Obavijest maslinarima

Maslinarima preporučamo pregled nasada radi procjene potrebe suzbijanja antofagne generacije maslininim moljcem (Prays oleae). Hladni val će odužiti početak cvatnje pa će ovisno o brojnosti populacije maslininog moljca i brojnosti resa na pojedinim lokalitetima biti potrebno tretirati i antofagnu generaciju što u pravilu nastojimo izbjeći. U nasadima gdje je to moguće izostaviti tretiranje antofagne generacije maslininog moljca. Ukoliko je tretiranje potrebno (maslinici s reduciranom cvatnjom)  i/ili visokom populacijom maslininog moljca u vrijeme izlaska gusjenica primijeniti biološki inskticida na osnovi Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki. Za više o pripravcima klikni ovdje i ovdje. Tretiranje izvršiti do početka cvatnje!

Pripravci na osnovi BT dozvoljeni su za primjenu u maslinicima prijavljenih u IAKS mjere ruralnog razvoja; M 11.1. plaćanja za prijelaz na ekološke prakse i metode, M 11.2. plaćanja za održavanje ekoloških praksi i metoda, kao i M 10.1.8.  održavanje ekstenzivnih maslinika.

LOKALITET Tjedni ulov mmoljac/delta trap/Csal♀m♂n
Cres-Piskel 127
Cres-Sv.Šimun 111
Cres-Stari Zadar 218
Cres-Gracišće 341
Krk-Porat 108
Krk-Sv.Juraj 114
Krk-Punat 138

U maslinicima koji nisu uključeni u navedene operacije M10, M11 kao i u slučaju prisutnosti drugih štetnika moguće je primijeniti:

U tablici pregled na maslini registrirani insekticidi na dan 17.05.2019. (izvor FIS).

 

AKTIVNA TVAR

 

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

 

ŠTETNI ORGANIZAM

 

 

NAČIN DJELOVANJA

 

 

OGRANIČENJA

 

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BATURAD WP, BIOBIT WP m. moljac

(Prays oleae)

 

 

maksimalni broj tretiranja u sezoni 2
dimetoat ROGOR 40 m. moljac (Prays oleae);

m. muha (Bactocera oleae); m.svrdlaš (Rhynchites cribripennis)

kontaktno, sistemično maksimalni broj tretiranja u sezoni 2
dimetoat

 

PERFEKTHION m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, sistemično
dimetoat CALINOGOR m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, sistemično
dimetoat CHROMGOR m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, sistemično  
deltametrin SCATTO m.muha(Bactocera oleae); m.medić (Saissetia oleae); m.moljac (Prays oleae); m.buha(Euphyrulla olivina) kontaktno, želučano maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
deltametrin DECIS 2,5 EC m.moljac (Prays oleae);

m. muha (Bactocera oleae)

kontaktno maksimalni broj tretiranja u sezoni 3
deltametrin DECIS 100 EC m.muha (Bactocera oleae);

m.moljac (Prays oleae); m.medić (Saissetia oleae); m.buha (Euphyrulla olivina)

kontaktno, želučano
deltametrin POLECI PLUS m.medić (Saissetia oleae); m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae); tripsi (Thysanoptera spp.) kontaktno, želučano maksimalan broj primjena u godini 2
deltametrin RITMUS m.moljac (Prays oleae kontaktno, želučano maksimalni broj tretiranja u sazoni 3
deltametrin ROTOR SUPER m.muha (Bactocera oleae); m.moljac (Prays oleae); m.medić (Saissetia oleae); lisne buhe  (Euphyrulla spp.) kontaktno, želučano maksimalni broj tretiranja u sezoni 1
cipermetrin CYTHRIN MAX m.moljac (Prays oleae); jasminov moljac (Palpita unionalis) kontaktno, želučano ZA BILJKE KOJE NISU U RODU!!!

maksimalno 2 primjene u vegetaciji

piretrin ASSET m.moljac (Prays oleae); medeći cvrčak (Metcalfa pruinosa) maksimalni broj tretiranja u sezoni 2; dozvola do 16.07.2019.
fosmet IMIDAN 50 WG m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, želučano najviše 2 tretiranja tijekom vegetacije
piroksifen PIXAL štitaste uši kontaktno, želučano 1 puta godišnje prije cvatnje
parafinsko ulje BIJELO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE,

OVIPRON TOP

štitaste uši maksimalni broj suzbijanja u sezoni 2;najkasnije do kraja srpnja
parafinsko ulje PROMANAL NEU m. medić (Saissetia oleae) maksimalni broj tretiranja u sezoni 1; od završetka cvatnje do BBCH 56-69

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz individualna savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis