Konrola ispravnosti tehničkih sustava u zaštiti bilja na VINODAR-u u Daruvaru

Drugog dana izložbe, 28. svibnja u Velikoj vijećnici uprave grada Daruvara, za voćare i vinogradare daruvarskog kraja održali su predavanje na temu „Pravilno korištenje tehničkih sustava u zaštiti bilja – raspršivača“.

Sljedećeg dana u dvorištu tvrtke „Badel 1862 – Vinarije Daruvar“ održali su terensku radionicu na kojoj je provjerena tehnička ispravnost 10 raspršivača i 2 ratarske prskalice.

prskalice_testiranje1.jpg

Tehnička ispravnost testiranih strojeva za primjenu sredstava za zaštitu bilja bila je zadovoljavajuća, što je rezultat nekoliko održanih radionica ovog sadržaja, a vlasnicima uređaja koji su imali tehničke nedostatke, dani su naputci što trebaju promijeniti i učiniti kako bi se ispravnost, a time i efikasnost i ekonomičnost navedenih uređaja povećala.

prskalice_testiranje.jpg

Najčešće nepravilnosti bili su:

a)      Neujednačenost protoke mlaznica,

b)      Ne primjereni manometri i greške u mjerenju.

Smanjenje rizika i štetnih učinaka pesticida na zdravlje ljudi, životinja i okoliš, kao i povećanje učinkovitosti istih važna je karika u poljoprivrednoj proizvodnji. Pravilnik (u izradi) sadržavat će odredbe koje su u skladu s Direktivom Europske unije 2009/128/EZ, Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju akcijskog okvira Zajednice za postizanje održive uporabe pesticida (SL L309/71/2009, 24.11.2009.). 

Ove aktivnosti nastavak su zajedničke akcije Zavoda za mehanizaciju Poljoprivrednog fakulteta iz Osijeka i Odjela za mehanizaciju Poljoprivredne savjetodavne službe s ciljem  donošenja pravilnika o tehničkoj ispravnosti uređaja u zaštiti bilja. Cilj je također podizanje razine znanja rukovatelja  i povećavanje tehničke ispravnosti strojeva, kako bi se standardi regulirani pravilnikom zadovoljili, a proizvođači što bolje pripremili za provedbu propisanih standarda. 

 
Ivica Prpić, dipl. ing. agr.,
načelnik Odjela za mehanizaciju
Vlado Bistrović, dipl. ing. agr.
 
                                                                      
Pripremi za ispis