Novo ruho Terana i Portugisca

Pobliže, nazivi ovih sorata sadrže ili se sastoje od zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Popis tih sorata naveden je u Prilogu XV. Uredbe Komisije (EZ) br. 607/2009, a sada je i nacionalnim propisom osigurana provedba te Uredbe.

Pravilnikom se uređuje označavanje sljedećih sorata:

 1. Aglianico crni;
 2. Albana bijela;
 3. Alicante Bouschet;
 4. Barbera;
 5. Frankovka, Borgonja istarska;
 6. Nebiolo;
 7. Burgundac bijeli;
 8. Burgundac crni;
 9. Burgundac sivi;
 10. Portugizac;
 11. Radgonska ranina;
 12. Rajnski rizling;
 13. Štajerka, Štajerska belina;
 14. Teran;
 15. Primitivo;
 16. Vermentino;
 17. Trebbiano Toscano.

Ovim nacionalnim propisom, označavanje vina oznakom sorte Teran konačno je dobilo i pravno uporište. Valja spomenuti i da je u popis uvrštena i sorta Portugizac, koja se nalazi na Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze te je preporučena sorta za proizvodnju vina sa ZOI u cijeloj kontinentalnoj Hrvatskoj, ali do sada uvjeti za njezino označavanje na vinu nisu bili jasno definirani. Određene nejasnoće stvorila je i činjenica da zahtjev za priznavanjem tradicionalnog izraza „Mlado vino Portugizac“ nije prihvaćen u procesu pregovora za pristupanje EU, odnosno da je Hrvatska taj zahtjev povukla.

Joško Bubalo, dipl. ing. agr.,
stručni savjetnik

Pripremi za ispis