Primorsko-goranska

Obavijest vinogradarima

Nastavo na prethodne obavijesti, sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescense dorée) NN 48/2018.(NAREDBA) i Naredbi o izmjenama i dopuni Naredbe o poduzimanju mjera za spriječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 63/2019. od 28.06.2019. (NAREDBA) podsjećamo posjednike vinove loze na području Primorsko-goranske županije (NEZARAŽENO PODRUČJE) da su obvezni provoditi PREVENTIVNE MJERE koje obuhvaćaju:

 • SUSTAVNO PREGLEDAVATI GLAVNE BILJKE DOMAĆINE VINOVU LOZU KRIŽANCE RODA VITIS, OBIČNU PAVITINU, RADI UOČAVANJA SIMPTOMA KOJI UPUĆUJU NA ZARAZU FITOPLAZMOM

Stoga vinogradare u ovom razdoblju UPUĆUJEMO NA JOŠ JEDAN DETALJAN PREGLED NASADA, jer je jedan od lakše prepoznatljivih simptoma fitoplazmi  NEODRVENJAVANJE ROZGVE (ne miješati sa zapercima), eventualne sumnjive trsove i redove označiti i prijaviti.

Također, ukoliko su vinogradari i na nekim drugim lokacijama sami postavljali žute ploče mogu nas pozvati i/ili donijeti u Ispostavu Krk i Ispostavu Čavle na pregled i očitanje. Prije prenošenja žutih ploča treba ih umotati u prozirnu kuhinjsku foliju.

U vegetacijskoj sezoni 2018. na području Primorsko-goranske županije prema našim praćenjima zabilježena je prisutnost američkog cvrčka u niskoj populaciji samo na području Vrbničkog polja.

U vegetacijskoj sezoni 2019. prema našim praćenjima zabilježena je NISKA PRISUTNOST AMERIČKOG CVRČKA  u Vrbničkom polju, na području oko Grada Krka te Kastva, o čemu treba dodatno povesti računa u slijedećoj vegetacijskoj sezoni.

 

lokalitet Američki cvrčak
Krk-Jurandvor
Krk-Vrbničko polje +
Krk-Kimpi +
Krk-Punat
Krk-Brzac
Vinodol
Zvoneća +
Kastav-Šporova jama +
Kastav/Rijeka-Srdoči +
Rab-Barbat
Rab-Mundanije
Rab-Kampor
Mali Lošinj-Punta Križa

lokaliteti obuhvaćeni praćenjem u vegetacijskoj sezoni 2019. godine

 

Populacija američkog cvrčaka (Scaphoideus titanus) je za sada vrlo niska. Naglašavamo da ju SAMO ODGOVORNIM PONAŠANJEM  svih dionika možemo takvom i održati, kako bi vinogorja našeg područja što duže ostala nezaražena područja.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz individualna savjetovanja ili sudjelovati na jednoj od najavljenih edukacija u sklopu kojih na početku svake dajmo naglasak na informacije o zlatnoj žutici i njezinom vektoru američkom cvrčku.

 

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

___________________________________________________________________________

 

Obavijest maslinarima

Na lokalitetima na kojima cvatnja još nije započela maslinari mogu obaviti zaštitu prema preporuci iz Obavijesti maslinarima od 17. svibnja 2019. godine!

 

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz individualna savjetovanja (podrazumijeva registrirana gospodarstva, otvoren savjetnički paket).

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Vremenski uvjeti sa kišom u proteklom tjednu pogodovale su razvoju bolesti na koštićavom voću osobito šupljikavosti lišća (Stigmina carpophilla) i kozičavosti (Blumeriella jaapii).

Na koštičavom voću –osim višnje , za suzbijanje šupljikavosti lista  registrirani su pripravci:

 • CAPTAN WP 50 (K=21 dan)
 • KASTO (K=21 dan).

Na  trešnji, marelici, breskvi i nektarini se može koristiti i DELAN 700 WDG (K=21 dan).

Na  višnji i marelici registriran je  MERPAN 80 WDG (K=21 dan).

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista višnje mogu se koristiti:

 • CHROMODIN S-65 (K=14 dana)
 • TOPSIN M 500 SC (K=14 dana)
 • LUNA EXPIRIENCE (K=7 dana).

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista  trešnje:

 • CHROMODIN S-65, (K=14 dana)
 • DELAN 700 WDG (K=21 dan)

S porastom dnevnih temperatura i prestankom oborina, obratiti pažnju na ulov trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) na žute ploče te pravovremeno krenuti u suzbijanje!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se popuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a koju možete dobiti u najbližoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

S obzirom na vremenske uvjete koji vladaju, potrebno je zaštititi lisnu masu luka koji je u uzgoju za glavicu. Prije najave novih oborina, važno je izvršiti zaštitu luka protiv plamenjače luka (Peronospora destructor). Od drugih bolesti, na luku se još mogu javiti i sljedeće bolesti: siva plijesan luka (Botrytis spp.), bijela trulež (Sclerotium cepivorum) te hrđa luka (Puccinia allii). Upotreba fungicida obavezno sa nekim od okvašivača. U početku birati fungicide duže karence a bliže roka vađenja glavica birati fungicide kraćih karenci. Ovisno o padalinama, zaštitu vršiti svakih 10 do 14 dana.

U uzgoju luka koji se vadi kao mladi dozvoljen je samo fungicid NEORAM WG.

Fungicidi protiv plamenjače dozvoljeni u luku su: Fantic M, Galben C, Ridomil gold MZ pepite, Ridomilgold R, Folio gold, Quadris, Ortiva, Shirlan 500 SC, Infinito, Acrobat MZ WG, Kupropin, Neoram WG, Champion, Aliette flash.

Protiv hrđe u luku dozvoljeni su: Luna experience, Ortiva top, Custodia, Score 250 EC.

Fungicidi dozvoljeni u luku protiv sive plijesni:  Switch 26,5 WG, Signum, Scala, Teldor SC 500.

Također, uzgajivačima salate na otvorenom preporučamo preventivnu zaštitu protiv plamenjače, bijele truleži i sive plijesni. Biljke mogu biti napadnute u svim fazama razvoja.

Dozvoljeni fungicidi za upotrebu:

– plamenjača: ORTIVA,PERGADO MZ, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, RIDOMIL GOLD R, CYCLO R LIQUIDO,REVUS, INFINITO, ACROBAT MZ WG, ORVEGO, POLYRAM DF, NEORAM WG, AVI WG.

-siva plijesan: SWITCH 62,5 WG*, TELDOR SC 500*,SIGNUM*, PYRUS 400 SC, SCALA

-smeđa pjegavost: DIFCOR, SCORE 250 EC, NEORAM WG

* dopušteno i za bijelu trulež salate!

Također, s porastom temperatura potrebno je pratiti i pojavu štetnika!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se popuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a koju možete dobiti u najbližoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

 

Obavijest maslinarima

Maslinarima preporučamo pregled nasada radi procjene potrebe suzbijanja antofagne generacije maslininim moljcem (Prays oleae). Hladni val će odužiti početak cvatnje pa će ovisno o brojnosti populacije maslininog moljca i brojnosti resa na pojedinim lokalitetima biti potrebno tretirati i antofagnu generaciju što u pravilu nastojimo izbjeći. U nasadima gdje je to moguće izostaviti tretiranje antofagne generacije maslininog moljca. Ukoliko je tretiranje potrebno (maslinici s reduciranom cvatnjom)  i/ili visokom populacijom maslininog moljca u vrijeme izlaska gusjenica primijeniti biološki inskticida na osnovi Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki. Za više o pripravcima klikni ovdje i ovdje. Tretiranje izvršiti do početka cvatnje!

Pripravci na osnovi BT dozvoljeni su za primjenu u maslinicima prijavljenih u IAKS mjere ruralnog razvoja; M 11.1. plaćanja za prijelaz na ekološke prakse i metode, M 11.2. plaćanja za održavanje ekoloških praksi i metoda, kao i M 10.1.8.  održavanje ekstenzivnih maslinika.

LOKALITET Tjedni ulov mmoljac/delta trap/Csal♀m♂n
Cres-Piskel 127
Cres-Sv.Šimun 111
Cres-Stari Zadar 218
Cres-Gracišće 341
Krk-Porat 108
Krk-Sv.Juraj 114
Krk-Punat 138

U maslinicima koji nisu uključeni u navedene operacije M10, M11 kao i u slučaju prisutnosti drugih štetnika moguće je primijeniti:

U tablici pregled na maslini registrirani insekticidi na dan 17.05.2019. (izvor FIS).

 

AKTIVNA TVAR

 

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

 

ŠTETNI ORGANIZAM

 

 

NAČIN DJELOVANJA

 

 

OGRANIČENJA

 

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BATURAD WP, BIOBIT WP m. moljac

(Prays oleae)

 

 

maksimalni broj tretiranja u sezoni 2
dimetoat ROGOR 40 m. moljac (Prays oleae);

m. muha (Bactocera oleae); m.svrdlaš (Rhynchites cribripennis)

kontaktno, sistemično maksimalni broj tretiranja u sezoni 2
dimetoat

 

PERFEKTHION m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, sistemično
dimetoat CALINOGOR m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, sistemično
dimetoat CHROMGOR m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, sistemično  
deltametrin SCATTO m.muha(Bactocera oleae); m.medić (Saissetia oleae); m.moljac (Prays oleae); m.buha(Euphyrulla olivina) kontaktno, želučano maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
deltametrin DECIS 2,5 EC m.moljac (Prays oleae);

m. muha (Bactocera oleae)

kontaktno maksimalni broj tretiranja u sezoni 3
deltametrin DECIS 100 EC m.muha (Bactocera oleae);

m.moljac (Prays oleae); m.medić (Saissetia oleae); m.buha (Euphyrulla olivina)

kontaktno, želučano
deltametrin POLECI PLUS m.medić (Saissetia oleae); m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae); tripsi (Thysanoptera spp.) kontaktno, želučano maksimalan broj primjena u godini 2
deltametrin RITMUS m.moljac (Prays oleae kontaktno, želučano maksimalni broj tretiranja u sazoni 3
deltametrin ROTOR SUPER m.muha (Bactocera oleae); m.moljac (Prays oleae); m.medić (Saissetia oleae); lisne buhe  (Euphyrulla spp.) kontaktno, želučano maksimalni broj tretiranja u sezoni 1
cipermetrin CYTHRIN MAX m.moljac (Prays oleae); jasminov moljac (Palpita unionalis) kontaktno, želučano ZA BILJKE KOJE NISU U RODU!!!

maksimalno 2 primjene u vegetaciji

piretrin ASSET m.moljac (Prays oleae); medeći cvrčak (Metcalfa pruinosa) maksimalni broj tretiranja u sezoni 2; dozvola do 16.07.2019.
fosmet IMIDAN 50 WG m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, želučano najviše 2 tretiranja tijekom vegetacije
piroksifen PIXAL štitaste uši kontaktno, želučano 1 puta godišnje prije cvatnje
parafinsko ulje BIJELO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE,

OVIPRON TOP

štitaste uši maksimalni broj suzbijanja u sezoni 2;najkasnije do kraja srpnja
parafinsko ulje PROMANAL NEU m. medić (Saissetia oleae) maksimalni broj tretiranja u sezoni 1; od završetka cvatnje do BBCH 56-69

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz individualna savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Zbog velikih količina oborina u dozrijevanju trešanja mogle bi nanijeti štete u vidu pucanja plodova i infekcije uzročnikom truleži plodova (Monilinia  fructigena). Stoga, savjetujemo uporabu jednog od dozvoljenih pripravaka :

 • INDAR 5 EW ( K-3 dana),
 • SWITCH 62,5 WG ( K-7 dana),
 • TELDOR SC 500 ( K- 3 dana),
 • LUNA EXPERIENCE( K- 3 dana).

Preporučamo zaštitu provesti ranije ujutro ili kasnije pred večer u doba kad pčele ne lete!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se popuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a koju možete dobiti u najbližoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Nastavno na obavijest poljoprivrednicima od 03.05.2019. i dalje upućujemo na češće preglede višegodišnjih kultura i ukrasnog bilja, naročito nasade u blizini šuma, zbog mogućih šteta od gusjenica gubara (Lymantria dispar). Tretiranja imaju smisla samo ako se prisutnost gusjenica uoči na vrijeme dok su  L1 i L2, najkasnije L3 stadija. Za suzbijanje mlađih stadija gusjenica gubara na voćnim vrstama i ukrasnom bilju preporučamo primjenu biološkog inskticida na osnovi Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki. Oprez, dlačice mladih gusjenica mogu izazvati alergije!

U tablici registrirani insekticid za suzbijanje gubara na poljoprivrednim kulturama dan 17.05.2019. (izvor FIS).

aktivna tvar trgovački naziv registracija na kulturi
Bacillus thuringiensis subsp.Kurstaki BATURAD WP voćke, ukrasno bilje

Cres 16.05. foto KKarlić

Cres 16.05. foto KKarlić

Cres 16.05.2019. foto KKarlić

Cres 16.05.2019. foto KKarlić

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz individualna savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Uvažavanje općih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače od 01.01.2014. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Maslinarima preporučamo pregled nasada radi utvrđivanja zaraze paunovim okom (Spilocaea oleagina), kao i pregled listova na zarazu maslininim moljcem (Prays oleae) radi procjene potrebe suzbijanja antofagne generacije. Hladni val će odužiti početak cvatnje pa će ovisno o brojnosti populacije maslininog moljca i brojnosti resa na pojedinim lokalitetima biti potrebno tretirati i antofagnu generaciju što u pravilu nastojimo izbjeći. Na praćenim punktovima bilježimo uvjete za infekciju paunovim okom u danima 9/10.05. i 12/13.05. Do sada primijenjena zaštita je uglavnom isprana pa čim to vremenski uvjeti i uvjeti u nasadu dozvole preporučamo ponoviti zaštitu protiv paunovog oka!

Prednost dajemo primjeni fungicida na osnovi krezoksim-metila i trifloksistrobina+ tebukonazola.

U tablici na maslini registrirani fungicidi na dan 15.05.2019. (izvor FIS).

aktivna tvar trgovački naziv način djelovanja bolest maksimalni broj tretiranja u vegetaciji
krezoksim-metil  STROBY WG sistemično paunovo oko 2
trifloksistrobin, tebukonazol NATIVO 75 WG sistemično paunovo oko 1
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z, CODIMUR SC, COPPER KEY FLOW,

CUPRA

kontaktno paunovo oko 3
bakarni oksiklorid NEORAM WG kontaktno paunovo oko, rak masline 2
bakarni oksid NORDOX 75 WG kontaktno

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz individualna savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradare upućujemo na pregled nasada. Čim uvjeti u nasadima i vremenske prilike dozvole preporučamo ponoviti preventivnu zaštitu vinograda protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) i mogućih uvjeta za razvoj ranog botritisa. Prema mjerenjima agromeoroloških stanica u vinogradima pale su slijedeće količine oborina:

 

LOKALITET

 

količina oborina 08/09.05. mm/m²

 

količina oborina 11/13.05. mm/m²

Srednje vrbničko polje 17,9 mm 13,2 mm
Gornje vrbničko polje 29,3 mm 19,4 mm
Jurandvor 23,9 mm 11,3 mm
Vinodol 16,7 mm 13,7 mm

Do sada primijenjena zaštita zbog količine oborina i novog porasta uglavnom je isprana!!! Uvjeti za infekciju plamenjačom vinove loze su ostvareni, bilježimo vrlo povoljne uvjete za razvoj crne pjegavosti i moguće uvjete za razvoj ranog botritisa. U narednom razdoblju voditi računa o razmacima između tretiranja i načinu djelovanja primijenjenog sredstva.

Za preventivnu zaštitu od crne pjegavosti i plamenjače prednost dajemo primjeni jednog od pripravaka:

 • na osnovi folpeta,
 • na osnovi folpeta i triadimenola,
 • na osnovi folpeta i Al-fosetila.

Protiv pepelnice preporučamo primijeniti jedan od pripravaka:

 • na osnovi kinoksifena
 • na osnovi krezoksim metila i boskalida
 • na osnovi sumpora

Kombinirani pripravci na osnovi folpeta i triadimenola te folpeta i azoksistrobina  osim crne pjegavosti i plamenjače suzbijaju i pepelnicu.

U tablici pregled registriranih pripravaka za suzbijanje bolesti na vinovoj lozi primjereni trenutnoj fenofazi na dan 15.05.2019. (izvor FIS).

aktivna tvar trgovački naziv način djelovanja bolesti maksimalni broj tretiranja u vegetaciji
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z kontaktno plamenjača, crna trulež, crvena palež, crna pjegavost rozgve, 3
bakarni oksid NORDOX 75 WG kontaktno plamenjača,

crna pjegavost rozgve,

metiram POLYRAM DF kontaktno crna pjegavost rozgve, crvena palež, plamenjača, crna trulež, 2, 2, 8, 6
mankozeb DITHANE M-45, PINOZEB M45,

PENNCOZEB 75 DG

kontaktno crna pjegavost rozgve,

plamenjača

ditianon+kalijevi fofonati DELAN PRO sistemično crna pjegavost rozgve,

plamenjača,

crna trulež

4
mandipropamid +ditianon PERGADO D lokal-sistemično plamenjača 4
folpet SOLOFOL kontaktno crna pjegavost rozgve,

plamenjača

5
folpet FUTURA 50 WP kontaktno plamenjača,

crvena palež

4
folpet FOLPAN 80 WDG plamenjača 4
 

folpet+triadimenol

 

SHAVIT F

crna pjegavost rozgve,

plamenjača,

pepelnica

 

3

 

 

folpet+azoksistobin

 

 

UNIVERSALIS

plamenjača, pepelnica, crna pjegavost rozgve, crvena palež  

 

4

fosetil+folpet MIKAL FLASH plamenjača, crna pjegavost rozgve 3
 

 

 

 

 

 

 

sumpor

CHROMOSUL 80, COSAVET DF, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, KUMULUS DF, SULFOLAC 80 WG,SUMPOR SC-80,BRIMFLO, THIOVIT JET, SULGRAN, SUMPOR WG 80,  

 

 

 

 

 

 

kontaktno

 

 

 

 

 

 

 

pepelnica

 

 

 

 

 

 

 

4

kinoksifen CRYSTAL pepelnica 5
krezoksim-metil+boskalid COLLIS pepelnica 3

 

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz individualna savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

U proteklih 48 sati bilježimo 100%-tne infekcije plamenjačom povrtnih kultura, stoga savjetujemo zaštititi povrće od bolesti ali i štetnika.

Za plamenjaču rajčice i krumpira (Phytophthora infestans) ,plamenjaču krastavca (Pseudoperonospora cubensis)  primijeniti pripravke kao što su: Ridomil gold MZ pepite, Ranman top, Pergado MZ, Ortiva, Neoram WG, Champion WG 50 i dr .

Paziti na registracije po kulturama! ( http://fis.mps.hr./trazilicaszb/ ).

Za pepelnicu krastavca (Erysiphe cichoracearum) primijeniti:  Nativo 75 WG, Karathane gold 350 EC, i dr. koji su kratke karence.

Za plamenjaču tikvice (Pseudoperonospora cubensis) primijeniti: Dithane DG Neotec, Equation pro, Neoram WG, Proplant, Ranman 400 SC.

Za plamenjaču paprike (Phytophthora capsici) primijeniti: Ortiva, Tazer, Zakeo 250 SC,  Zaftra AZT 250 SC.

Usjeve proljetnog luka uzgajanog sadnjom lučica preventivno preporučujemo zaštititi od različitih uzročnika plijesni (Botrytis) sa fungicidom SWITCH 62,5 WG.  Primjena: Prvo tretiranje se provodi u fazi 2 lista, a drugo tretiranje 3 tjedna kasnije. Utrošak vode od 800 l/ha.

Za praćenje populacije štetnika savjetujemo postaviti ljepljive žute i plave ploče iznad vršnih listova biljaka, te po pojavi primijeniti dozvoljene insekticide.

Za lisne uši (Aphididae):

 • Actara 25 WG,
 • Mospilan 20 SP,
 • Decis 2,5 EC i sl.

Za  kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) :

 • Laser, Vertimec 018 EC, Poleci plus za rajčicu i krastavac,
 • Laser, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC za papriku  

Tretiranje izvršiti  u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ove aktivne tvari .

Kod pojave koprivine grinje (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka:

 • Kraft 18 EC ili
 • Vertimec 18 EC, također u večernjim satima.

Sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr./trazilicaszb/).

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr