Uputa vlasnicima nasada jabuka o zadnjim zaštitama kasnih sorata prije skladištenja 31.08.2017.

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je nešto više od tri tjedna (09.8. 2017.)! U razdoblju od 10.8.-30.8.2017. zabilježili smo devet vrlo vrućih dana tijekom kojih su u središnjem dijelu Županije najviše temperature zraka bile veće od 30°C, s najvišom temperaturom koja je 27. kolovoza o.g. iznosila 35,9°C!

Tablica 1. Neki meteorološki podatci zabilježeni na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Međimurja tijekom razdoblja 10.-30. kolovoza 2017. godine:

Lokalitet

Ukupno padalina

Vlaženje lišća

Najviša dnevna temperatura

Najniža temperatura

Trnovčak

45,2 mm

2.445 minuta

34,5°C

9,8°C

Belica

23,8 mm

4.720 minuta

35,0°C

8,3°C

Orehovica

29,8 mm

4.095 minuta

35,9°C

7,1°C

D. Pustakovec

16,4 mm

9.040 minuta

35,3°C

7,7°C

 

Ovisno o lokalitetu u danima 10.-30. kolovoza palo je od 16,4 do 45,2 mm kiše (najviše je oborina zabilježeno u zapadnom, a najmanje u istočnim krajevima Županije) (vidi Tablicu 1.). Unatoč tome, zbog svježih noći i temperatura koje su od zadnje dekade mjeseca kolovoza o.g. često niže od 10°C, zadržavanje vlage je značajno dulje na lokalitetima u središnjem i istočnom dijelu Međimurja. Razlike u najvišim i najnižim dnevnim temperaturama zraka često su veće od 15-tak°C, pa su u jutarnjim satima dugotrajne rose (što povoljno utječe na obojenost sorata jabuka)! Vlažnost zraka je nadalje vrlo visoka, u prosjeku na polju uz okućnicu u kolovozu o.g. iznosi 83,0 %!

U narednim dva dana ponovno očekujemo najviše dnevne temperature u rasponu od 28° do 32°C, sa mogućom promjenom vremena i osvježenjem (moguće novim oborinama) tijekom narednog vikenda (2.9. i 3.9.2017.)!

Od kraja druge dekade mjeseca kolovoza o.g. u plantažnim nasadima traje berba kasno-ljetnih sorata jabuka (npr. Gala, Elstar), a berba nekih od vodećih sorata jabuka u plantažnim nasadima gdje urodi nisu stradali od niskih proljetnih temperatura moguće će početi početkom druge dekade mjeseca rujna (npr. sorte Zlatni delišes, Jonagold) ili tek sredinom ili krajem rujna i početkom listopada o.g. (npr. Idared, Braeburn, Fuji)

Kiše koje su padale na svim Županijskim lokalitetima u zadnjoj dekadi kolovoza o.g. ponovno su pogodovale mogućem razvoju najvažnijih bolesti jabuka koje za svoj razvoj zahtijevaju dugotrajnije zadržavanje vlage u krošnji stabala (npr. krastavost – Venturia, smeđa trulež – Monilinia, gorka trulež – Colletotrichum, siva plijesan – Botrytis). Prvi znakovi gorke truleži plodova (Colletotrichum) pronađeni su krajem mjeseca srpnja o.g., na sorti Idared (u nasadima sa reducirajućim/smanjenim mjerama zaštite zbog šteta od niskih proljetnih temperatura)! Također smo bilježili množenje štetnih organizama životinjskog podrijetla: uglavnom kukaca i grinja. U zadnjoj dekadi mjeseca kolovoza o.g. još uvijek bilježimo let leptira breskvina savijača (Cydia molesta), a značajno manje jabučnog savijača (Cydia pomonella) na praćenim lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije. Pojavljuju se leptiri druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis). Prema iskustvima iz ranijih sezona gusjenice druge generacija kukuruznog moljca napadaju početkom prvih dana mjeseca rujna plodove nekih sorata jabuka (npr. Idared, Jonagold, Zlatni delišes), naročito ako su voćni nasadi uz kukuruzna polja.

U nasadima gdje nisu zabilježene veće štete od niskih proljetnih temperatura (21. i 22.4. 2017.) u narednom je razdoblju još uvijek potrebna redovita zaštita kasnih sorata jabuke čija berba počinje od kraja prvog tjedna mjeseca rujna i kasnije, a urod se namjerava skladištiti u ULO hladnjačama (npr. Zlatni delišes, Jonagold, Idared, Granny Smith, Braeburn, Fuji i sl.) protiv uzročnika bolesti plodova (Venturia, Monilinia, Colletotrichum, Alternaria, Penicillium), te najvažnijih tehnoloških i fizioloških nametnika. U integriranoj su proizvodnji u Republici Hrvatskoj za tu namjenu sa kraćim karencama (3 do 7 dana) dopušten manji broj pripravaka.

U zadnjim zaštitama plodova jabuka birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka namijenjenim za dugotrajnije skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium). U izbor u narednom razdoblju dolazi fungicid s propisanom karencom u jabukama i kruškama samo 3 dana: Geoxe WG (0,45 kg/ha)(2x)!

Od insekticida koji su registrirani protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella), a dobro suzbija i sve najvažnije tehnološke štetnika plodova jabuka i krušaka (Cydia molesta, Archips, Ostrinia, Leucoptera) prednost u zadnjim aplikacijama dajemo primjeni insekticida Affirm WG (3x, Karenca = 7 dana) (3-4 kg/ha).

Na hrvatskom tržištu od 2012. godine imamo dostupan i biološki insekticid na osnovi granulovirusa Madex SC (6x, K = nije primjenljivo). Granulovirus primjenjivati u večernjim satima, uz dodatak 0,5 % šećera radi poticanja gusjenica na konzumiranje. Biološki insekticid na osnovi granulovirusa ne suzbija savijače kožice ploda, niti gusjenice kukuruznog moljca!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: Vlasnicima plantažnih nasada jabuka, naročito kod kasnih sorata namijenjenim skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo krajem kolovoza i početkom rujna o.g. još uvijek redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te moguće u zadnjim zaštitama birati sredstva najkraće propisane karence u trajanju samo 3-7 dana!

U uvjetima visokih dnevnih temperatura mjere zaštite plantažnih voćnjaka obavljati isključivo u večernjim i/ili noćnim satima.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis