Produljena zabrana sakupljanja školjkaša u Paškom zaljevu

U NN broj 37, od 09.04.2021. objavljeno je:

Odluka o izmjeni Odluke o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu.

Izmjenom Odluke  o zabrani sakupljanja školjkašapuževaspužava i bodljikaša produljena je zabrana sakupljanja navedenih vrsta morskih organizama u akvatoriju Paškog zaljeva omeđenog spojnicom Rta Sušac (φ 44° 29,290′, λ 15° 2,939′) i Rta Sv. Nikola (φ 44° 28,770′, λ 15° 2,580′) do 15. listopada 2021. godine.

U istom broju NN objavljena je i  Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini.

Ovom Odlukom autoriziraju se plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini na temelju uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 39/18, 35/19, 37/20 i 30/21) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Pripremi za ispis