Obavijest poljoprivrednicima 13.09.2017.

Svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni su, prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 14/2014 i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), odvojeno od komunalnog otpada sakupljati praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu je smiju skladištiti maksimalno godinu dana, a nakon toga, potrebno ju je predati ovlaštenoj osobi za skupljanje opasnog otpada ( C.I.A.K d.o.o)

 Kao dokaz o pravilnom zbrinjavanju otpadne ambalaže od SZB, prilikom predaje ambalaže dobije se tzv. „prateći list“, koji je potrebno čuvati 3 godine (za inspekciju).

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda

Raspored lokacija i termina Zagrebačka županija i Grad Zagreb

Zagrebačka županija

13.09.2017.

Parkiralište gradskog stadiona

Celine 8

Vrbovec

  8.00 – 11.00

Zagrebačka županija

14.09.2017.

Sajmište u Dubravi

Radnička ulica bb

Dubrava Vrbovečka

  8.00 – 11.00

Zagrebačka županija

15.09.2017.

Poljoapoteka Jakopović

Lipovec Lonjski 17

Lipovec Lonjski

Kloštar Ivanić

8.00 – 11.00

Zagrebačka županija

18.09.2017.

Cipro d.o.o.

Josipa Predavca 10

Dugo Selo

8.00 – 10.00

Sajmište Pisarovina

Karlovačka 8A

Pisarovina

11.30 – 13.30

21.09.2017.

Distributivni centar za voće i povrće d.o.o.

Rakitovac 244 b

Vukovina

8.00 – 10.00

DVD Odranski Obrež (plato ispred)

Obreška cesta 119

Odranski Obrež

10.30 – 12.00

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

22.09.2017.

Poljoapoteka Papiga

Črećan 10 b

Sv. Ivan Zelina

8.00 – 11.00

Veterinarska ambulanta u Belovaru

Varaždinska 55

Belovar

11.30 – 12.30

Zagrebačka županija

28.09.2017.

Poljoprivredna apoteka Agromarket „Poljoprivredna stanica“

Zrinski Frankopana 12

Jastrebarsko

8.00 – 10.00

Penić-promet

Krašić 96

Krašić

10.30 – 12.00

Zagrebačka županija

29.09.2017.

Agronom d.o.o.

Ulica 65. bataljuna ZNG 48

Ivanić Grad

 8.00 – 11.00

                                                                                              Savjetodavna služba
Aleksandra Radić dipl.ing.

Pripremi za ispis