Stanje ozime pšenice i uljane repice u Međimurju

Kao što je poznato ovogodišnju proizvodnju ozimih kultura pratili su od početka veliki problemi. Sjetva uljane repice pomaknuta je izvan optimalnih rokova za ovu kulturu, te je sjetva obavljena 15. rujna 2011. godine jer su prve oborine u mjesecu rujnu prema prognozi bile očekivane i pale su 19. rujna 2011. Od ukupno 38,8 mm oborina u mjesecu rujnu tog je dana palo 31 mm.

sjetva_susa_pokus.jpg

Slika 1. Uvjeti kod sjetve uljane repice
 
Tablica 1. – Količina padalina rujan 2011.- 24. svibnja 2012.
R.br.
Godina i mjesec
Količina padalina mm/m²
1.
2011. rujan
38,8 mm
2.
2011. listopad
93,4 mm
3.
2011. studeni
4,4 mm
4.
2011. prosinac
60,2 mm
5.
2012. siječanj
22,0 mm
6.
2012. veljača
9,4 mm
7.
2012. ožujak
2,6 mm
8.
2012. travanj
54,2 mm
9.
2012. svibanj
113,8 mm
Ukupno:
 
398,8 mm

uljana_repica_sjetva.jpg

Slika 2. Izgled hibrida uljane repice ožujak 2012.
 
Nakon problema sa sušom zbog koje su mnogi poljoprivrednici odustali od sjetve uljane repice, tijekom zime u jednom periodu bilo je vrlo niskih temperatura i golomrazice što je još dodatno prorijedilo sklop. Količine padalina u veljači i ožujku (vidljivo iz tablice) bile su zanemarive dok su u mjesecu travnju ukupne količine oborina pale samo u par navrata nakon kojih je nastupio mraz i uzrokovao na pojedinim dijelovima Međimurja pucanje uljane repice.

uljana_repica_raspuknuca.jpg

Slika 3. Ispucala uljana repica

Izgled pokusa 16 sorti i hibrida uljane repice (sjemenarske tvrtke: KWS; Syngenta; RWA i Sjemenarna) bez obzira na sve navedene probleme tijekom vegetacijskog perioda zadovoljavajući je, no mora se naglasiti da su hibridi u boljoj kondiciji od sorti koje ne mogu toliko granati i nadoknaditi smanjeni sklop.

uljana_repica_hibridi.jpg

Slika 4. Hibrid uljane repice 29. svibnja 2012.
 
Sjetva devet sorti pšenice (RWA i Syngenta) kojih nije bilo na našem tržištu (osim sorte Element) obavljena je 31. listopada 2011. Norma sjetve za sve sorte bila je 220 kg/ha. Kako se radi o parceli s dosta propusnim tlom i manjkom oborina u fazi busanja (mjesec veljača i ožujak ukupno samo 12 mm kiše) pšenice nisu izbusale koliki je potencijal busanja za pojedine sorte.
 
Tablica 2. – Sklopovi pšenice prije busanja i broj klasova po m²
SORTA
SKLOP/m² 14.03.2012.
BROJ KLASOVA/m²-18.05.2012.
Rwa Sebasto
400
576
Rwa Element
528
608
Rwa Energo
448
592
Rwa Karolinum
432
624
Rwa Jindra
368
448
Rwa Aliksan
448
576
Rwa Ble Tendre
512
528
Nk Ingenio
496
512
Rwa Illico
400
544

Problem poljoprivrednim proizvođačima ove godine je predstavljala i pravovaljana prihrana ozimih kultura, no praćenjem vremenske prognoze davane su preporuke prihrane prije najave i najmanjih oborina.

Iz svega je vidljivo da poljoprivredni proizvođači osim dobrog poznavanja agrotehnike moraju pratiti vremensku prognozu kako bi određene operacije obavili u pravovaljano vrijeme.

uljana_repica_pokus.jpg

Suzana Pajić, dipl. ing. agr.,
viša stručna savjetnica
Pripremi za ispis