Obavijest o prikupljanju praznog ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja 01.06.2012.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, korisnici sredstva za zaštitu bilja, dužna su na zakonom propisan način zbrinuti ambalažu tih sredstava i o tome imati dokaz u obliku ovjerenog obrasca „PRATEĆI LIST ZA OPASAN OTPAD“!
Obrazac možete kupiti u knjižarama narodnih novina te prilikom predaje ambalaže ovjeriti kod djelatnika C.I.A.K. d.o.o.
Temeljito ispranu i ispražnjenu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja moći ćete predati na sljedećim lokacijama:

4.6.2012.

Agroprojekt d.o.o,
Obala Trnskog 19
Karlovac
8.00 – 10.00
Medven trgovina d.o.o.
Mali Erjavec 4
Mali Erjavec
11.00 – 12.00
Vinski podrum Vrbanek
Obrež Vivodinski 1
Vivodina
13.00 – 15.00

11.6.2012.

Autobusna stanica kod crkve sv. Antuna
 
Duga Resa
8.00 – 10.00

18.6.2011.

Deponija Ćuić Brdo
Ćuić Brdo bb
Rakovica
8.00 – 9.30

RADNIM DANOM:

Skladište C.I.A.K. d.o.o
Andrije Hebranga 5
Vojnić
9.00 – 14.00

Za popunjavanje Pratećeg lista za opasan otpad potrebni su (ovisno o tome da li imate OPG, firmu ili obrt) sljedeći podaci: OIB, MBS- matični broj subjekta, MBO- matični broj obrta, MIBPG- matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (iz rješenja o upisu u upisnik PG ili zelene kartice) i štambilj. Ne upisivati kilažu otpada!

Akcijom „Preteći list“ prikuplja se isključivo ambalaža tvrtki koje su članice udruge CROCPA koja financira ovu akciju:

AM Agro, Agroteks, AgroChem-Maks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Pinus Agro, Syngenta Agro (članovi Udruge CROCPA) + Genera dd (ravnopravni član projekta CROCPA EKO MODEL) i Herbos d.d.!

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Poljoprivrednu savjetodavnu službu u Karlovcu tel. 047/600731.

 

Margita Budiselić Kutle, dipl.ing.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@komora.hr

Pripremi za ispis