Za 2021. godinu ukinuta naknada za dodijeljenu kvotu za ribolov igluna

Ministarstvo poljoprivrede, uzimajući u obzir poremećaje na tržištu uzrokovane pandemijom COVID-19, objavilo je Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius),  (Narodne novine br. 57/2021) kojim se propisuje iznimka za oslobađanje plaćanja naknade za dodijeljenu kvotu za ribolov igluna za 2021. godinu.

Pripremi za ispis