Obavijest vinogradarima

Vinogradare upućujemo na pregled nasada. Čim uvjeti u nasadima i vremenske prilike dozvole preporučamo ponoviti preventivnu zaštitu vinograda protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) i mogućih uvjeta za razvoj ranog botritisa. Prema mjerenjima agromeoroloških stanica u vinogradima pale su slijedeće količine oborina:

 

LOKALITET

 

količina oborina 08/09.05. mm/m²

 

količina oborina 11/13.05. mm/m²

Srednje vrbničko polje 17,9 mm 13,2 mm
Gornje vrbničko polje 29,3 mm 19,4 mm
Jurandvor 23,9 mm 11,3 mm
Vinodol 16,7 mm 13,7 mm

Do sada primijenjena zaštita zbog količine oborina i novog porasta uglavnom je isprana!!! Uvjeti za infekciju plamenjačom vinove loze su ostvareni, bilježimo vrlo povoljne uvjete za razvoj crne pjegavosti i moguće uvjete za razvoj ranog botritisa. U narednom razdoblju voditi računa o razmacima između tretiranja i načinu djelovanja primijenjenog sredstva.

Za preventivnu zaštitu od crne pjegavosti i plamenjače prednost dajemo primjeni jednog od pripravaka:

  • na osnovi folpeta,
  • na osnovi folpeta i triadimenola,
  • na osnovi folpeta i Al-fosetila.

Protiv pepelnice preporučamo primijeniti jedan od pripravaka:

  • na osnovi kinoksifena
  • na osnovi krezoksim metila i boskalida
  • na osnovi sumpora

Kombinirani pripravci na osnovi folpeta i triadimenola te folpeta i azoksistrobina  osim crne pjegavosti i plamenjače suzbijaju i pepelnicu.

U tablici pregled registriranih pripravaka za suzbijanje bolesti na vinovoj lozi primjereni trenutnoj fenofazi na dan 15.05.2019. (izvor FIS).

aktivna tvar trgovački naziv način djelovanja bolesti maksimalni broj tretiranja u vegetaciji
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z kontaktno plamenjača, crna trulež, crvena palež, crna pjegavost rozgve, 3
bakarni oksid NORDOX 75 WG kontaktno plamenjača,

crna pjegavost rozgve,

metiram POLYRAM DF kontaktno crna pjegavost rozgve, crvena palež, plamenjača, crna trulež, 2, 2, 8, 6
mankozeb DITHANE M-45, PINOZEB M45,

PENNCOZEB 75 DG

kontaktno crna pjegavost rozgve,

plamenjača

ditianon+kalijevi fofonati DELAN PRO sistemično crna pjegavost rozgve,

plamenjača,

crna trulež

4
mandipropamid +ditianon PERGADO D lokal-sistemično plamenjača 4
folpet SOLOFOL kontaktno crna pjegavost rozgve,

plamenjača

5
folpet FUTURA 50 WP kontaktno plamenjača,

crvena palež

4
folpet FOLPAN 80 WDG plamenjača 4
 

folpet+triadimenol

 

SHAVIT F

crna pjegavost rozgve,

plamenjača,

pepelnica

 

3

 

 

folpet+azoksistobin

 

 

UNIVERSALIS

plamenjača, pepelnica, crna pjegavost rozgve, crvena palež  

 

4

fosetil+folpet MIKAL FLASH plamenjača, crna pjegavost rozgve 3
 

 

 

 

 

 

 

sumpor

CHROMOSUL 80, COSAVET DF, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, KUMULUS DF, SULFOLAC 80 WG,SUMPOR SC-80,BRIMFLO, THIOVIT JET, SULGRAN, SUMPOR WG 80,  

 

 

 

 

 

 

kontaktno

 

 

 

 

 

 

 

pepelnica

 

 

 

 

 

 

 

4

kinoksifen CRYSTAL pepelnica 5
krezoksim-metil+boskalid COLLIS pepelnica 3

 

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz individualna savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis