Obavijest maslinarima 01.09.2017.

Na kontrolnim punktovima i dalje bilježimo let maslinine muhe (Bactrocera oleae) od nižeg do srednjeg intenziteta. Ovisno o zadnje izvršenim tretiranjima, a nakon najavljenih oborina, preporučamo nastaviti s preventivnim tretiranjima metodom mamaca. Predlažemo primjenu pripravka na osnovi spinosada s atraktantom (trgovačkog naziva SUCCESS BAIT) ili kombinaciju insekticid+hidrolizirani protein. Metodom mamaca suzbijamo odrasli oblik muhe prije odlaganja jaja u plod. Osim očitanja na žutim ljepljivim pločama (nasad 50-100 stabala/2 žute ploče/ tjedno očitanje) poželjno je procjenjivati zarazu ploda (pregled 100 plodova). Prag štetnosti za tretiranje metodom mamaca je ulov od 2 muhe tjedno na običnoj žutoj ploči i/ili 5% napadnutih plodova (jaje+ ličinka).

Kurativno tretiranje (tretiranje širom) opravdano je kod 10-15% napadnutih plodova (jaje+ličinka).

Preporučamo preventivnu zaštitu protiv paunovog oka (Spilocaea oleagina) primjenom pripravka na osnovi bakarnog oksiklorida (trgovačkog naziva NEORAM WG).

Za procjenu stanja i zdravstveni pregled nasada registrirana gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvolom, prema uputama upozorenjima, obavijestima i ograničenjima koja su navedena na etiketi. Profesionalni korisnik obvezan je poštivati opća načela integrirane zaštite bilja, voditi evidenciju o uporabi SZB. Uređaji za primjenu SZB podliježu redovitom pregledu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.,
e-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis