Državna potpora za štete na uzgajalištima dagnji

U NN 36/2021, od 7. travnja 2021. objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele držane potpore za štete na uzgajalištima dagnji.

Predmet programa državne potpore je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za štete i/ili izgubljenu dobit počinjenu od ribljih predatora na uzgajalištima dagnji (Mytilus galloprovincialis).

Pripremi za ispis