Obavijest uzgajivačima krizantema o suzbijanju bijele hrđe i ostalih štetnika 04.09.2017.

Prije gotovom mjesec dana (7.8.) upućena je preporuka o mjerama zaštite krizantema protiv uzročnika bolesti i neželjenih organizama životinjskog podrijetla u vrijeme početka njihova zamračivanja.

U razdoblju od 10.8.-30.8. 2017. zabilježili smo deset vrlo vrućih dana tijekom kojih su u središnjem dijelu Županije najviše temperature zraka bile veće od 30°C, s najvišom temperaturom koja je 27. kolovoza o.g. iznosila 35,9°C!

Tablica 1. Neki meteorološki podatci zabilježeni na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Međimurja tijekom razdoblja 10.-31. kolovoza 2017. godine:

Lokalitet

Ukupno padalina

Vlaženje lišća

Najviša dnevna temperatura

Najniža temperatura

Trnovčak

45,2 mm

2.445 minuta

34,5°C

9,8°C

Belica

23,8 mm

4.720 minuta

35,0°C

8,3°C

Orehovica

29,8 mm

4.095 minuta

35,9°C

7,1°C

D. Pustakovec

16,4 mm

9.040 minuta

35,3°C

7,7°C

Ovisno o lokalitetu u danima 10.-31. kolovoza palo je od 16,4 do 45,2 mm kiše (najviše je oborina zabilježeno u zapadnom, a najmanje u istočnim krajevima Županije) (vidi Tablicu 1.). Unatoč tome, zbog svježih noći i temperatura koje su od zadnje dekade mjeseca kolovoza o.g. često niže od 10°C, zadržavanje vlage je značajno dulje na lokalitetima u središnjem i istočnom dijelu Međimurja. Razlike u najvišim i najnižim dnevnim temperaturama zraka često su veće od 15-tak°C, pa su u jutarnjim satima dugotrajne rose! Vlažnost zraka je nadalje vrlo visoka, u prosjeku na polju uz okućnicu u kolovozu o.g. iznosi 83,0 %!

U prva tri dana mjeseca rujna bilježili smo oborine na svim mjernim lokalitetima u Međimurju, a dnevne su temperature u posljednja dva dana pale na vrijednosti niže od 20°C!

Tablica 2. Količine oborina (mm) i ukupno vlaženje lišća (minuta) na nekim lokalitetima u Međimurju u prva tri dana mjeseca rujna 2017. godine:

Lokalitet

Belica

Donji Pustakovec

Orehovica uz rijeku Dravu

Trnovčak

Oborine

16,8 mm

9,4 mm

18,6 mm

20,6 mm

Vlaženje lišća

1.940 min.

1.360 min.

1.770 min.

1.655 min.

U takvim uvjetima u zadnje dvije dekade bilježimo vrlo povoljne uvjete za pojavu i razvoj štetnih organizama životinjskog podrijetla (npr. kalifornijski trips, koprivina ili staklenička grinja, gusjenice sovica i kukuruznog moljca), te naknadno jedne od najopasnijih bolesti krizantema bijele hrđe (Puccinia horiana). Prema iskustvima iz ranijih sezona obično prve znakove ove bolesti pronalazimo krajem zamračivanja krizantema – u prvom tjednu mjeseca rujna!

Tablica 3. Neki fungicidi registrirani u našoj zemlji za suzbijanje bolesti ukrasnog bilja i cvijeća, a djelotvorni su i protiv lisnih hrđa:

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena

Biljne bolesti*

kaptan

Captan WP 50, Kastor

0,2-0,3 %

lisne pjegavosti

folpet

Futura 50 WP

1,5-2 kg/ha

lisne pjegavosti

piraklostrobin**

Signum DF

1-1,5 kg/ha

pepelnica, siva plijesan

ciazofamid

Ranman Top SC

0,05 %

plamenjače

miklobutanil

Fond 12E

0,04-0,08 %

pepelnice, hrđe

bakrov-oksiklorid

Neoram DF

0,25-0,35 %

plamenjača, hrđa

bakrov-oksid

Nordox WG

0,14-0,2 %

bakterioze i mikoze

azoksistrobin

Ortiva SC, Quadris

1,0 lit./ha

hrđa i pepelnica

penkonazol

Topas 100 EC

0,025-0,05 %

pepelnica

metiram

Polyram DF

1,5-2 kg/ha

plamenjače, hrđe

piraklostrobin

Zato 50 WG

10 g/100 lit.

pepelnice

propikonazol

Bumper EC

20 ml/100 lit.

pepelnice

mankozeb

Cadillac 80 WP

16 gr./10 lit.

plamenjače, hrđe

tetrakonazol

Domark 40 ME

0,2-0,3 %

bijela hrđa

*biljne bolesti protiv kojih su navedeni pripravci registrirani, ali po spektru djelotvornosti znamo da suzbijaju i druge uzročnike biljnih bolesti (hrđe);

**pored piraklostrobina ovaj pripravak sadrži i boskalid!

Strategija zaštite krizantema od bijele hrđe se temelji na korištenju zdravstveno ispravnog ishodišnog materijala (presadnice porijeklom iz nezaraženih matičnih biljaka), uzgoju manje osjetljivih ili otpornijih sorti i redovitoj kemijskoj zaštiti u kritičnom razdoblju rasta i razvoja krizantema. Međunarodna i unutarnja trgovina latentno zaraženim presadnicama i biljkama krizantema, rezanim cvijećem krizantema te kontaminiranom ambalažom je osnovni način širenja i izvor zaraze bijele hrđe. Tijekom vegetacije se biljke pažljivo pregledavaju na simptome bijele hrđe. Redovito se provodi program preventivnih, kurativnih i eradikativnih tretiranja, koji započinje obavezno prije zamračivanja. U Hrvatskoj se često protiv bijele hrđe preporučuju površinske i sistemične djelatne tvari (vidi Tablicu 3.). Prskanja treba obavljati temeljito, a prve zaražene listove otrgnuti i spaliti. Ipak, zbog intenzivne i jednolične uporabe fungicida iz skupine inhibitora biosinteze ergosterola (IBE) (triazoli) i strobilurina početkom novog milenija u Europi se pojavljuju rezistentni ili otporni sojevi bijele hrđe krizantema. Uvozom latentno inficiranih presadnica krizantema moguća je introdukcija otpornih sojeva bolesti na fungicide.

Proizvođače krizanteme posebno upozoravamo da je skupina fungicida strobilurini, u pokusima prije 10-tak sezona učinkoviti na bijelu hrđu u Međimurju, vrlo rizična za pretjeranu, čestu ili nestručnu uporabu zbog moguće brze pojave rezistentnih ili otpornih populacija biljnih bolesti (a naročito iz skupina hrđa i pepelnica)! Stoga u uspješnoj strategiji kemijskog suzbijanja bijele hrđe treba uvijek mijenjati i kombinirati različite skupine kemijskih pripravaka uz načelo da se jedna grupa fungicida ne bi smjela koristiti više od 2-3 puta tijekom proizvodne sezone.

Već tijekom srpnja o.g. u program zaštite krizantema uvrstiti djelatne tvari dopuštene za suzbijanje bolesti cvijeća u Republici Hrvatskoj navedene u Tablici 3., a koje po spektru djelotvornosti jesu dovoljno učinkovite na hrđu, ranu sivu plijesan, te lisne pjegavosti i antraknozu.

Uzročnici biljnih bolesti se u pravilu suzbijaju preventivno, već prije pojave prvih znakova ili simptoma bolesti.

Dobru preventivnu zaštitu daju ditiokabamati (Cadillac, Polyram DF), ftalimidi (Futura WP, Kastor WP) i strobilurini (Ortiva, Signum DF, Zato WG). Već početkom zamračivanja mogu se prije znakova bolesti koristiti i neki triazoli (Domark ME, Topas EC, Fond 12E ili Systhane 24E). Tek nakon pojave prvih znakova bijele hrđe prednost dajemo primjeni propikonazola (npr. Bumper EC). Od 2015. na hrvatskoj je tržištu iz kemijske skupine benzimidazola djelatna tvar tiofanat-metil u pripravku Topsin 500 SC (0,15 %) (dopušten u nekim cvjetnim vrstama, npr. karanfilima). Prema literaturnim podatcima bezimidazoli daju određenu preventivnu zaštitu protiv smeđe truleži krizantema.

VAŽNO: Zbog izrazite fitotoksičnosti u krizantemama ne koristiti fungicid Falcon 460 EC!

Od štetnih organizama životinjskog podrijetla tijekom prve polovice rujna zbog moguće toplog razdoblja (9.-10. rujan o.g.) očekujemo jaču pojavu lisnih uši (Aphidae) i/ili kalifornijskog tripsa (Frankliniella), a još postoji opasnost od moguće pojave stakleničke ili koprivine grinje (Tetranychus). Za suzbijanje lisnih uši preporučujemo koristiti insekticide iz skupine neonikotinoida (npr. tiametoksam ili acetamiprid) (Actara WG). Protiv kalifornijskog tripsa u našoj su zemlji dopušteni vrlo učinkoviti pripravci na osnovi abamektina (Vertimec, Kraft EC), koji istovremeno učinkovito suzbijaju i koprivinu ili stakleničku grinju. U slučaju potrebe suzbijanja štitastih moljaca ("bijele mušice") (Trialeurodes, Bemisia) u program zaštite krizantema uključiti pripravke za ukrasno bilje dopušteni pimetrozin (Chess WG) (suzbija i lisne uši). Od početka kolovoza o.g. bilježimo i pojačanu aktivnost leptira sovica i druge generacije kukuruznog moljca! Toplo i sparno razdoblje tijekom prve polovice rujna o.g. može pogodovati razvoju njihovih gusjenica koje napadaju lišće (npr. soviceNoctuidae) i/ili stabljike krizantema (npr. kukuruzni moljacOstrinia). Za suzbijanje štetnih gusjenica u krizantemama i ukrasnom bilju registrirani su primjerice: alfacipermetrin (npr. Fastac EC, Direct EC), metoksifenzoid (Runner SC) i lufenuron (Match EC).

Tablica 2. Neke insekticidne i akaricidne djelatne tvari dopuštene za suzbijanje štetnih kukaca i grinja cvijeća i/ili krizantema u Republici Hrvatskoj:
 

Djelatne tvari

Pripravci

Primjena (%)

Suzbijanje

Dopuštenje za ukrasno bilje općenito:

pirimikarb

Pirimor WG 50

0,06 %

lisne uši

alfa-cipermetrin

Fastac SC, Direct

0,012-0,018 %

štitasti moljac, tripsi

pimetrozin

Chess WG

0,06 %

štitasti moljac, lisne uši

tiametoksam

Actara 25 WG

0,02 %

lisne uši, štitasti moljci

tiakloprid

Calypso 480 SC

0,025 %

lisne uši

lufenuron

Match EC 050

0,1 %

tripsi

metoksifenzoid

Runner SC

0,04-0,05 %

gusjenice sovice

abamektin

Vertimec, Kraft EC

0,075-0,1 %

tripsi, grinje, mineri

Dopuštenje u ružama:

tau-fluvalinat

Mavrik 2F

0,02 %

lisne uši

imidakloprid

Confidor 200 SL

0,05-0,1 %

lisne uši

Dopuštenje u ljiljanima, gardenijama i buvardiji:

imidakloprid

Confidor 200 SL

0,05-0,1 %

uši, cvjetni štitasti moljac

Dopuštenje u gerberama:

imidakloprid

Confidor 200 SL

0,05-0,1 %

uši, cvjetni štitasti moljac

spinosad

Laser KS

0,015-0,02 %

tripsi, mineri

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis