Obavijest za voćare

U proteklim danima u našoj županiji bile su niske temperature i može se očekivati i  šteta na pojedinim voćnim vrstama. Preporučujemo primjenu jednog od pripravaka: Drin, Poly Amin, Magafol i dr.  na bazi aminokiselina koje pomažu da voćke lakše prebrode stres od niskih temperatura.

Očekuje se porast temperature i oborine stoga preporučujemo u nasadima jabuke i kruške izvršiti preventivnu zaštitu od bolesti čađavosti jabuke i kruške (Venturia Inaequalis) jednim od fungicida: Pyrus SC, Polyram DF, Delan 700 WDG, Ziram 76 WG, Mankozeb, Penncozeb 75DG, Manfil75 WG i dr.

U nasadima šljiva koje su u fazi pune cvatnje i završetka cvatnje pratimo pojavu šljivinih osica (Hoplocampa spp.) koje zbog niskih temperatura intenzivno ne lete.

Potrebno je pratiti let i izvršiti zaštitu jednim od dozvoljenih pripravaka u vrijeme kada pčele ne lete.

U vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura zabranjena je primjena sistemičnih pripravaka opasnih za pčele.

U vrijeme cvatnje  prije prskanja mora se obavijestiti pčelare najmanje 48 sati prije tretiranja kontaktnim sredstvom, a porast u višegodišnjim nasadima mora biti pokošen.

Prije svake upotrebe pročitati upute proizvođača, evidentirati prskanje i sredstvo primijeniti u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS)

 

Korisnici IAKS mjera ruralnog razvoja Mjera 10, Operacija 10.1.12. Korištenje feromonskih vizualnih i hranidbenih klopki na pravovremeno postavljanje klopki u višegodišnje nasade:

-trešnjinu muhu najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 30 lipnja

-šljivinu osicu najkasnije do 1. travnja, klopke ostaju na površini najmanje do 31 svibnja

-orahovu muhu  najkasnije do 1. lipnja , klopke ostaju na površini do 31 kolovoza

– za ostale štetnike najkasnije do 15. travnja, klopke ostaju na površini najmanje do 15 rujna.

Račune o kupnji, upute proizvođača te evidenciju korisnik mora dostaviti u Agenciju za plaćanje najkasnije do 11.lipnja 2021.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

 

Pripremi za ispis