni i Moslavac ili Šipon. Zadnjih se godina širi i erinoza loze (Eriophyes vitis), naročito na sortama Rajnski rizling, Moslavac (Šipon), Muškat žuti. Glavni razlozi širenja lozinih grinja šiškarica (Eriophydae)  (naročito nakon vrlo blage zime 2006./07.) navedeni su u prethodnoj preporuci od 7. travnja o.g. (Tablica 1.)!

Prema iskustvima o pojavi simptoma zaraze lozinim grinjama šiškaricama (Calepitrimerus, Eriophyes) iz prethodnih sezona, preporučujemo na osjetljivim vinskim sortama od stadija bubrenja pupova (“vunasti pup”) do pojave prvih listića provesti barem dvije usmjerene aplikacije njihova suzbijanja primjenom dopuštenih i registriranih pripravaka (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Lokalno se na pojedinim sortama i pojedinim položajima još pojavljuje zelena stjenica vinove loze (Lygus) (najčešće uz šume i travnjačke voćnjake) i trsna uš (Viteus vitifoliae). Napad zelene stjenice i trsne uši ili filoksere se prepoznaje po tipičnim negativnim promjenama na zaraženom lišću, što je bilo vidljivo iz proteklih sezona. U našoj zemlji za njihovo suzbijanje nema registriranih pripravaka.

 

VAŽNO: Ovim putem obavještavamo vlasnike vinograda, korisnike potpora za IAKS mjere iz Programa ruralnog razvoja (“Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene”) tip operacije “Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki“, da u svoje nasade u narednim danima postave feromonske klopke za praćenje populacije štetnih organizama – najvažnijih “tehnoloških” štetnika (uzročnika “crvljivosti” grožđa) (Lobesia, Eupoecillia)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: Prve mjere usmjerene kemijske zaštite vinograda ne preporučujemo provoditi metodom raspršivanja, već metodom prskanja (bez zračne struje ventilatora)!

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Pripremi za ispis