Obavijest proizvođačima šljiva

U nasadima šljiva praćen je let žute i crne šljivine osice (Hoplocampa flava, Hoplocampa minuta).  Međutim zbog niskih temperatura brojnost ovog štetnika je manje nego inače, te ako je nasad stradao od mraza tada štete i kod manjeg ulova mogu biti značajne.

Stoga preporučamo proizvođačima šljiva da obilaze svoje nasade i prate pojavu žute i crne šljivine osice postavljanjem bijelih ljepljivih ploča. Šljivine osice su jedan od najznačajnijih problema u nasadima šljive jer uslijed  napada može doći do potpunog opadanja plodića koji su eventualno ostali nakon šteta od mraza.

Sa završetkom cvatnje provodi se suzbijanje nekim od insekticida: Mospilan 20 SG, Direkt, Decis 2,5 EC.

Napomena: suzbijanje insekticidima ne smije se provoditi tijekom cvatnje već u precvjetavanju te je potrebno poduzeti mjere za zaštitu pčela te prije tretiranja odstraniti cvjetni porast.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis