Berba Grožđa vinogorja Koprivničko-križevačke županije

 Neki provjeravaju vrenje mošta već pobranog grožđa, a neki se pripremaju za berbu na našem području najzastupljenije sorte graševine. Mora se priznati da nas je sve malo zatekla kiša ovih dana, ali u razgovoru sa vinogradarima i obilaskom vinograda većina će vam reći da je ovogodišnja berba grožđa jedna od onih koja će se pamtiti obzirom na kvalitetu grožđa. Klimatske prilike ove godine, koje možemo ukratko opisati kao razdoblje visokih temperatura sa skromnim količinama oborina, natjerale su vinogradare u berbu ranijih sorata već krajem kolovoza. Može se reći da je većina grožđa vinskih sorata 1. i 2. razdoblja na području naših vinogorja pobrana, a pogotovo na vinogradarskim terenima u okolici Đurđevca gdje su na laganim pjeskovitim tlima berbe grožđa prvo započele.

Prva mjerenja sadržaja šećera i kiselina u drugoj polovici kolovoza već su najavljivala da će berba biti sigurno barem desetak dana ranija u odnosu na prethodnu godinu, te će pojedini vinogradari koji su odgađali berbu imati slatke brige zbog visokih sadržaja šećera u grožđu. U većini podruma neprestano se bdije nad dragocjenom tekućinom, jer će tek sada doći do izražaja vještina i umijeće svakog vinara koje će se na kraju kušati u čaši. 

Leon Golub, dipl.ing.agr.
mr.sc. Katarina Poljak Laušić

Pripremi za ispis